Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen
Op 1 november worden alle heiligen die in de hemel bij God zijn opgenomen herdacht, zowel de bekende als de onbekende en zowel heiligen mèt als heiligen zonder eigen feestdag. Alle heiligen zijn zij die het heil van Jezus herkend en aanvaard hebben.
Sinds de vierde of vijfde eeuw werd 13 mei gevierd als een gedenkdag waarop alle martelaren van het geloof werden vereerd. Oorspronkelijk was 13 mei de wijding van het Romeinse Pantheon in Rome: paus Bonifatius IV zorgde er in 609 voor dat het Pantheon werd toegewijd aan de H. Maagd Maria en alle martelaren. Rond die dag (de eerste zondag na Pinkteren, in de katholieke traditie het feest van de H. Drie-eenheid) wordt Allerheiligen overigens nog steeds gevierd door de Oosters-Orthodoxe kerk. Het was paus Gregorius IV die in 837 de eerste november uitriep tot algemene gedenkdag voor alle heiligen en martelaren. Met Allerheiligen wordt traditioneel gelezen uit het boek Openbaringen 7, 2-4 en 9-14, waarin de dienaren Gods ontelbaar blijken en er sprake is van een onafzienbare menigte die niet te tellen is, die voor de troon en voor het Lam staan.
Lees ook op deze website de inspiratiepagina Heiligen.
 
 
Allerzielen
De dag na Allerheiligen is het Allerzielen, de dag waarop alle gelovige overledenen worden herdacht. Van oudsher is het een dag waarop voor de zielen in het vagevuur gebeden wordt, opdat ze gereinigd het licht van God kunnen ontvangen. Dit feest wordt sinds 998 gevierd, ingesteld door H. Odilo, abt van het benedictijnerklooster van Cluny. Sinds de 13e eeuw kreeg die dag de naam Allerzielen en kwam Allerzielen op de liturgische kalender van de gehele Kerk. Op deze dag worden graven schoongemaakt en verse bloemen op het graf gebracht.
 
Vieringen Allerheiligen en Allerzielen in Maria Vlucht
In 2023 zijn er Allerzielenvieringen binnen Maria Vlucht. Deze gebedsvieringen zijn toegankelijk voor iedereen en worden voorgegaan door parochianen. Directe nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd om het kruisje op te halen van of een kaars aan te steken voor hun overleden familielid. Ook zullen dan bidprentjes worden uitgedeeld en kunnen na afloop mensen de begraafplaats bezoeken en worden de graven gezegend. 
Lees voor het gehele overzicht van gebedsvieringen in onze kerken: Allerzielen in Maria Vlucht 2023.


Allerzielen op televisie
NB: Ook op NPO2 wordt om 20.30 uur Allerzielen gevierd in de uitzending "Voor wie steek jij een kaarsje op". Dit jaar vanuit de Jacobuskerk in Enschede!
 
 
Leuke weetjes:
  • Allerheiligen wordt al sinds oudsher gevierd met een jaarmarkt. Vroeger was het in Nederland een vrije dag (zoals nu nog in veel andere landen). In Winschoten bestaat nog steeds de grootste Allerheiligenmarkt van Nederland, de zgn. Adrillen, die wordt gehouden op de eerste twee maandagen van november en gepaard gaat met een kermis. Lees hier alles over deze kermis op de website: Adrillen Winschoten
  • Met Allerzielen worden in Tsjechië traditioneel Zielenbroodjes, soort koekjes, gebakken. Lees hier het recept: Tsjechische Zielenbroodjes

Allerheiligen en Allerzielen op Vier.nu (of klik op de afbeelding)
 
 
 
Bronnen en meer informatie:
 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1460370# (ook over deze vieringen in andere landen)
 
Dossier Allerheiligen en Allerzielen (met toespraken en catechismussen van de paus)
 
 
 
 
TOP