Aswoensdag en 40-dagentijd


Op woensdag 17 februari 2021 is het Aswoensdag, de dag waarmee de Veertigdagentijd (ook wel Vastentijd) begint; de bezinnings- en voorbereidingsperiode op Pasen (4 en 5 april)

Gebedskaart Aswoensdag
Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart uitgebracht voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd. U vindt hem hier: Gebedskaart Aswoensdag.

Vastenbrief paus Franciscus 
Paus Franciscus schrijft altijd een speciale boodschap voor de Veertigdagentijd. Deze brief, waarin hij dit jaar stelt dat de Veertigdagentijd een tijd is om geloof, hoop en liefde te hernieuwen, kunt u hier lezen: Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2021.
Meer weten over paus Franciscus? Neem eens een kijkje op onze pagina Nieuws uit de Wereldkerk!


Vastenbrief kardinaal Eijk
Kardinaal Eijk schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd: het is ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.
 U leest de hele brief hier: Brief kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd 2021

Vier Pasen!
Omdat de kans heel groot is dat er met Pasen 2021 nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.


Bezinning tijdens de Vastentijd
Tijdens de Vastentijd kunt u ook meedoen met het volgende bezinningsaanbod:
 • Zoom-bijeenkomsten: In de periode van Aswoensdag tot de woensdag voor Pasen, houden we zeven wekelijkse Zoom-bijeenkomsten ter verdieping in de Veertigdagentijd. De bijeenkomsten zijn op de woensdagavond en duren één uur, aanvang 20.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 17 februari. Later of eenmalig aansluiten kan ook. U leest er alles over in ons nieuwsbericht Verdieping in de Veertigdagentijd.
 • Whatsappgroep ter bezinning in de Vastentijd: Als jij je hiervoor opgeeft, krijg je gedurende de 40 dagen voor Pasen op zon- en woensdagen, en in de Goede Week dagelijks, ‘s morgens vóór 9.00 uur een Appje toegestuurd. U leest er alles over in ons nieuwsbericht WhatsAppgroep Vastentijd.

Hongerdoek Lonneker
Tijdens de viering op Aswoensdag 17 februari 2021 wordt in de Jacobus de Meerderekerk in Lonneker het Lonneker Hongerdoek opgehangen door de vrouwen van het Gilde van het Lonneker Hongerdoek. Dit is altijd een bijzonder moment! 
Het Lonneker Hongerdoek is ter gelegenheid van de jubilea in 2013 (175 jaar parochie en 100 jaar kerkgebouw) ontworpen en gemaakt in de periode mei 2012 tot en met januari 2013. Het is op Aswoensdag 2013 aan de geloofsgemeenschap aangeboden en hangt gedurende de vastentijd boven het altaar en voor het grote kruis. Daarna wordt het opgeborgen.

Het Hongerdoek is 5 meter breed en 4 meter hoog en wordt opgehangen, hoog boven het altaar voor het kruisbeeld. Op het doek zijn 21 tableaus geborduurd met als thema’s:
 • drie tableaus over: Geloof, Hoop en Liefde
 • zeven tableaus over de zeven werken van barmhartigheid
 • vier tableaus over werk in de kerk, liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw
 • vijf tableaus over de levensloop van de mens
 • twee tableaus over vasten en inkeer
Hieronder ziet u een aflevering van RTV Oost, waarin het hongerdoek uit Lonneker uitgebreid bekeken en besproken wordt:
 
 
Achtergronden Aswoensdag
 
Na een paar dagen feestvieren met Carnaval en de afsluiting met Vastenavond is het tijd voor bezinning.
De as voor het askruisje wordt gemaakt door de palmtakjes van vorig jaar te verbranden. Bij de zegening wordt er wat wijwater bij gedaan, zodat er een kruisje van kan worden getekend op het voorhoofd. Al in de Bijbel strooiden mensen as over zich heen en gingen vasten (in zak en as zitten) als teken van rouw, berouw en inkeer.
As is bij uitstek het symbool van sterfelijkheid. Bij het geven van het askruisje wordt dan ook, in lijn met de traditie, gezegd: ‘Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert’. Dit herinnert ons aan Genesis 3,19 waarin God na de zondeval tot de mens zegt: ‘Stof ben je en tot stof keer je terug’.
 
Ook roept het askruisje ons op tot bekering en tot het openen van ons hart voor het evangelie. Lees Marcus 1, 15: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Bekeren in de zin van: stilstaan en nadenken over wat werkelijk belangrijk is in ons leven, namelijk onze band met God en onze medemensen. As is daarom niet alleen een teken van vergankelijkheid. As reinigt en loutert: wij zijn als de korenvelden die worden verbrand om de grond vruchtbaar te maken.
 
Vanaf Aswoensdag kun je veertig dagen oefenen, en dat mag met vallen en opstaan. Veertig dagen, zo lang als Jezus in de woestijn verbleef, om onderscheid te leren maken. Wat houdt jou in zijn greep, welke gewoonten kun jij loslaten? Vasten kan ook zijn: minder tv of Facebook kijken, minder alcohol drinken, minder roken, minder shoppen of snoepen of iets anders minder doen waar je erg aan bent gehecht.
Kortom: meer ruimte en tijd vrij maken voor bidden en voor je medemensen en dingen die er echt toe doen. Met als doel: Pasen, opstaan met de Heer, als een nieuwe mens. De Veertigdagentijd is dus bij uitstek de tijd voor het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht.
 
 

 
Veertigdagentijd
Veertigdagentijd: veertig dagen de tijd voor God en je medemens (lees hier de blog van parochievicaris Rekveld). Hoewel er 46 dagen zijn tussen Aswoensdag en Pasen, wordt er de zondagen niet gevast: de zondag is een feestdag, want dan wordt de opstanding van Christus gevierd. Op een feestdag hoef je niet te vasten.
De twee verplichte vastendagen binnen de katholieke traditie zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag; de enige dagen dat je echt belooft even (bijna) niets te eten (in ieder geval geen snoep, vlees of alcohol). Vroeger was het gebruikelijk om op die dagen haring te eten; dat werd het zgn. haringhappen genoemd. Laat je voor de Veertigdagentijd eens inspireren door het kookboek Koken met Passie.
 
Vastenactie
Elk jaar is er daarom speciale aandacht voor een diaconaal project van Vastenactie, u vast wel bekend van de MOV-groepen, de vastenzakjes en de kartonnen spaarpotjes die bij scholen worden uitgedeeld. Geef gul, want door het uitsparen van eten en/of luxe goederen maakt u geld vrij voor goede doelen.
 
Veertigdagentijd met kinderen
Vasten met kinderen wordt heel toegankelijk gemaakt door de websites Geloven Thuis, Samuel Advies en Kinderwoorddienst. Hier vindt u mooie verhalen, gebeden en knutselideeën en nog veel meer tips.
 
40 dagen 'zonder' wordt zo: 40 dagen 'met'
 • met aandacht voor God
 • met aandacht voor bidden
 • met aandacht voor elkaar
 • met aandacht voor tijd
 • met aandacht voor ruimte
 
 
 
 
 
 
TOP