Werkgroepen Catechese

Hier vindt u een overzicht van werkgroepen catechese binnen de parochie Maria Vlucht. 
We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. U bent van harte welkom!

1. Doopwerkgroep
Enkele jaren geleden hebben wij gereageerd op een oproep vanuit het pastoraal team om de doopwerkgroep in Losser nieuw leven in te blazen. Vanuit dit punt zijn we gaan bouwen aan een werkgroep met als belangrijkste doel het ondersteunen van jonge ouders bij de voorbereiding van het doopsel van hun kindje.
Ouders kunnen via de website of per mail zich aanmelden voor een doopsel bij het centraal secretariaat. Ze ontvangen dan de doopdata van de geplande vieringen en de daarbij behorende voorbereidingsavonden. De ouders kunnen zelf een keuze maken voor een datum en halen het dooppakket op bij de gastdames van onze kerk.

Er zijn een tweetal voorbereidingsavonden per viering gepland. De eerste avond wordt door ons als werkgroep verzorgd. Tijdens deze avond wordt kennis gemaakt met eventuele andere doopouders, de symbolieken besproken welke bij de doop naar voren komen en wordt de inhoud van de viering doorgenomen. Het doopboekje wordt door de ouders zelf in elkaar gezet, handvaten hiervoor zullen eveneens tijdens deze avond worden besproken. In het dooppakket zit een doopboekje met daarin verschillende teksten die gebruikt kunnen worden voor de viering. De ouders kunnen op deze manier de viering heel persoonlijk maken.
De tweede voorbereidingsavond wordt ingevuld door het pastoraal team. Tijdens deze avond worden gesprekken gevoerd over o.a. geloof, opvoeding en de motivatie van het dopen.

Eens per doopjaar worden alle ouders uitgenodigd voor de schelpjesviering. Tijdens deze viering, gericht op jonge gezinnen, mogen de ouders het schelpje waarmee hun kindje is gedoopt weer meenemen naar huis. Bij deze viering vervullen wij eveneens een ondersteunende rol.
En wat maakt het nu zo leuk? Je ontmoet jonge ouders met verschillende achtergronden maar ook met veel overeenkomsten, allen staan ze voor de taak om hun kindje op te voeden en zetten ze hierbij de stap voor het doopsel. Ondersteunen bij een mooi moment in dit jonge leven, is een dankbare en mooie manier om iets te kunnen betekenen voor de kerk en de ouders.

We zoeken versterking!
Onze groep bestaat momenteel uit twee leden. We zijn dan ook op zoek naar versterking!
Mocht je interesse hebben in onze groep, meld je dan gerust aan! We staan altijd open ideeën en een vrijblijvend gesprek om nader kennis te maken. Aanmelden is mogelijk bij Saskia Huuskes, telefoonnummer via het secretariaat: 053-5381224 of per mail: losser@mariavlucht.nl2. Werkgroep Eerste H. Communie
In de jaren tachtig heeft Zr. Astrid de werkgroep Eerste Communie Losser in het leven geroepen. Tegenwoordig wordt de werkgroep in Maria Vlucht verband aangestuurd voor Frank de Heus pw en Carla Berbeé pw. Het komende jaar zal Carla de werkgroepen voor Losser, Overdinkel en Lonneker praktisch ondersteunen. Frank zal Glanerbrug de werkgroep en communicanten begeleiden vanuit de parochie met een nieuw project. De werkgroep voor Katholiek Losser bestaat uit vier leden: Wendy Tijman, José Friedrich, Angelien Schulten en Alies te Riet.
De werkgroep heeft als doel om de voorbereiding, het communieproject in samenwerking met de scholen vorm te geven. We werken samen met Overdinkel, Lonneker en Glanerbrug. Zo is de viering met Goede vrijdag, terugkomviering speciaal voor alle communicanten van onze parochie Maria Vlucht.
Direct na de zomervakantie plannen we de activiteiten en vieringen voor het komend jaar voor heel Maria Vlucht. Rond de herfstvakantie bezoekt de pastor de katholieke basisscholen om de kinderen uit te nodigen deel te nemen aan de eerste communie. Ze krijgen een aanmeldingsbrief mee naar huis en de aanmelding verloopt via het secretariaat van Maria Vlucht. Vanaf dat moment worden de ouders geïnformeerd over de activiteiten en speciale vieringen voor kinderen.
Op de startavond in januari worden ouders uitgenodigd om samen met hun kind actief deel te nemen aan het communieproject. Op deze avond wordt samen nagedacht hoe we het geloven gestalte kunnen geven in deze tijd. De geloofsopvoeding begint thuis: daar wordt de basis gelegd. Daarnaast werkt de leerkracht van groep 4 met de kinderen aan het communieproject. Van ouders en de kinderen wordt bij de voorbereiding een actieve betrokkenheid verwacht.

In de huidige tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat alle leerlingen van een katholieke school de eerste communie doen. De communicanten in de klas zijn meestal in de minderheid. Het project is zo aangepast dat het aanknopingspunten biedt om de hele klas kennis te laten maken met geloof en kerk. Een hele uitdaging voor de leerkracht om kinderen te helpen en uit te dagen om naar de persoonlijke beleving van geloven te kijken. Van de ouders wordt verwacht dat zij deel nemen aan vele praktische zaken zoals familiekoor, kerkbezichtiging, broodmaaltijd, vieringen en activiteiten rondom feestdagen.
We werken samen met de werkgroep Natuurlijk sAmen, die rondom de feestdagen vele creatieve activiteiten in het Heideschöpke in het park te Overdinkel voor kinderen organiseert. Voor kinderen kan dit fijn en uitdagend zijn zeker als er een koppeling is met een gezinsviering, zoals bijv. een Palmpasenoptocht in de kerk.
De werkgroep zou heel graag versterking willen krijgen van ouders die hun kind op de basisschool hebben zitten. Samen kunnen we nadenken hoe we de band tussen kinderen en de parochie kunnen vasthouden en ontwikkelen. Hoe kunnen we antwoord geven op vragen van kinderen betreffende zingeving en geloof?

Contactpersonen: Carla Berbeé 06 412 52 558; Frank de Heus 06 300 988 33;
José Friedrich 06 51921568; Wendy Tijman 06 2003 3871; Angelien Schulten 06 208 754 55; Alies te Riet 053 5362410 mail:
aliesteriet@outlook.nl

3. Jongerenpastoraat
Het Jongerenpastoraat Maria Vlucht heeft een eigen pagina op deze website.
U leest alles over het jaarprogramma, wat, hoe en door wie van alles gedaan wordt en leuke verslagen op: Activiteiten JP Maria Vlucht
Contactpersoon: Ans te Lintelo 06-30 95 86 89, email: ans.telintelo@mariavlucht.nl


 
TOP