Bedevaarten en Bezinning


BEDEVAART KEVELAER 2020 GAAT NIET DOOR WEGENS CORONAVIRUS!

Bericht van de broedermeesters van Kevelaer:

Tot onze spijt hebben we als broedermeesters besloten om dit jaar (zaterdag 20 september) NIET naar Kevelaer te gaan.
Als de situatie omtrent het corona-virus verbetert, zijn we volgend jaar, waarschijnlijk zoals gewoonlijk de derde zaterdag van september, van plan om weer naar Kevelaer te gaan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij kevelaerenschede@outlook.com
Blijf gezond en hopelijk zien we u volgend jaar bij de Troosteres der Bedroefden in Kevelaer.

namens de broedermeesters,
Benny Bevers
Marieke van Gerven
Gerard Gervink
Louis Rolevink

 

 

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.
Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Opgeven:
Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 053-538 13 04.

Live uitzending:
Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op deze website op de pagina's Nieuws en Nieuws en Activiteiten Overdinkel. Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Misintenties:
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl
Kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Kaarsje opsteken:
Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars: € 0,50 voor een offerkaars en € 5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Collecte voor Gambia:
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van “Gambia”.

Kerk open voor stil gebed:
Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Contact:
Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten), telefoon 053-538 13 04. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk!

Gerardus Bedevaartgroep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 
 
 
KLOOSTERWEEKEND VAN 6-8 NOVEMBER 2020, VAN 25-27 JUNI 2021 EN VAN 22-24 JANUARI 2021

Kloosterweekend 6-8 november 2020: Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin
Elk half jaar gaan we met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en ‘ongelovigen’ een weekend naar het klooster in Megen. En telkens weer is het verrassend wat het met mensen doet. Je bent er even helemaal tussen uit, in een andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van leven. De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maakt nieuwe energie los en kan nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven. Het weekend staat open voor jong en oud. We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan de Clarissen op de zaterdagavond.

Ook in Coronatijd zijn we bij de broeders van harte welkom en zal het meeste zijn, zoals we het gewend zijn.

Opgave en meer informatie:
  • Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. Frank Beuger.
  • Data: vrijdagavond 6 tot en met zondagmiddag 8 november 2020 én 25 tot en met 27 juni 2021 (voor wie jonger dan 50 jaar is) én vrijdagavond 22 tot en met zondag 24 januari 2021 (voor alle leeftijden).
  • Kosten: € 70,00.
  • Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 98 833. Aantal deelnemers: maximaal 10.

 
 
ZATERDAG 8 MEI 2021: BEDEVAART NAAR EGGERODE

Al acht jaar organiseren we vanuit de St. Jacobusparochie op de tweede zaterdag in mei een bedevaart naar Eggerode in het Münsterland. sinds ongeveer 1300 komen pelgrims van heinde en ver om het genadebeeld  'Unsere liebe Frau vom Himelreich' te vereren. 

De dag van vertrek komen we bij elkaar achter de Jacobuskerk en verdelen we ons over de auto's. In processie rijden we in een klein uur naar het idyllische plaatsje.

We lopen, luisterend naar korte overwegingen, zingend, biddend, stil langs veertien prachtige staties van de kruisweg. In het kleine, mooie, intieme kerkje vieren we voorts eucharistie. Na de viering in de kleine genadekapel nog een kaars opsteken, Maria gedag zeggen en dan even een bezoek brengen aan de souvenirwinkel. We sluiten af met een driegangenmenu in hotel Winter.

Opgave en meer informatie:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Offer
door
past. werker Frank de Heus
Gunnen
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Like ons op Facebook

TOP