Laatste nieuws


Wilt u ook van betekenis zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken? Bij het Ariënsinstituut beginnen na de zomer weer opleidingen tot priester, diaken, catecheet en diaconaal assistent. Misschien iets voor u!


Na de synodegesprekken van vorig jaar willen we graag nieuwe gespreksrondes opstarten waarin we met elkaar in gesprek gaan rond het thema 'Omzien naar elkaar'. Deze keer met behulp van vragen uit een zgn. 'Kletspot'. Mooie citaten zijn een tegeltje waard! Doet u ook (weer) mee?!

Meer nieuws

Activiteitenkalender

Bekijk alle fotoverslagen
TOP