Koreninformatie Losser

Gemengd koor St. Caecilia

Dit koor van de H. Maria Geboorteparochie te Losser is op zoek naar nieuwe leden. Bekijk ook eens de onlangs vernieuwde
website van het koor (klik op de link).

Het koor is genoemd naar de patroonheilige van de kerkmuziek en zangkoren, H. Cecilia (feest 22 november). Op de koorzolder staat het koor altijd te zingen onder het toeziend oog van H. Theresia van Lisieux (feest 1 oktober), die daar vereeuwigd staat in een prachtig raam. Het koor heeft een rijke geschiedenis: al ruim honderd jaar, sinds het bestaan van de H. Maria Geboortekerk. Het jongens- en herenkoor werd in 1965 versterkt met het dameskoor. Hoewel het koor uit 35 leden bestaat, kan het nog goede stemmen gebruiken, dus grijp uw kans en meld u aan!

 

Begin september 2017 vierde onze dirigent Carlo van den Beld zijn 40 jarig jubileum als kerkmusicus. Hier leest u een verslag en ziet u de foto's van dit feestelijke gebeuren: Carlo van den Beld 40 jaar kerkmusicus

 


 

OPROEP EN UITGEBREIDE INFORMATIE

Bij de start van de nieuwe geloofsgemeenschap Katholiek Losser, lijkt het ons goed om die nieuwe gemeenschap informatie te verstrekken over het St. Caeciliakoor.

De leeftijd van dit koor is niet meer te achterhalen, maar is zeker ouder dan 115 jaar. Uiteraard is er in de loop van de jaren naast het aantal diensten (in het verleden veel meer) en de vorm (toen muzikaal niet zoveel variatie) ook de samenstelling van het koor sterk veranderd (van Mannenkoor naar Gemengd koor). Doelstelling blijft om kwalitatief mooie muziek te verzorgen voor de eredienst. Echter, zoals bij veel verenigingen, loopt ook bij ons het aantal leden terug. Als er leden om welke reden dan ook stoppen, vindt er geen aanvulling plaats. Ons aantal wordt te klein om te doen wat we graag willen doen, namelijk met goede muziek dienstbaar zijn aan de geloofsgemeenschap.

Oproep

Daarom doen we een beroep op mensen die plezier hebben in zingen . Voor alle zangstemmen (Alt - Sopraan - Bas en Tenor) zouden we graag nieuwe leden begroeten .

Wat zingen wij?

Het St. Caeciliakoor zingt in verschillende samenstelling en soorten van diensten.

  1. Als gehele koor op de eerste zondag van de maand en tijdens diensten op grote kerkelijke feestdagen (Kerstavond, Pasen en Pinksteren). De vaste gezangen worden meestal in 4 stemmig Latijn gezongen, zowel van een groot aantal bekende als van minder bekende componisten. Daarnaast worden voor de wisselende gezangen veelal 4-stemmige Latijns motetten gebruikt. Het herenkoor zingt in die vieringen bij de intrede- en communiezang Gregoriaans.
  2. Als herenkoor (bassen en tenoren) naast de 1e zondag, ook de 2e en 4e zondag van de maand en incidenteel de 5e zondag. De heren zingen de vaste als wisselende gezangen in het Latijn en in zowel Gregoriaanse als 2-stemmige uitvoering. Ook wordt er Nederlandstalig kerkmuziek gebruikt.
  3. Als dameskoor bij speciale vieringen en enkele doopvieringen. Bij vieringen waar het dameskoor zelfstandig zingt wordt veelal Nederlandstalig gezongen.

Repetitie

  • Dameskoor donderdags van 19.15-20.45 uur
  • Herenkoor donderdags van 20.00-21.45 uur

Naast dienstbaarheid is dit koor ook zeer gezellig en sociaal. Daarnaast blijkt dat zingen ook nog gezond en leerzaam is! Kom ons dus gauw versterken!

Informatie of aanmelden

kan bij leden die u mogelijk al kent en u kunt ook bellen met één van onderstaande bestuursleden:

  • 053-5382298 Paul Padberg
  • 053-5386513 Mariëlle Meierink
  • 053-5386111 Sandra Ierna-Smit
  • 053-5381933 Harry Vijn

Mailen mag natuurlijk ook: caecilialosser@gmail.com

Bekijk ook eens de website van het Caeciliakoor: http://stcaeciliakoorlosser.simplesite.com

 

 

 

Like ons op Facebook

TOP