Heilig Jaar van Barmhartigheid

Terugkijken
 
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid is afgesloten op zondag 20 november 2016, op de feestdag van Christus Koning van het Heelal.
 
 
 
Gebedskaart en Barmhartigheid ná dit Heilig Jaar
Paus Franciscus pleit ervoor dat de weg van barmhartigheid ook na dit Heilige Jaar verder gaat. Hij wenst dat wij zelf een instrument van barmhartigheid zullen (blijven) zijn voor anderen. De echte deur van barmhartigheid is het hart van Christus.
Er is een speciale gebedskaart uitgegeven die u kunt downloaden: Gebed om barmhartigheid. Het gebed is van de hand van de H. Faustina Kowalska, de Apostel van de Goddelijke Barmhartigheid.
 
Er zijn meer initiatieven ontstaan die doorgaan, ook na het sluiten van de Heilige Deuren. Dit zullen o.a. zijn: het blijven stimuleren van het sacrament van de Biecht; een Werelddag voor de Armen op de 33e zondag door het jaar; een 24-uren Gebed voor de Heer op de 4e zondag van de Vastentijd en een Zondag gewijd aan Gods Woord, waarin de Lectio Divina centraal komt te staan.
 
Video van de Paus
Ook komt er voortaan elke maand een Video van de Paus, waarin de paus aandacht vraagt voor minderheden (zie Nieuws uit de Wereldkerk).
 
Achtergrond Heilig Jaar van Barmhartigheid
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid was door paus Franciscus afgekondigd op 8 december 2015. Dat was zowel het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria als de 50ste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. Het Heilig Jaar eindigde op 20 november 2016: het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.
Paus Franciscus schrijft zelf in zijn bul (brief) 'Het gelaat van barmhartigheid' (Misericordiae vultus):
 
'Barmhartigheid is een grondhouding en bron van vreugde,
gemoedsrust en vrede'.
 
 
Wat is een Heilig Jaar?
Een Heilig Jaar of Jubeljaar is van oorsprong een oude Joodse traditie, die eens in de 50 jaar plaatsvindt. In de katholieke kerk vond in het jaar 1300 voor het eerst een Heilig Jaar plaats. Doorgaans wordt er elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. De laatste ‘reguliere’ viering was in 2000. De paus kan bij bijzondere gelegenheden ook tussentijds een Heilig Jaar afkondigen. Dit gebeurde onder meer in 1933 en 1983 (ter herdenking van de 1900e en 1950e sterfdag van Christus). De directe aanleiding om nu een bijzonder Heilig Jaar af te kondigen, is dat het op 8 december 2015 precies 50 jaar geleden is dat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten. Tijdens deze grote kerkvergadering werden veel vernieuwingen in de katholieke kerk doorgevoerd.
 
 
Heilige Deur
Traditioneel bij een Heilig Jaar hoort de opening van een Heilige Deur. Van origine zijn dit bijzondere deuren in de vier grote basilieken in Rome. Deze deuren worden alléén geopend tijdens een heilig jaar. Alle andere jaren zijn ze verzegeld. Vroeger werden zelfs dichtgemetseld en in een heilig jaar weer open gebroken. Wie in een heilig jaar op bedevaart naar Rome gaat, kan door zo’n heilige deur te passeren een aflaat verdienen.
Voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus afgekondigd dat er in elk bisdom over hele wereld één of meer heilige deuren in kerken kunnen worden aangewezen. Het passeren van zo’n regionale heilige deur geeft dezelfde rechten en plichten als bij de heilige deuren in Rome.
 
Aflaat
Eveneens is van oudsher met een heilig jaar verbonden dat gelovigen een aflaat kunnen verdienen. Dit is een heel oude kerkelijke traditie ter vergeving van bepaalde zonden. Wie een aflaat wil verdienen, dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen, zoals: op bedevaart gaan naar een kerk met een heilige deur, de eucharistie bijwonen, een gebed ter intentie van de paus uitspreken en het sacrament van boete en verzoening ontvangen.
 
Barmhartigheid
Paus Francisus heeft aan dit bijzondere Heilig Jaar het thema van de Barmhartigheid verbonden. Sinds zijn aantreden wijst de paus voortdurend op het belang van barmhartigheid. 'Het is belangrijk dat gelovigen een leven van barmhartigheid leiden en dit in alle delen van de samenleving uitdragen', zei hij bij de aankondiging van het Heilig Jaar.
 
Sacrament van boete en verzoening
Nauw verbonden met het thema barmhartigheid is het sacrament van boete en verzoening (biecht). Dit is een persoonlijk gesprek van een gelovige met een priester om ten overstaan van God je eigen fouten en gebreken te erkennen. De priester kan vervolgens deze fouten en zonden vergeven en zo Gods barmhartigheid voor de mensen laten zien. In Overdinkel kunt u elke eerste vrijdag van de maand bij pastor Rekveld terecht, en natuurlijk op persoonlijk verzoek op een voor u geschikt moment.
Lees ook over het belang van het sacrament van de Biecht in de brief van de bisschoppen:Barmhartig als de Vader
 
 
Werken van barmhartigheid
Een ander belangrijk aspect dat nauw met het thema verbonden is, zijn de werken van Barmhartigheid. Deze zijn uitgebreid te vinden in het Evangelie volgens Mattëus, hoofdstuk 25. Er zijn zowel zeven lichamelijke werken van barmhartigheid als zeven geestelijke werken van barmhartigheid.
 
Bedevaart
Traditioneel bij een Heilig Jaar hoort een bedevaart naar Rome. Van 14 t/m 19 november werd een bedevaart naar Rome georganiseerd door het Aartsbisdom ism de VNB.
Hieronder vindt u een filmpje over de opening van de Heilige Deur in Utrecht. Kunt u het niet afspelen, klik dan op deze link: Filmpje over Heilige Deur
 
TOP