Goede Week en Pasen

 
Vieringen binnen Maria Vlucht
Alle vieringen en evt. livestreams binnen onze parochie Maria Vlucht in de Goede Week t/m Pasen 2021 vindt u op onze pagina Vieringen.

Vier Pasen!
In de Goede Week geven de bisschoppen op vierpasen.nl persoonlijk uitleg bij onderdelen van de Goede Week en Pasen. De eerste video gaat over Palmpasen. 
De site biedt verder links naar digitale boekjes die u kunt gebruiken bij online vieringen en naar de eucharistievieringen op NPO2. Ook vindt u er links naar Vastenactie en #Nietalleen. Via #Nietalleen kunt u hulp vragen of aanbieden en inspirerende verhalen lezen van mensen die klaar staan voor anderen. 
Ook vindt u er de vastenbrief van paus Franciscus.

 
 
Leuk om te lezen, leuk om te doen:
 
 
Palmpasen
Zondag 28 maart 2021 is het Palmpasen. We lezen het evangelie Marcus 11,1-10 en vieren de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. We gedenken hoe hij werd toegejuicht door de menigte bij zijn intocht op een ezel, hoe er Hosanna werd geroepen, met palmtakken werd gezwaaid en er mantels voor hem op de weg werden gelegd.
Op Palmzondag krijgt u een met wijwater gezegend palmtakje (buxustakje in onze lage landen) mee naar huis dat u tot Aswoensdag volgend jaar achter een kruisje kunt hangen.
 
 
Chrismamis
Woensdag 31 maart zou u welkom zijn geweest bij de jaarlijkse Chrismamis
Traditiegetrouw worden op de woensdag vóór of op Witte Donderdag zelf de heiligen oliën gezegend. Chrisma is een mengsel van olijfolie en balsem. Het heilig chrisma wordt gebruikt
bij de christelijke initiatiesacramenten van doopsel en vormsel; bij de priester- en bisschopswijding en bij kerk- en altaarwijding. Ook de twee andere heilige oliën, namelijk de catechumenenolie (voor vormelingen cq doopleerlingen) en ziekenolie worden dan gezegend. De priesters binnen het bisdom zullen tijdens deze mis hun wijdingsbeloften vernieuwen.
Binnen het bisdom Utrecht worden de oliën gezegend in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Hoofdstraat 18, nabij het station).
U kunt dit jaar (2021) alleen online meevieren via de livestream en met het liturgieboekje.
 
 
Witte Donderdag
Donderdag 1 april gedenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en het verraad door Judas. We lezen uit het evangelie Johannes 13,1-15.
Met het Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie in. Eucharistie betekent 'dank zeggen' en het eucharistisch gebed 'de grote dankzegging'. Jezus brak het brood en deelde de wijn als lichaam en bloed om Hem te gedenken. Hij waste de voeten van de leerlingen om te tonen dat hij gekomen was om te dienen en niet om te heersen.
Op Witte Donderdag begint het Paastriduüm, de drie dagen waarin het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus wordt herdacht. Na de viering wordt het altaar leeg gehaald en werden vroeger witte doeken over het altaar en de beelden gelegd, vandaar de naam.
 
 
Goede Vrijdag
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag, de dag waarop we het sterven van Jezus gedenken. Er wordt gelezen uit Johannes 18 en 19. Door zijn kruisdood heeft Jezus ons verlost van onze zonden, vandaar dat het Goede vrijdag wordt genoemd. Jezus wordt het Lam Gods genoemd, omdat hij als een onschuldig lam werd geofferd, zoals de Joden een paaslam offerden tijdens Pesach. Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld en de Godslamp gedoofd.
Jezus werd gekruisigd samen met twee misdadigers. Eén daarvan zag echter de onschuld van Jezus en herkende in Hem de Verlosser. Hij wordt de Goede Misdadiger of Goede Dief genoemd, de Good Thief, omdat hij in Jezus geloofde toen hij Hem vroeg aan hem te denken als Hij Zijn koninkrijk binnen zou gaan. Daarop is een Taizé-lied gebaseerd: Jesus Remember Me. Lees hier meer over Goede Vrijdag.
 
 
Stille Zaterdag
Op zaterdag 3 april herdenken we de stilte van het graf waarin Jezus was gelegd na zijn dood aan het kruis. Het is een dag van bezinning. Centraal staat hier het geloofsartikel Christus is nedergedaald ter helle. Stille Zaterdag eindigt met de Paaswake van zaterdag op zondag, waarin we wachten tot het licht van Pasen, de opstanding van Jezus, doorschijnt door de donkere nacht van Zijn dood.
 
 
Paaswake
Van zaterdag op zondag, in de praktijk op zaterdagavond (in ieder geval na het invallen van de duisternis), vieren we de Paaswake. Er wordt gelezen uit Matteüs 28. Tijdens de Paaswake wordt de Paaskaars gewijd en gedoopt in vers wijwater, waarmee de kinderen en catechumenen van het komende jaar zullen worden gedoopt en is er de rite van donker naar licht met het Licht van Christus (met de Paaskaars, die symbool staat voor Christus). Lees hier meer over de symboliek van de Paaskaars.
Het waken verwijst naar het Bijbelverhaal in Lucas 12,35 waarin Jezus ons oproept waakzaam te zijn en onze lampen brandend te houden, in afwachting van de komst van de Heer. Ons doopsel wordt hernieuwd door de besprenkeling met wijwater. Voor het eerst sinds Witte Donderdag wordt nu weer de eucharistie gevierd. Met de Paaswake begint de Paastijd, die duurt tot Pinksteren.
 
 
Eerste Paasdag
Zondag 4 april is het zover en vieren we Pasen. Het is zo'n belangrijk feest dat er twee dagen voor worden uitgetrokken. We vieren de verrijzenis van Christus; het belangrijkste feest van onze kerk. Er wordt gelezen uit Johannes 20, over het lege graf en de herkenning van Jezus door de vrouwen. De paus spreekt voor alle gelovigen een Urbi et Orbi uit; de zegen aan stad en wereld.
 
 
Tweede Paasdag
Op maandag 5 april is het Tweede Paasdag. Deze dag staat in het evangelie de lezing uit Matteüs 28,8-15 centraal, waarin Jezus zijn verschijningen aankondigt en de hogepriesters de soldaten omkopen om vooral niets te zeggen over Jezus' opstanding.
 
 
TOP