Eerste heilige Communie

OPGAVE EN INFORMATIE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018
 
De weken na de Herfstvakantie van 2017 bezoeken pastores Frank de Heus en Carla Berbée een aantal groepen vier van de katholieke basisscholen in onze dorpen om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen.
De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Via het online formulier kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 1 december 2018.
 
Startavonden voor ouders
De uitnodigingsbrieven (incl. aanmeldingsformulier) voor de startavond van de verschillende locaties:
 
Ehc 2018 Brief 1 - uitnodiging startavond - Losser: maandag 8 januari in KBS De Wegwijzer
Ehc 2018 Brief 1 - uitnodiging startavond - Glanerbrug: maandag 8 januari in het Parochiehuis
Ehc 2018 Brief 1 - uitnodiging startavond - Lonneker: dinsdag 9 januari in de Liduinaschool
Ehc 2018 Brief 1 - uitnodiging startavond - Overdinkel: donderdag 11 januari in Pax Christischool
 
Presentatievieringen
Zoals elk jaar zullen de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen ook nu gepresenteerd worden aan de geloofsgemeenschappen. Dat gebeurt dit jaar in twee groepen. Beide vieringen vinden plaats op zaterdag 10 maart 2018 om 19.00 uur:
  • Overdinkel, Gerardus Majellakerk: presentatie van de Communicanten uit Overdinkel, Lonneker en Glanerbrug
  • Losser, H. Maria Geboortekerk: presentatie van de Communicanten uit Losser
Vieringen
De vieringen van de Eerste heilige Communie vinden plaats op de zondagen:
  • Zondag 15 april 2018 om 11.30 uur in Glanerbrug
  • Zondag 03 juni 2018 om 9.30 uur en om 11.30 uur in Losser
  • Zondag 10 juni 2018 om 9.30 uur in Lonneker
  • Zondag 10 juni 2018 om 11.30 uur in Overdinkel
We zien er naar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te geven.
Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
 
pastoraal werker Frank de Heus
 

 
De Eerste Communie is het grote feest dat wij vieren ter gelegenheid van het feit dat kinderen uit groep 4 voor de allereerste keer volledig deelnemen aan de viering van de eucharistie. De H. Eucharistie is het sacrament dat wij dan vieren. Tijdens de viering van de eucharistie worden brood en wijn door de priester geconsacreerd. Hij spreekt een gebed over de gaven uit en herhaalt de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal: 'Neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam. Neemt en drinkt hiervan, dit is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt.’

Iedere week wordt op verschillende momenten in verschillende kerken de eucharistie gevierd en kunnen katholieken dit sacrament ontvangen. Ook wanneer er zogenaamde woord- en communievieringen zijn, kunnen zij het sacrament van de eucharistie, in de vorm van de hostie, ontvangen.
 
Wanneer kinderen in groep 4 zitten, kunnen zij voorbereid worden op hun Eerste Communie. Aan de hand van een communieproject gaan de kinderen, meestal op school, aan de slag met thema’s als: Ik ben gedoopt, Ik hoor erbij, Doen als Jezus deed, Je brood delen etc. Van ouders wordt verwacht dat zij zich op verschillende manieren inzetten voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Niet alleen het maken van de thuisopdrachten maar ook bv. het mee versieren van de kerk of het maken of nieten en vouwen van het boekje voor de communieviering.

Overigens kan iedereen altijd nog Eerste Communie doen, ook op latere leeftijd dus. Wilt u graag katholiek worden, neemt u dan contact op met ons pastoresteam.
 
 
 
Voorbereiding Eerste H. Communie
 
In januari starten we altijd met de voorbereiding op de 1e H. Communie. We vinden het belangrijk dat het kind, de ouders en de parochie op een goede manier samen actief zijn, zodat uw kind klaar is voor de grote dag op in april of juni.
Leerlingen in groep 4 van het katholiek onderwijs krijgen een uitnodiging voor opgave via de school. Ook willen wij graag weten welke kinderen nog meer meedoen met de H. Communie.
Via de mail of telefoon kun u uw kind opgeven bij het centraal secretariaat van de parochie Maria Vlucht met vermelding van de naam van het kind, telefoonnummer, mailadres en de naam van de geloofsgemeenschap:
tel. 053 - 536 16 75
 
 
 

Like ons op Facebook

TOP