Laatste nieuws


In het weekend van 7 op 8 juli hebben zestien jongeren gebivakkeerd in zelfgemaakte hutjes in de pastorietuin van de H. Maria Geboortekerk om geld in te zamelen voor daklozen. De opbrengst was voor De Wonne Enschede!


Op zaterdag 21 juli wordt afscheid genomen van pastor Monninkhof in de Sint Jan-kerk aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede met een viering uit dankbaarheid. Deze viering begint om 19.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. U bent allen van harte welkom!


Pastor André Monninkhof zal per 1 september a.s. afscheid nemen van onze parochies Maria Vlucht, Jacobusparochie Enschede en St. Franciscus van Assisië. Hij zal worden opgevolgd door pastor Paul Daggenvoorde.

Meer nieuws

Activiteitenkalender

Recente blogs

‘Ora et labora’
door
past. werker Frank de Heus
Zo zal het zijn
door
pastor André Monninkhof
Pinksteren: oogst van Pasen
door
pastor André Monninkhof
Tussen Pasen en Pinksteren
door
past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP