Aswoensdag en 40-dagentijd


Op woensdag 14 februari 2024 is het Aswoensdag, de dag waarmee de Veertigdagentijd (ook wel Vastentijd) begint; de bezinnings- en voorbereidingsperiode op Pasen (31 maart en 1 april 2024)

Askruisje halen
U bent welkom voor een Askruisje bij de volgende vieringen:

Parochie Maria Vlucht:
 • Losser: woensdag 14 februari om 9.30 uur met parochievicaris Rekveld in de H. Maria Geboortekerk mmv dameskoor.
 • Losser: woensdag 14 februari om 16.45 uur met pastor De Heus, familieviering en eerste communicanten in de H. Maria Geboortekerk.
 • Lonneker: woensdag 14 februari om 19.00 uur met pastoor Daggenvoorde in de Jacobus de Meerderekerk mmv dames- en herenkoor en het ophangen van het Hongerdoek.  
 • Overdinkel: zaterdag 17 februari Askruisje om 19.00 uur met pastoor Daggenvoorde in de Gerardus Majellakerk mmv dames- en herenkoor.
 • Glanerbrug: vrijdag 23 februari Askruisje om 10.00 uur met parochievicaris Rekveld in het parochiehuis mmv dameskoor.
Jacobusparochie Enschede:
 • Enschede: woensdag 14 februari om 9.30 uur met pastor Kortstee in de St. Jozefkerk mmv Ariënskoor.
 • Enschede: woensdag 14 februari om 19.00 uur familieviering en eerste communicanten met pastor Kortstee in de St. Jan mmv Kinderkoor JM.
Franciscusparochie Haaksbergen e.o.:
 • Haaksbergen: woensdag 14 februari om 9.30 uur met pastoor Daggenvoorde in de Pancratiuskerk met samenzang.
 • Haaksbergen: woensdag 14 februari om 18.30 uur familieviering met eerste communicanten met pastor De Heus in de Bonifatiuskerk met muzikale omlijsting.
 • Buurse: woensdag 14 februari om 19.00 uur met parochievicaris Rekveld in de Maria Praesentatiekerk met samenzang. 

Hongerdoek Lonneker
Tijdens de viering op Aswoensdag 14 februari 2024 om 19.00 uur wordt in de Jacobus de Meerderekerk in Lonneker het Lonneker Hongerdoek opgehangen door de vrouwen van het Gilde van het Lonneker Hongerdoek. Dit is altijd een bijzonder moment! Ook dit jaar zal het in volle glorie te zien zijn. 
Het Lonneker Hongerdoek is ter gelegenheid van de jubilea in 2013 (175 jaar parochie en 100 jaar kerkgebouw) ontworpen en gemaakt in de periode mei 2012 tot en met januari 2013. Het is op Aswoensdag 2013 aan de geloofsgemeenschap aangeboden en hangt gedurende de vastentijd boven het altaar en voor het grote kruis. Daarna wordt het opgeborgen.
 
Het Hongerdoek is 5 meter breed en 4 meter hoog en wordt opgehangen, hoog boven het altaar voor het kruisbeeld. Op het doek zijn 21 tableaus geborduurd met als thema’s:
 • drie tableaus over: Geloof, Hoop en Liefde
 • zeven tableaus over de zeven werken van barmhartigheid
 • vier tableaus over werk in de kerk, liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw
 • vijf tableaus over de levensloop van de mens
 • twee tableaus over vasten en inkeer

Vastenbrief paus Franciscus 
Paus Franciscus schrijft altijd een speciale boodschap voor de Veertigdagentijd.
Zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2024 kunt u hier lezen: God leidt ons door de woestijn naar de vrijheid

Meer weten over paus Franciscus? Neem eens een kijkje op onze pagina Nieuws uit de Wereldkerk!

Vastenbrief kardinaal Eijk
Kardinaal Eijk schrijft ook elk jaar een boodschap voor de Veertigdagentijd. 

Zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2024 kunt u hier lezen: Hoop doet eeuwig leven

Vastenappjes in de Veertigdagentijd
Bezinningen op zondag en woensdag om te inspireren.
De afgelopen jaren hebben we speciaal voor de Vastentijd een Vastengroepsapp in het leven geroepen. Dat doen we dit jaar, in 2024, weer. Niet in de vorm van een groepsapp dit keer, maar we maken een lijst. Je krijgt het berichtje aldus in je eigen Whatsapp en anderen krijgen jouw telefoonnummer niet te zien. Iets minder de gemeenschappelijkheid, maar wel meer de privé.
De teksten zullen het evangelie van de dag zijn met een korte reflectie daarop uit het leven gegrepen geschreven door pastor of parochiaan.
Meedoen kan helpen om net iets bewuster naar Pasen toe te leven en de Vastentijd tot een zinvolle tijd voor jezelf te maken.
Je kunt je opgeven via een appje naar 06 300 988 33 (pastor Frank de Heus). 

