Aswoensdag en 40-dagentijd


Op woensdag 26 februari 2020 is het Aswoensdag, de dag waarmee de Veertigdagentijd (ook wel Vastentijd) begint; de bezinnings- en voorbereidingsperiode op Pasen.
Hier leest u de Vastenbrief van kardinaal Eijk: "Met lege handen staan".
Hier leest u de Boodschap van paus Franciscus: 
“Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” ?

U kunt in 2020 uw Askruisje ophalen op de volgende data bij onze geloofsgemeenschappen:
 • Woensdag 26 februari om 9.30 uur in de dagkapel van de H. Maria Geboortekerk in Losser met parochievicaris Rekveld mmv het dameskoor
 • Woensdag 26 februari om 19.00 uur in de H. Jacobuskerk in Lonneker met parochievicaris Rekveld mmv het gemengd koor
 • Zaterdag 29 februari om 18.00 uur in de H. Gerardus Majellakerk in Overdinkel met pastor Daggenvoorde en pastor Berbée mmv kinderkoor
 • Vrijdag 6 maart om 10.00 uur in het parochiehuis naast de O.L.V. van de H. Rozenkranskerk in Glanerbrug met parochievicaris Rekveld mmv het dameskoor

Hongerdoek Lonneker

Tijdens de viering op aswoensdag 26 februari wordt het Lonneker Hongerdoek opgehangen door de vrouwen van het Gilde van het Lonneker Hongerdoek. Dit is altijd een bijzonder moment! Het Lonneker Hongerdoek is ter gelegenheid van de jubilea in 2013 (175 jaar parochie en 100 jaar kerkgebouw) ontworpen en gemaakt in de periode mei 2012 tot en met januari 2013 . Het is op Aswoensdag 13 februari 2013 aan de geloofsgemeenschap aangeboden en hangt gedurende de vastentijd boven het altaar en voor het grote kruis. Daarna wordt het opgeborgen.

Het Hongerdoek is 5 meter breed en 4 meter hoog en wordt opgehangen, hoog boven het altaar voor het kruisbeeld. Op het doek zijn 21 tableaus geborduurd met als thema’s:
 • drie tableaus over: Geloof, Hoop en Liefde
 • zeven tableaus over de zeven werken van barmhartigheid
 • vier tableaus over werk in de kerk, liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw
 • vijf tableaus over de levensloop van de mens
 • twee tableaus over vasten en inkeer
Meer dan dertig Lonnekernaren hebben zich voor het Hongerdoek ingezet. Beslist de moeite waard om te komen kijken!
In 2013 was een tentoonstelling over hongerdoeken in het Rijksmuseum Twente. Hieronder ziet u een aflevering van RTV Oost, waarin ook het hongerdoek uit Lonneker uitgebreid bekeken en besproken wordt:

 
 
Aswoensdag
 
Na een paar dagen feestvieren met Carnaval en de afsluiting met Vastenavond is het tijd voor bezinning.
De as voor het askruisje wordt gemaakt door de palmtakjes van vorig jaar te verbranden. Bij de zegening wordt er wat wijwater bij gedaan, zodat er een kruisje van kan worden getekend op het voorhoofd. Al in de Bijbel strooiden mensen as over zich heen en gingen vasten (in zak en as zitten) als teken van rouw, berouw en inkeer.
As is bij uitstek het symbool van sterfelijkheid. Bij het geven van het askruisje wordt dan ook, in lijn met de traditie, gezegd: ‘Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert’. Dit herinnert ons aan Genesis 3,19 waarin God na de zondeval tot de mens zegt: ‘Stof ben je en tot stof keer je terug’.
 
Ook roept het askruisje ons op tot bekering en tot het openen van ons hart voor het evangelie. Lees Marcus 1, 15: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Bekeren in de zin van: stilstaan en nadenken over wat werkelijk belangrijk is in ons leven, namelijk onze band met God en onze medemensen. As is daarom niet alleen een teken van vergankelijkheid. As reinigt en loutert: wij zijn als de korenvelden die worden verbrand om de grond vruchtbaar te maken.
 
Vanaf Aswoensdag kun je veertig dagen oefenen, en dat mag met vallen en opstaan. Veertig dagen, zo lang als Jezus in de woestijn verbleef, om onderscheid te leren maken. Wat houdt jou in zijn greep, welke gewoonten kun jij loslaten? Vasten kan ook zijn: minder tv of Facebook kijken, minder alcohol drinken, minder roken, minder shoppen of snoepen of iets anders minder doen waar je erg aan bent gehecht.
Kortom: meer ruimte en tijd vrij maken voor bidden en voor je medemensen en dingen die er echt toe doen. Met als doel: Pasen, opstaan met de Heer, als een nieuwe mens. De Veertigdagentijd is dus bij uitstek de tijd voor het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht.
 
 

 
Veertigdagentijd
 
Veertigdagentijd: veertig dagen de tijd voor God en je medemens (lees hier de blog van parochievicaris Rekveld). Hoewel er 46 dagen zijn tussen Aswoensdag en Pasen, wordt er de zondagen niet gevast: de zondag is een feestdag, want dan wordt de opstanding van Christus gevierd. Op een feestdag hoef je niet te vasten.
De twee verplichte vastendagen binnen de katholieke traditie zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag; de enige dagen dat je echt belooft even (bijna) niets te eten (in ieder geval geen snoep, vlees of alcohol). Vroeger was het gebruikelijk om op die dagen haring te eten; dat werd het zgn. haringhappen genoemd. Laat je voor de Veertigdagentijd eens inspireren door het kookboek Koken met Passie.
 
Vastenbrieven kardinaal Eijk en paus Franciscus 
Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor de Veertigdagentijd. Deze brief kunt u hier lezen: Boodschap paus Vastentijd met als thema: “Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!”  
Ook kardinaal Eijk heeft een brief geschreven voor de Veertigdagentijd: "Met lege handen".
 
Vastenactie
Elk jaar is er daarom speciale aandacht voor een diaconaal project van Vastenactie, u vast wel bekend van de MOV-groepen, de vastenzakjes en de kartonnen spaarpotjes die bij scholen worden uitgedeeld. Geef gul, want door het uitsparen van eten en/of luxe goederen maakt u geld vrij voor goede doelen.
 
Veertigdagentijd met kinderen
Vasten met kinderen wordt heel toegankelijk gemaakt door de websites Geloven Thuis, Samuel Advies en Kinderwoorddienst. Hier vindt u mooie verhalen, gebeden en knutselideeën en nog veel meer tips.
 
40 dagen 'zonder' wordt zo: 40 dagen 'met':
 • met aandacht voor God
 • met aandacht voor bidden
 • met aandacht voor elkaar
 • met aandacht voor tijd
 • met aandacht voor ruimte
 
 
 
 
 
 
TOP