Locaties - Overdinkel

Geloofsgemeenschap H. Gerardus Majella, Overdinkel
Secretariaat H. Gerardus Majella
Adres Hoofdstraat 78, 7586 BV Overdinkel
Telefoon 053-5381304
E-mail overdinkel@mariavlucht.nl
Openingstijden dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur
 
Locatieraad
Voorzitter ad interim            Alfred Westenbroek Adres:  Dwarsweg 18, 7586 CA Overdinkel
E-mail: a.westenbroek@hetnet.nl
Tel.:     053-5388242
Secretaris Evelien Beuting Adres:  Hoofdstraat 231, 7686 BR Overdinkel
E-mail: ebeuting48@gmail.com
Tel.:     053-5387238
Penningmeester Mariëtte Olde Beverborg Adres:  Ruhenbergerweg 16, 7586 RG Overdinkel
E-mail: marietteoldebeverborg@gmail.com
Tel.:     053-5383608
Gebouwen Bennie Haamberg Adres: Invalsweg 13, 7586 RB Overdinkel
E-mail: benniehaamberg@kpnmail.nl
Tel.:     06-10230619
     
 
Pastoraatsgroep
Contactpersoon en liturgie Mariette Olde Beverborg Adres:  Ruhenbergerweg 16, 7586 RG Overdinkel
E-mail: oldebeverborg@hetnet.nl
Tel.:     053-5383608
Diaconie Annie Groeneveld Tel.:     053-5387833
Liturgie Annie Broekhuis Tel.:     053-5385377
Diaconie   Tel.:
     
     
 
Begraafplaatscommissie
     
  Tonnie Breuker Tel.:     053-5383309
Penningmeester Johan Abbink Tel.:      06-53522751
     
Gerardus Bedevaartgroep Overdinkel
Secretaris Irma Westenbroek Tel.:     053-5388242
     
     
     
     
TOP