Welkom bij Maria Vlucht
Welkom op de website van Maria Vlucht, Rooms Katholieke Parochie van Losser, Glanerbrug, Overdinkel en Lonneker.
  
Op deze website staat informatie over onze locaties, het laatste nieuws, blogs en nog veel meer.

We wensen u veel leesplezier!
Actuele informatie
Palmpasen in Maria Vlucht
Zaterdag 24 en zondag 25 maart worden er in elke geloofsgemeenschap Palmpasenvieringen en Palmpasenoptochten gehouden. In dit overzicht ziet u precies waar u moet zijn.
De Passie in Mariaparochie
Vrijdag 30 maart vanaf 19.00 uur kunt u mee wandelen met De Passie in Mariaparochie. Ook in de kerk is volop bezinning en muziek. U bent van harte welkom om mee te doen! Hier leest u hoe u mee kunt doen en waar u moet zijn.
Vastenactie 2018 voor Zambia
Het Vastenactieproject 2018 is voor Zambia: 'Gaan waar niemand gaat.' We steunen de Zusters van de Heilige Harten, die omzien naar de kinderen en voor voedsel en onderwijs zorgen. Lees hier meer en bekijk de video.
Brei mee in de Vastentijd!
Doe ook mee met breien van troostdekentjes in de Vastentijd! Vanaf dinsdag 13 februari om 19.00 uur kunt u in de Jakobsschelp in Lonneker elke dinsdagavond mee breien aan troostdekentjes voor zieke kinderen in ziekenhuis MST.
Margot Dijkman naar De Cromhoff
Per 1 april 2018 wordt onze pastoraal werkster Margot Dijkman geestelijk verzorgster bij zorgcentrum De Cromhoff in Enschede. Zij zal dan nog beperkt beschikbaar blijven voor onze parochies als pastoraal werker.
Blog
Spiegel - Spiegelen
De Olympische Winterspelen zijn afgesloten. De medailles verdeeld. Zij die deelnamen aan deze
spelen gingen voor goud en de balans hierin is opgemaakt. 


De medaillespiegel duidt aan welk land, welke deelnemer het beste is. Zij die deelnamen hebben zich lang voorbereid op deelname aan dit gebeuren en het hoogste nagestreefd. Zij houden zich na afloop als het ware zelf een spiegel voor. Waar zijn wij wel of niet in geslaagd. Waarin kunnen wij onszelf verbeteren. 

Goud in de Veertigdagentijd
Al deze vragen worden ook aan ons gesteld in de Veertigdagentijd ter voorbereiding op het Paasfeest, de verrijzenis van Jezus. In deze tijd wordt ons ook als het ware een spiegel voorgehouden. Ook wij mogen in ons gelovig zijn gaan voor goud, het hoogste. Niet om de eerste te zijn of de beste genoemd te worden. In de woorden die Jezus tot ons spreekt gaat het daar niet om. Hij die de weg teneinde ging zegt aan ons: 'Wie Mij wil volgen moet het kruis op zich nemen'. 

Oefenen in barmhartigheid
En hierin gaat het er niet om de grootste te zijn, de beste of de eerste maar om barmhartigheid naar onze medemensen toe. Om zoals de eerste prefatie van de Veertigdagentijd zo mooi uitdrukt: dit is een tijd van meer toeleggen op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Het Evangelie, de woorden van Jezus zelf, roept ons daartoe op. 
Dat wij hierin streven naar goud, naar het beste in het delen en breken zoals Hij, Jezus heeft gedaan. Breken en delen met hen die dat broodnodig hebben. De zwakken in onze wereld, dichtbij en veraf. Hierin hebben wij elkaar broodnodig. 

Veertigdagentijd als spiegel
Moge deze veertigdagentijd als het ware voor ons een spiegel zijn. Meer nog, dat wij in die spiegel waarin wij ons zelf zien, wij ook het gelaat zien van die Andere met een hoofdletter en het gelaat van onze medemensen. Dat zo het komende Paasfeest voor ons, voor allen een nieuw begin
mag zijn, een belofte dat niet de dood, het lijden en onrecht het laatste woord zal hebben.

Pastor Willy Rekveld


Deel op Social Media!