Bedevaarten en Bezinning
10 SEPTEMBER 2017: WILLIBRORDPROCESSIE IN UTRECHT

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie 'is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Huitink van de organiserende Salvatorparochie.

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: 'Met de schrijn van de heilige Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van Willibrord.”

Willibrord is geen exclusief bezit van de roomskatholieken. Om die reden worden de klokken van de Domtoren geluid bij het passeren van de processie en vervolgt de stoet de route via het Domplein richting de St.Catharina kathedraal. Programma
15.45 uur: Verzamelen rond het beeld van Willibrord op het Janskerkhof. 
15.50 uur: Opstellen op het Janskerkhof. 
16.00 uur: Begin van de processie. 
16.45 uur: Vesperviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. 
Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht 61 (de voormalige pastorie achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn vanaf 15.00 uur welkom in het Ariënsinstituut (Keistraat 9), waar zij zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de kathedraal worden gebracht.ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017: BEDEVAART KEVELAER

Dit jaar zal er weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 september 2017.

Het thema zal dit jaar zijn: 'Met Maria, 375 Jaar Kevelaer”

Dit jaar is een feestjaar in Kevelaer. In 1642 hoorde Hendrick Busman een stem die hem opdracht gaf een kapelletje te bouwen op de weg van Geldern naar Kleef. Niet lang daarna werden er onverklaarbaarbare genezingen gemeld. Maria, ‘Troosteres der Bedroefden’, heeft de afgelopen eeuwen de pelgrims bemoedigd en getroost. Ook de Nederlandse pelgrims die in de Republiektijd geen katholiek mochten zijn.

Het opstapprogramma is als volgt:
7.30 Overdinkel kerk
7.45 Losser Maria Geboortekerk
8.00 Lonneker Jacobuskerk
8.15 Enschede Voormalig Arienskerk

In Kevelaer: Bij aankomst processie naar Genadekapel
11.30 H.Mis in de Biechtkapel
15.00 Kruisweg in de Kaarsenkapel
18.00 Lof In Biechtkapel

De kosten zijn 30 euro voor de busreis.

Meer informatie en opgave (uiterlijk 5 september) via kevelaerenschede@outlook.com

Als dit niet lukt, dan mag u dit telefonisch doorgeven aan:
  • Dhr Gervink, telnr 053-5381174 of 06-23590628
  • Dhr Rolevink, telnr 053-4320741 of 06-48785457
De Broedermeesters van Kevelaer Enschede eo:
Dhr Benny Bevers
Mw Marieke van Gerven
Dhr Gerard Gervink
Dhr Louis Rolevink 

Meer informatie over Kevelaer:WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017: STARTBIJEENKOMST BISDOMBEDEVAART LOURDES

Eind april 2018 wordt er weer een bisdombedevaart vanuit het aartsbisdom Utrecht georganiseerd naar Lourdes. Van 29 april tot 5 mei 2018 zullen naar verwachting weer meer dan duizend pelgrims uit ons bisdom het Maria-oord bij uitstek gaan bezoeken.
Evenals dat bij voorgaande bisdombedevaarten het geval was zullen dan ook de Twentse parochies zich weer bij die bedevaart aansluiten.

Op woensdag 20 september a.s. zullen wij voor Twente het officiële startsein geven voor deze bedevaart. In de parochiekerk van de H. Stephanus (Stationsstraat 1, Borne) zal die avond om 19.30 uur een Mariaviering worden gehouden. Voorganger in deze viering is vicaris Ronald Cornelissen.
Na afloop zal in de naastgelegen Stefanshof onder het genot van een kopje koffie een toelichting worden gegeven op de komende bisdombedevaart.

Deze avond is zowel bestemd voor iedereen die er over nadenkt samen met andere parochianen een keertje naar Lourdes te gaan, als voor hen die de zoveelste keer naar dit Maria-genadeoord willen gaan. Ook als u zo maar eens wilt horen wat zo'n bedevaart u te bieden heeft, bent u van harte welkom.
Alle leden van pastorale teams, parochiecoördinatoren en contactpersonen voor het Lourdeswerk in de Twentse geloofsgemeenschappen zijn voor deze bijeenkomst meer dan welkom. 
Hopelijk mogen wij velen ontmoeten op woensdag 20 september a.s. om 19.30 uur in de Stephanuskerk te Borne.

Meer informatie over deze bedevaart:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Arie Vreeswijk, vicariaatscoördinator bedevaarten voor Twente: tel. 0546-621563/ 06-50 25 12 52

Meer informatie over Lourdes:VRIJDAG 6 - DINSDAG 10 OKTOBER 2017: BEDEVAART BANNEUX

Van vrijdag 6 t/m dinsdag 10 oktober 2017 pelgrimeert het Aartsbisdom Utrecht samen met het bisdom Rotterdam naar Banneux. Pastor Wolters: 'Door inzet van vele vrijwilligers kan de prijs van dit vijfdaagse triduüm op € 305 gehandhaafd blijven.”

Pastor Wolters: 'Alvorens Mariëtte vaarwel te zeggen, belooft de heilige Maagd: ‘Ik zal voor je bidden.’ Moge dit ook tot ons klinken.”

Aanmelden kan bij de plaatselijke vertegenwoordiging. Als er geen plaatselijke vertegenwoordiger is, kunt u mailen met pastor Wolters: bwolters24@outlook.com
JANUARI - JUNI 2018: SERIE BEZINNINGSWEEKENDEN 'LIEVERLEDE'

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien en bewust naar de toekomst willen kijken.

Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij momenten in het leven die belangrijk en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar ook momenten van groei en inzicht.

‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig perspectief’. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God. Hoe beleefden we God in het verleden en hoe is het nu? Wat beleven we aan ‘geloven’ in God, het goddelijke? Hoe kan het dagelijks leven vindplaats zijn van God?

Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lieverlede’ maken tot nieuwe keuzes of ontdek je juist sterker te staan in de keuzes die je tot dan toe gemaakt hebt.
Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen.

Werkwijze
Ieder weekend (in het Klooster van de minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6 te Megen) werken we uit met behulp van creatieve werkvormen. Daarbij maken we gebruik van de verworvenheden van en wijsheid uit het christendom, de psychosynthese en de franciscaanse spiritualiteit. Elk weekend begint vrijdagavond om 19.30 uur en eindigt zondagmiddag rond 16.00 uur. We werken met een groep van maximaal tien deelnemers en twee begeleiders.
De weekenden zijn:
  • 1e weekend: Geroepen en Geraakt, 12-14 januari 2018
  • 2e weekend: Op reis, 16-18 februari 
  • 3e weekend: Donker en Licht, 23-25 maart
  • 4e weekend: Thuiskomen, 27-29 april
  • 5e weekend: Gezonden, 1-3 juni 

Informatie en aanmelding
Je kunt een informatiepakket aanvragen en je aanmelden bij:

Lees hier de gehele folder: Folder lieverlede 2018

22-27 JANUARI 2019: WERELDJONGERENDAGEN PANAMA

De Wereld jongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. 

WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. 
Dus wees erbij in januari 2019!
Houd deze website in de gaten voor alle nieuwsberichten: http://wjd.jongkatholiek.nl (hierop staat een link naar de brochure)
Deel op Social Media!