Eerste heilige Communie

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
 
De weken na de Herfstvakantie bezoeken pastores Frank de Heus en Carla Berbée een aantal groepen vier van de katholieke basisscholen in onze dorpen om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen.
De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Er zijn startavonden voor ouders, waarin zij voorlichting krijgen over de voorbereidingen. Van de ouders wordt verwacht dat zij actief meehelpen met de voorbereidingen. Daarnaast zijn er presentatievieringen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie zelf. 
 
Voorbereiding Eerste H. Communie
In januari 2020 starten we met de voorbereiding op de 1e H. Communie in Losser, Lonneker en Overdinkel en in oktober 2019 in Glanerbrug. We vinden het belangrijk dat het kind, de ouders en de parochie op een goede manier samen actief zijn, zodat uw kind klaar is voor de grote dag op in mei. 
Leerlingen in groep 4 van het katholiek onderwijs krijgen een uitnodiging voor opgave via de school. Ook willen wij graag weten welke kinderen nog meer meedoen met de H. Communie.

Let op: voor Glanerbrug gelden afwijkende data en wordt een ander project gebruikt.
Lees daarover meer op de pagina van geloofsgemeenschap Glanerbrug! In Glanerbrug is de eerste ouderavond op maandag 28 oktober en de eerste bijeenkomst voor de kinderen en hun ouders op zaterdag 30 november 2019.

Opgave kan in 2019 tot 18 oktober (Glanerbrug) en tot 17 november (Losser, Lonneker, Overdinkel)!
Via het online formulier kunt u uw zoon of dochter opgeven bij het centraal secretariaat van de parochie Maria Vlucht met vermelding van de naam van het kind, telefoonnummer, mailadres en de naam van de geloofsgemeenschap. Voor vragen kunt u altijd bellen: tel. 053 - 536 16 75

Startavonden in 2019-2020
De startavonden voor de ouders beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op: 
 • maandagavond 28 oktober 2019 in Glanerbrug
 • woensdagavond 15 januari 2020 in Overdinkel
 • donderdagavond 16 januari 2020 in Lonneker
 • maandagavond 20 januari 2020 in Losser
 
Presentatievieringen in 2020 - GEANNULEERD WEGENS CORONA!
Tijdens de presentatievieringen worden de kinderen gepresenteerd aan de geloofsgemeenschap:
 • Lonneker: zaterdag 14 maart om 19.00 uur, woord- en communieviering met Aletta Bombeld
 • Losser: zaterdag 14 maart om 18.00 uur, gebedsviering met kinderzegen met pastor Carla Berbée
 • Glanerbrug: zondag 15 maart om 10.30 uur, woord- en communieviering met pastor Frank de Heus
 • Overdinkel: zaterdag 28 maart  om 19.00 uur, woord- en communieviering met pastor Carla Berbée en Alies te Riet

Eerste H. Communievieringen in 2020
 • Glanerbrug: zondag 17 mei om 11.30 uur
 • Losser: zondag 7 juni om 9.30 uur en 11.30 uur
 • Lonneker: zondag 14 juni om 9.30 uur
 • Overdinkel: zondag 14 juni om 11.30 uur

We zien er naar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te geven.
Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
 
pastoraal werker Frank de Heus
 

 
ALGEMENE INFORMATIE

De Eerste Communie is het grote feest dat wij vieren ter gelegenheid van het feit dat kinderen uit groep 4 voor de allereerste keer volledig deelnemen aan de viering van de eucharistie. De H. Eucharistie is het sacrament dat wij dan vieren. Tijdens de viering van de eucharistie worden brood en wijn door de priester geconsacreerd. Hij spreekt een gebed over de gaven uit en herhaalt de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal: 'Neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam. Neemt en drinkt hiervan, dit is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt.’

Iedere week wordt op verschillende momenten in verschillende kerken de eucharistie gevierd en kunnen katholieken dit sacrament ontvangen. Ook wanneer er zogenaamde woord- en communievieringen zijn, kunnen zij het sacrament van de eucharistie, in de vorm van de hostie, ontvangen.
 
Wanneer kinderen in groep 4 zitten, kunnen zij voorbereid worden op hun Eerste Communie. Aan de hand van een communieproject gaan de kinderen, meestal op school, aan de slag met thema’s als: Ik ben gedoopt, Ik hoor erbij, Doen als Jezus deed, Je brood delen etc. Van ouders wordt verwacht dat zij zich op verschillende manieren inzetten voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Niet alleen het maken van de thuisopdrachten maar ook bv. het mee versieren van de kerk of het maken of nieten en vouwen van het boekje voor de communieviering.

Overigens kan iedereen altijd nog Eerste Communie doen, ook op latere leeftijd dus. Wilt u graag katholiek worden, neemt u dan contact op met ons pastoresteam.
 
 
 
 
 
 
 
TOP