Gespreksavonden tijdens de Vastentijd
Tijdens de Vastentijd kunt u weer meedoen met gespreksavonden in het parochiehuis van de Jacobuskerk in Enschede aan de Walstraat (achter de kerk). 
De pastoraatgroep van de Jacobuskerk nodigt u van harte uit om in de komende 40-dagentijd deel te nemen aan Bidden onderweg, Stel je voor: Jezus. Wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in het Parochiehuis aan de Walstraat.
 • Data: 21 februari, 28 februari, 06 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart 2024.  
 • Programma: We beluisteren iedere avond gezamenlijk een thema uit de podcastretraite, waarna we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gaan. Voor lees- en schrijfmateriaal en koffie en thee wordt gezorgd.
 • Aanmelden kan via: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Voorbereiden met digitale 40-dagenretraite: De steen wordt weggerold
U kunt ook dit jaar weer meedoen met de 40-dagenretraite van de jezuïeten.
Als deelnemer van de digitale retraite ontvang je in de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. 
U kunt zich hier aanmelden: 40-dagen 2024: De steen is weggerold.Voorbereiden met website Vier Pasen!
Vanaf Aswoensdag 14 februari staat de bisschoppelijke website vier.nu in het teken van Pasen. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2024 weer volop te vieren. Deze website geeft achtergronden, tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen en heeft ook leuke doe-tips voor kinderen. Ook voor informatie over Vastenactie, het vinden van een parochie en algemeen kerkelijk nieuws kunt u daar terecht.
 

Eerst Carnaval, dan Aswoensdag

Na een paar dagen feestvieren met Carnaval en de afsluiting met Vastenavond (Dikke Dinsdag) is het tijd voor bezinning.

Zaterdag 3 februari om 19.00 uur is er een Carnavalsviering in de H. Maria Geboortekerk in Losser. Dat is altijd een feestje!
Wist u overigens dat er medio 2023 een boek is verschenen over de geschiedenis van Carnaval in Losser? Kijk maar: 
www.mariavlucht.nl/fotoalbums/carnaval-2023
 
De as voor het askruisje wordt gemaakt door de palmtakjes van vorig jaar te verbranden. Bij de zegening wordt er wat wijwater bij gedaan, zodat er een kruisje van kan worden getekend op het voorhoofd. Al in de Bijbel strooiden mensen as over zich heen en gingen vasten (in zak en as zitten) als teken van rouw, berouw en inkeer.
 • As is bij uitstek het symbool van sterfelijkheid. Bij het geven van het askruisje wordt dan ook, in lijn met de traditie, gezegd: ‘Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert’. Dit herinnert ons aan Genesis 3,19 waarin God na de zondeval tot de mens zegt: ‘Stof ben je en tot stof keer je terug’.
 • Ook roept het askruisje ons op tot bekering en tot het openen van ons hart voor het evangelie. Lees Marcus 1, 15: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
 • Bekeren in de zin van: stilstaan en nadenken over wat werkelijk belangrijk is in ons leven, namelijk onze band met God en onze medemensen. As is daarom niet alleen een teken van vergankelijkheid. As reinigt en loutert: wij zijn als de korenvelden die worden verbrand om de grond vruchtbaar te maken.
Vanaf Aswoensdag kun je veertig dagen oefenen, en dat mag met vallen en opstaan. Veertig dagen, zo lang als Jezus in de woestijn verbleef, om onderscheid te leren maken. Wat houdt jou in zijn greep, welke gewoonten kun jij loslaten? Vasten kan ook zijn: minder tv of Facebook kijken, minder alcohol drinken, minder roken, minder shoppen of snoepen of iets anders minder doen waar je erg aan bent gehecht.
Kortom: meer ruimte en tijd vrij maken voor bidden en voor je medemensen en dingen die er echt toe doen. Met als doel: Pasen, opstaan met de Heer, als een nieuwe mens. De Veertigdagentijd is dus bij uitstek de tijd voor het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht.
 
 

 
Veertigdagentijd
Veertigdagentijd: veertig dagen de tijd voor God en je medemens. Hoewel er 46 dagen zijn tussen Aswoensdag en Pasen, wordt er de zondagen niet gevast: de zondag is een feestdag, want dan wordt de opstanding van Christus gevierd. Op een feestdag hoef je niet te vasten.
De twee verplichte vastendagen binnen de katholieke traditie zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag; de enige dagen dat je echt belooft even (bijna) niets te eten (in ieder geval geen snoep, vlees of alcohol). Vroeger was het gebruikelijk om op die dagen haring te eten; dat werd het zgn. haringhappen genoemd. Laat je voor de Veertigdagentijd eens inspireren door het kookboek Koken met Passie.

Artikelen over de Veertigdagentijd leest u hier: 
De 40-dagentijd: 10 artikelen ter verdieping en inspiratie: over de wortels van deze traditie, over wie er bij Christus waakt, Jezus die onderhandelt met de dood, over loslaten, over vasten, over omgaan met je schaduwzijden, over innerlijke ruimte, over verwijderen wat overtollig is, een muzikale meditatie, over wat beter kan in je leven. 

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld
Elk jaar is er daarom speciale aandacht voor een diaconaal project van Vastenactie, u vast wel bekend van de MOV-groepen, de vastenzakjes en de kartonnen spaarpotjes die bij scholen worden uitgedeeld en waaraan ook de eerste communicanten meewerken. Geef gul, want door het uitsparen van eten en/of luxe goederen maakt u geld vrij voor goede doelen en voelt u zich solidair met hen die het minder hebben.
 

Veertigdagentijd met Facebook
Vasten kan ook van social media: minder Facebook, Instagram, TikTok of surfen. Maar een goede Veertigdagentip is de Laudato Si-pagina op Facebook. Boordevol tips die geïnspireerd zijn op de encycliek Laudato Sí
 
Veertigdagentijd met kinderen
Vasten met kinderen wordt heel toegankelijk gemaakt door de websites Geloven Thuis, Samuel Advies en Kinderwoorddienst. Hier vindt u mooie verhalen, gebeden en knutselideeën en nog veel meer tips.
 
40 dagen 'zonder' wordt zo: 40 dagen 'met'
 • met aandacht voor God
 • met aandacht voor bidden
 • met aandacht voor elkaar
 • met aandacht voor tijd
 • met aandacht voor ruimte
 
 
 
 
 
 
TOP