Welkom bij Maria Vlucht
Welkom op de website van Maria Vlucht, Rooms Katholieke Parochie van Losser, Glanerbrug, Overdinkel en Lonneker.
  
Op deze website staat informatie over onze locaties, het laatste nieuws, blogs en nog veel meer.

We wensen u veel leesplezier!
Actuele informatie
Zieken- en Ouderendag Losser
Dinsdag 30 mei a.s. vanaf 9.30 uur zijn parochianen uit Losser van 80 jaar en ouder met hun partners van harte welkom bij de jaarlijkse Zieken- en Ouderendag in het ontmoetingscentrum van de Losserhof.
Vormselvoorbereiding
Tot 29 juni a.s. kunt u uw zoon of dochter opgeven voor het H. Vormsel. Via de scholen zullen de uitnodigingen eind mei, begin juni worden verspreid Met het nieuwe project Vormselkracht kunt u zich samen met uw kind voorbereiden.
Pinksterspelen Overdinkel
Werkgroep Natuurlijk sAmen zorgt woensdag 31 mei weer voor een creatieve, gezellige en inspirerende middag voorafgaand aan Pinksteren, de Pinksterspelen. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom in het Kerkenbos in Overdinkel!
Kerkennacht wordt viering op OASE-terrein
Op zondag 25 juni a.s. is er om 10.30 uur een oecumenische viering op het OASE terrein langs de Dinkel bij Gronau. Deze viering vervangt ALLE vieringen van Glanerbrug, Losser en Overdinkel. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd!
Sirkelslag 2017 weer een succes!
Het Jongerenpastoraat JP was weer volop in actie! Donderdag 11 mei hebben diverse basisscholen van Maria Vlucht gestreden om Sirkelslag 2017. Ook werd de jaarlijkse Pubquiz gehouden. Alle reden voor een goed verslag.
Blog
Pasen van Thomas
Hoe vaak hebben we bij uitvaartdiensten, maar ook bij andere gelegenheden, al de vraag gehoord van Thomas: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe moeten wij dan de weg kennen ?' Zie Johannes 14, 1-6. 

Deze vraag van Thomas lijkt me zeer herkenbaar. Want weten wij de weg nog, in deze onzekere tijden? We zijn op zoek naar zin en betekenis, maar missen de oriëntatie. Deze onzekerheid horen we ook in het evangelie van 'Beloken Pasen” (Johannes 20, 19-31). De luiken zitten dicht. Angstvallig houden de leerlingen ramen en deuren gesloten, uit vrees dat hen iets zal overkomen. Toch komt Jezus bij hen binnen. Hij wenst hen de vrede. 

En Hij heeft ook een speciale uitnodiging. Hij moedigt Thomas, die maar niet kan geloven dat Hij verrezen is, aan: 'Steek uw hand uit, en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig”. Thomas neemt deze handreiking van de Heer aan. Het is het 'Pasen van Thomas”: hij overwint zijn angst, laat zich raken, en spreekt één van de eerste geloofsbelijdenissen: 'Mijn Heer en mijn God”. Let hier ook op het woord 'mijn”: dit duidt op een héél persoonlijke band met de Verrezen Christus. 

Thomas kwam van ver. Maar de ban is gebroken: in een mum van tijd maakt hij een heel proces door, dat hem van ‘angsthaas’ tot onverschrokken getuige maakt van het geloof in de Levende Heer. Het moet voor Thomas een bijzonder heftige ervaring zijn geweest, deze aanraking met Onze Lieve Heer, en de kracht die daar vanuit gaat. Toch gaat hij nu op weg, met de andere leerlingen, om het geloof te verkondigen aan wie hun hart hiervoor openen. Hierin staat hij niet alleen. Maar hij vertrouwt op de gave van de Geest, die ook hij heeft ontvangen. 

Vertrouwen op de Geest betekent, dat je risico’s neemt. Ook het risico, dat je iets kan overkomen. Maar het biedt ook de kans om op authentieke wijze bruggen te slaan, en dichter bij de ander, en ook bij God te komen. Dat dit ook ons Pasen mag zijn!
 
Pastoor André Monninkhof
Deel op Social Media!