Werelddag van de Armen

In zijn afsluitend schrijven voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft Paus Franciscus in 2016 de Werelddag voor de Armen ingesteld. Hij heeft bepaald dat deze dag gehouden zal worden op de 33e Zondag door het Jaar, dus de één na laatste zondag van het kerkelijk jaar als voorbereiding op het feest van Christus, Koning van het Heelal:
 
'In het kader van het Jubeljaar van de sociaal uitgesloten personen, en terwijl in alle kathedralen en heiligdommen ter wereld de Deuren van de barmhartigheid gesloten werden, wilde ik als laatste tastbaar teken van dit Buitengewoon Heilig Jaar stellen dat we in heel de Kerk, op de drieendertigste zondag door het jaar de Dag van de armen zouden vieren. Het zal de hoogst waardige voorbereiding vormen op de viering van het feest van Christus, Koning van het Heelal: de koning die zich identificeerde met de kleinen en de armen, en die ons zal beoordelen op onze werken van barmhartigheid. Het zal een dag zijn die onze gemeenschappen, en iedere gedoopte zal helpen nadenken over de manier waarop armoede centraal staat in het Evangelie en over het feit dat zolang Lazarus aan de deur van onze huizen ligt, er nooit gerechtigheid en sociale vrede kan zijn.'
 
De Werelddag van de Armen werd voor het eerst gehouden op zondag 19 november 2017.

 
Naar een cultuur van ontmoeting
De paus wil met de speciale dag Jezus' voorkeur voor de armen steeds beter laten blijken. Het moet een dag zijn, waarop de gelovigen reageren op de wegwerpcultuur en de cultuur van verspilling door zich de cultuur van de ontmoeting eigen te maken. Tevens moet deze dag bewerken dat iedereen, ook mensen buiten de Kerk, zich openstelt voor het samen delen met de armen in iedere vorm van solidariteit, als een concreet teken van broederschap.

 
Oproep om je in te zetten voor de armen
De paus zou willen dat alle christenen in de week die vooraf gaat aan de Werelddag van de armen zich ervoor inzetten om momenten van ontmoeting, vriendschap, en solidariteit met de armen te scheppen en concrete hulp voor de armen in gang zetten. 


19 november 2023: Boodschap paus Franciscus voor de zevende Werelddag van de Armen
De paus laat zich in zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen 2023 leiden door de woorden van het boek Tobit: “Wendt je gezicht niet af van wie arm is” (Tobit 4, 7). Het boek Tobit vertelt ons de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora. Tobit wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.
Zijn rechtvaardigheid uit zich dus in concrete daden. Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. En hij benadrukt: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”
In zijn boodschap vraagt de paus zich af waar Tobit de kracht vandaan haalt om God te dienen te midden van een heidens volk, ook in tijden van beproeving. Het antwoord ligt er volgens hem in dat Tobit in moeilijke periodes van zijn leven ontdekte wat het betekende arm te zijn. Daardoor herkent hij armoede bij anderen. Hij adviseert dan ook zijn zoon Tobias zijn gezicht niet van armen af te keren. Ook wij kunnen niet wegkijken wanneer we een arme persoon ontmoeten, want dat belet ons het gelaat van de Heer te zien, zo stelt paus Franciscus.
Volgens de paus is onze tijd ongevoelig voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past, aldus Franciscus. Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord.

De gehele boodschap is hier te lezen: Boodschap paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen
(Lees verder op: Katholiekleven.nl


13 november 2022: Boodschap paus Franciscus voor de zesde Werelddag van de Armen
Op zondag 13 november 2022 vieren we voor de zesde keer de Werelddag van de Armen. In de boodschap van paus Franciscus voor deze dag is het thema: "Jezus is om uwentwil arm geworden" (vgl. 2 Kor. 8,9).  De paus noemt de Zesde Werelddag van de Armen ‘ook dit jaar weer een gezonde uitdaging om na te denken over onze levensstijl en de vele vormen van armoede van deze tijd.’
De tekst van de Apostel waarnaar deze Zesde Werelddag van de Armen verwijst, toont de grote paradox van ons geloof, schrijft de paus: ‘de armoede van Christus maakt ons rijk. … Als Hij voor ons arm is geworden, dan wordt ons leven zelf verlicht en veranderd en krijgt het een waarde die de wereld niet kent en niet kan geven. De rijkdom van Jezus is zijn liefde, die zich voor niemand afsluit en allen tegemoet gaat, vooral hen die gemarginaliseerd en beroofd zijn van het noodzakelijke.’
Paus Franciscus wijst er verder op dat het woord van Jezus duidelijk is: ‘als wij willen dat het leven het wint van de dood - en waardigheid wordt verlost uit de greep van onrechtvaardigheid, dan is dat Zijn weg: het is de armoede van Jezus Christus volgen en daarbij het leven delen uit liefde, het brood van het eigen bestaan met de broeders en zusters breken, uitgaan van de laatsten, van allen die het ontbreekt aan het noodzakelijke, opdat er gelijkheid ontstaat, de armen uit hun ellende bevrijd worden en de rijken uit hun ijdelheid, die beide hopeloos zijn.’ (Bron: Rkkerk.nl)
 
Boodschappen paus Franciscus voor Werelddag van de Armen
De paus heeft speciale boodschappen voor deze dag geschreven: 
Lees meer boodschappen van de paus op onze inspiratiepagina Nieuws uit de Wereldkerk
 
Nieuwsberichten over deze Werelddag van de Armen

Dat armoede niet altijd zichtbaar is of anders ervaren wordt, zie je hier in dit filmpje:
 

Internationale Dag tegen de Armoede
Deze kerkelijke Werelddag voor de Armen bestaat overigens náást de seculiere Internationale Dag tegen de armoede op 17 oktober ieder jaar, die in 1992 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is uitgeroepen.

 
Websites over armoedebestrijding
TOP