Eerste heilige Communie

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
 
De weken na de Herfstvakantie bezoeken pastores Frank de Heus en Carla Berbée een aantal groepen vier van de katholieke basisscholen in onze dorpen om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen.
De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Er zijn startavonden voor ouders, waarin zij voorlichting krijgen over de voorbereidingen. Van de ouders wordt verwacht dat zij actief meehelpen met de voorbereidingen. Daarnaast zijn er presentatievieringen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie zelf. 
 
Voorbereiding Eerste H. Communie
In januari 2020 starten we met de voorbereiding op de 1e H. Communie in Losser, Lonneker en Overdinkel en in oktober 2019 in Glanerbrug. We vinden het belangrijk dat het kind, de ouders en de parochie op een goede manier samen actief zijn, zodat uw kind klaar is voor de grote dag op in mei. 
Leerlingen in groep 4 van het katholiek onderwijs krijgen een uitnodiging voor opgave via de school. Ook willen wij graag weten welke kinderen nog meer meedoen met de H. Communie.

Presentatievieringen in 2020 - GEANNULEERD WEGENS CORONA!
Tijdens de presentatievieringen worden de kinderen gepresenteerd aan de geloofsgemeenschap:
 • Lonneker: zaterdag 14 maart om 19.00 uur, woord- en communieviering met Aletta Bombeld
 • Losser: zaterdag 14 maart om 18.00 uur, gebedsviering met kinderzegen met pastor Carla Berbée
 • Glanerbrug: zondag 15 maart om 10.30 uur, woord- en communieviering met pastor Frank de Heus
 • Overdinkel: zaterdag 28 maart  om 19.00 uur, woord- en communieviering met pastor Carla Berbée en Alies te Riet

Nieuwe data Eerste H. Communievieringen in 2020
Voor een aantal locaties zijn nieuwe data voor de viering van de Eerste heilige Communie gekozen in verband met het Coronavirus. De communicanten worden voor zolang nodig thuis voorbereid. Daarvoor wordt in Maria Vlucht en in de Jacobusparochie met regelmaat ‘huiswerk’ per mail toegezonden. We hopen het project zo alsnog voor de zomervakantie af te kunnen ronden. De (nieuwe) data zijn nu:
 • Lonneker: zondag 14 juni om 9.30 uur met pastores Rekveld en Berbée
 • Overdinkel: zondag 14 juni om 11.30 uur met pastores Rekveld en Berbée
 • Glanerbrug: zondag 21 juni om 13.00 uur met pastores Rekveld en de Heus
 • Sint Jozef Enschede: zondag 28 juni om 9.30 uur met pastores Daggenvoorde en de Heus
 • Losser: zondag 28 juni om 11.30 en 13.30 uur met pastores Daggenvoorde en Berbée
 • Sint Jan Enschede: zondag 5 juli om 9.30 en om 11.30 uur met pastores Kortstee en de Heus
 • Franciscusparochie Pancratiuskerk: zondag 5 juli om 9.30 uur met pastores Rekveld en Dijkman
We zien er naar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te geven.
Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
 
pastoraal werker Frank de Heus
 

 
ALGEMENE INFORMATIE

De Eerste Communie is het grote feest dat wij vieren ter gelegenheid van het feit dat kinderen uit groep 4 voor de allereerste keer volledig deelnemen aan de viering van de eucharistie. De H. Eucharistie is het sacrament dat wij dan vieren. Tijdens de viering van de eucharistie worden brood en wijn door de priester geconsacreerd. Hij spreekt een gebed over de gaven uit en herhaalt de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal: 'Neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam. Neemt en drinkt hiervan, dit is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt.’

Iedere week wordt op verschillende momenten in verschillende kerken de eucharistie gevierd en kunnen katholieken dit sacrament ontvangen. Ook wanneer er zogenaamde woord- en communievieringen zijn, kunnen zij het sacrament van de eucharistie, in de vorm van de hostie, ontvangen.
 
Wanneer kinderen in groep 4 zitten, kunnen zij voorbereid worden op hun Eerste Communie. Aan de hand van een communieproject gaan de kinderen, meestal op school, aan de slag met thema’s als: Ik ben gedoopt, Ik hoor erbij, Doen als Jezus deed, Je brood delen etc. Van ouders wordt verwacht dat zij zich op verschillende manieren inzetten voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Niet alleen het maken van de thuisopdrachten maar ook bv. het mee versieren van de kerk of het maken of nieten en vouwen van het boekje voor de communieviering.

Overigens kan iedereen altijd nog Eerste Communie doen, ook op latere leeftijd dus. Wilt u graag katholiek worden, neemt u dan contact op met ons pastoresteam.
 
 
 
 
 
 
 

Like ons op Facebook

TOP