Parochieblad Gerardus Majella

 

 
Stuur uw kopij naar: parochiebladgerardus@hotmail.com

Inleverdata kopij in 2024:
Kopij kunt u telkens uiterlijk één week voor verschijnen mailen!

Het parochieblaadje komt in 2024 uit op:
  • 2 mei
  • 18 juli
  • 5 september
  • 24 oktober
  • 12 december
 
TOP