Bedevaarten en Bezinning
ZONDAG 22 OKTOBER 2017: H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Programma Triduüm voorafgaand aan de bedevaart:
In navolging van vorige jaren is ook dit jaar gekozen voor een speciale opzet van het bekende Gerardus Triduüm. Dit Triduüm, dat gehouden wordt op de drie dagen voorafgaand aan de Gerardus Majella Bedevaart, is bedoeld voor iedereen om zich voor te bereiden op de Bedevaart.

Voorafgaand aan dit Triduüm is er op vrijdag 13 oktober een Eucharistieviering, als opening van de Noveen ter ere van de H. Gerardus. Aanvang 18.30 uur, voorganger pastor Rekveld, met medewerking van het Dames- en Herenkoor.  
 
Op donderdag 19 oktober om 19.00 uur is er de Opening van het Triduüm, Eucharistieviering met Pastor Rekveld en Pastoor Monninkhof, met medewerking van het Dames- en Herenkoor.     

Op vrijdag 20 oktober om 19.00 uur is er een gezinsviering met als voorgangers Pastor Rekveld en Pastor Carla Berbée. Het Kinderkoor zal deze viering muzikaal opluisteren. Deze viering is voor iedereen: jong èn oud! De kinderen van de basisschool kunnen vóór de viering (aanvang 18.00 uur) iets maken om tijdens de viering te geven aan iemand anders in de kerk. Daarom willen we ook speciaal voor deze viering alle ouders, opa’s, oma’s, zieken en ouderen uit onze hele parochie uitnodigen! Zie ook de pagina van Natuurlijk sAmen.

Op zaterdag 21 oktober om 19.00 uur is er een muzikale jongeren bijeenkomst, voorganger Carla Berbée, met medewerking van het Jongerenpastoraat. 
We vragen elkaar: 'Welke weg kies jij?” Net als de H. Gerardus kiezen we in deze viering letterlijk allemaal onze eigen weg. Het jubilerende koor Dynamique verzorgt de zang met verbindende teksten. Deze alternatieve viering is voor jong èn ouder. Er wordt een route-boekje gemaakt en u gaat zeker niet met lege handen naar huis!
Na afloop is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas frisdrank.
Zie de poster:Na elke Triduümviering is er gelegenheid om samen koffie, thee of frisdrank te drinken.

Programma zondag 22 oktober: 

Voor kinderen: Vanaf 10.30 uur is uw kind welkom achter de Pax Christischool naast de Gerardus Majellakerk in Overdinkel (Hoofdstraat 68). Tijdens processie gaan we schminken, verven, knutselen en broodjes bakken. En natuurlijk vertellen we het verhaal van Gerardus en lopen we een stukje mee in de processie!

Voor pelgrims: Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie volgt. 
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Meer informatie:
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk:
op werkdagen open tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten), telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. 
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 
Rek.nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl28 APRIL T/M 5 MEI 2018: BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES

In Dijnselburg (bij Zeist) werd op 17 mei 2017 de startbijeenkomst gehouden van deze vierde diocesane bedevaart naar Lourdes, die wordt georganiseerd van 28 april t/m 5 mei 2018. De bijeenkomst was bedoeld voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het Lourdeswerk: leden van pastorale teams en coördinatoren.

Met name de TGV is een goede reisoptie, zo werd benadrukt tijdens de startbijeenkomst: deze is nog sneller in Lourdes dan voorheen (rond 17.15 uur: een reistijd van ca. 7 uur vanaf het vertrekpunt in Noord-Frankrijk), zodat ‘s avonds al in het hotel gegeten kan worden. En TGV-reizigers hebben een dag extra in Lourdes.

TGV: 28 april t/m 5 mei 2018: klik hier om te boeken
Bus: 27 april t/m 5 mei 2018: klik hier om te boeken voor de bus en klik hier om te boeken voor de VNB Lance

Prijzen: € 899 (driesterren hotel, op basis van tweepersoonskamer); jongeren (t/m 25 jaar) € 599; kinderen (t/m 11 jaar) € 499.

Meer informatie:
Klik hier voor de flyer van deze bedevaart.
De officiële website over Lourdes
Lees hier meer over: Maria 
Lees hier meer over: Oktober RozenkransmaandJANUARI - JUNI 2018: SERIE BEZINNINGSWEEKENDEN 'LIEVERLEDE'

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien en bewust naar de toekomst willen kijken.

Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij momenten in het leven die belangrijk en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar ook momenten van groei en inzicht.

‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig perspectief’. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God. Hoe beleefden we God in het verleden en hoe is het nu? Wat beleven we aan ‘geloven’ in God, het goddelijke? Hoe kan het dagelijks leven vindplaats zijn van God?

Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lieverlede’ maken tot nieuwe keuzes of ontdek je juist sterker te staan in de keuzes die je tot dan toe gemaakt hebt.
Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen.

Werkwijze
Ieder weekend (in het Klooster van de minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6 te Megen) werken we uit met behulp van creatieve werkvormen. Daarbij maken we gebruik van de verworvenheden van en wijsheid uit het christendom, de psychosynthese en de franciscaanse spiritualiteit. Elk weekend begint vrijdagavond om 19.30 uur en eindigt zondagmiddag rond 16.00 uur. We werken met een groep van maximaal tien deelnemers en twee begeleiders.
De weekenden zijn:
  • 1e weekend: Geroepen en Geraakt, 12-14 januari 2018
  • 2e weekend: Op reis, 16-18 februari 
  • 3e weekend: Donker en Licht, 23-25 maart
  • 4e weekend: Thuiskomen, 27-29 april
  • 5e weekend: Gezonden, 1-3 juni 

Informatie en aanmelding
Je kunt een informatiepakket aanvragen en je aanmelden bij:

Lees hier de gehele folder: Folder lieverlede 2018

22-27 JANUARI 2019: WERELDJONGERENDAGEN PANAMA

De Wereld jongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. 

WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. 
Dus wees erbij in januari 2019!
Houd deze website in de gaten voor alle nieuwsberichten: http://wjd.jongkatholiek.nl (hierop staat een link naar de brochure)
Deel op Social Media!