Gerardus Majella Bedevaart


Elk jaar op zondag 16 oktober of de zondag daarna als deze datum niet op een zondag valt, vieren we in Overdinkel in het gelijknamige Gerardus Majellapark, de jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart. Al meer dan 100 jaar inmiddels! In 2020 zal deze bedevaart er door de corona-crisis iets anders uitzien dan u van ons verwacht, maar toch zullen we er met de middelen die wij hebben, een gedenkwaardige dag van maken.

Het Triduüm voor de Gerardus Majellabedevaart terugkijken!
Hier kunt u de openingsviering van het Triduüm bekijken van donderdagavond 15 oktober om 19.00 uur in Overdinkel. Het is de eerste van 4 uitzendingen vanuit Overdinkel ter gelegenheid van de Gerardus bedevaart op zondag 18 oktober.

 

Gezinsviering vrijdag 16 oktober
Vrijdagavond 16 oktober om 19.00 uur was er een speciale gezinsviering in het kader van het Triduüm voor de Gerardus Majellabedevaart. Het kinderkoor zong. Hier kunt u de viering terugkijken:

 

Gebedsviering zaterdag 17 oktober
Zaterdagavond 17 oktober om 19.00 uur was er in het kader van de Gerardus Majellabedevaart een gebedsviering, verzorgd door het parochiële koor Dynamique. Hier kunt u de viering terugkijken:

 

Plechtige eucharistieviering Gerardus Majella Bedevaart zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober om 11.00 uur werd de plechtige eucharistie gevierd vanuit de Gerardus Majellakerk in Overdinkel, opgeluisterd met zang van vier heren van het Caeciliakoor uit Losser. U vindt hier de livestream:

 


Definitief programma 108e Gerardus Majella Bedevaart 2020

Verdere aanscherping Corona maatregelen voor kerken
Op 5 Oktober 2020 zijn de Corona regels voor kerken gewijzigd. Dit houdt in een verdere beperking van het aantal aanwezigen bij een viering (maximaal 30 personen) en het zingen door koren tijdens de vieringen. Deze aangescherpte maatregelen hebben helaas gevolgen voor het programma van de 108e Gerardus Majella bedevaart. 

Aangepast alternatief programma

De 108e Gerardus Majella bedevaart zal dit jaar op een alternatieve manier gaan plaatsvinden. In goed overleg met alle betrokkenen hebben we gekozen voor het thema “Toekomst”, en een passend programma samengesteld.
Alle vieringen in de kerk: Belangrijk is dat alle vieringen op de donderdag, vrijdag en de zondag plaats zullen vinden in de kerk. Bij het naar binnen gaan en verlaten van de kerk moet u een mondkapje te dragen. Op uw plaats mag het mondkapje af.

Er is dus op zondag 18 Oktober geen viering in het park en ook geen processie in het park.

Vooraf aanmelden verplicht!
Belangrijk is ook dat het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt is tot max. 30 personen, en voor het bezoeken van elke viering is vooraf aanmelden verplicht. U kunt dit doen per e-mail (gastdamesgmpo@kpnmail.nl) of telefonisch bij de gastdames van het parochiecentrum (053-538 13 04, bereikbaar op de dinsdag en de vrijdag van 10.00-11.30 uur) of bij Marietje Röring (053-538 79 16) of bij Mia de Vries (053-538 50 16).

Live uitzendingen op YouTube Maria Vlucht
Om toch iedereen de gelegenheid te geven de vieringen te kunnen volgen, zullen de vieringen op de donderdag, de vrijdag en de zondag live worden uitgezonden op het Youtube kanaal van Maria Vlucht.
De link naar het Youtube-kanaal van Maria Vlucht is te vinden bovenaan de website van Maria Vlucht (www.mariavlucht.nl), of rechtstreeks via de link: YouTube Maria Vlucht. Vervolgens dient U dan te klikken op de viering die U wilt zien.

Programma vieringen

De volgende vieringen zullen gaan plaatsvinden.

Donderdag 15 Oktober 2020: 19.00 uur: Eucharistieviering t.g.v. Opening Triduum m.m.v. het dames en herenkoor
Voorganger: Pastor Willy Rekveld
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel

Vrijdag 16 Oktober 2020: 19.00 uur: Gebedsviering speciaal voor kinderen m.m.v. het kinderkoor en Natuurlijk sAmen
Voorganger: Pastor Carla Berbee, zie ook: Kinderactiviteit Gerardus Majellatriduüm
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel

Zaterdag 17 Oktober 2020: 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v. het koor Dynamique
Voorgangers: leden Dynamique
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel: deze viering zal dus niet, zoals eerder vermeld in het park worden verzorgd!

Zondag 18 Oktober 2020: 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het dames en herenkoor
Voorganger: Pastor Willy Rekveld
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel

Sluitingslof en uitstelling Allerheiligste
Direct aansluitend aan deze viering sluitingslof en uitstelling en zegen met het Allerheiligste.
Na afloop blijft het Allerheiligste tot 17.00 uur op het altaar staan voor stille aanbidding. Bij het bezoeken van de kerk dienen de hygiëneregels van het RIVM nageleefd te worden. 

Zondagmiddag is de kerk van 13:00 tot 17:00 open voor aanbidding van het Allerheiligst sacrament, en om kaarsen op te steken. Iedereen moet een mondkapje dragen en ophouden. Aanmelden hoeft niet. Maar bij binnenkomst kan het zijn dat je even moet wachten.


Intenties, kaarsen, missie collecte

Opgeven Misintenties
U kunt net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie (vrije gift) of misintentie (€ 5,-) over te maken naar rekening nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.
Intenties kunnen ook worden opgegeven bij de gastdames op het parochiecentrum. Voor de openingstijden en contactgegevens, zie hieronder.

Kaars aansteken
Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars) over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Collecte voor Gambia
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar het hierboven genoemde rekeningnummer onder vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van “Gambia”.


Belangrijke aandachtspunten bij alle vieringen

Alle vieringen in de kerk: Alle vieringen vinden plaats in de kerk, ook de gebedsviering op zaterdagavond. Er is dus op de zondag geen viering in het park en ook geen processie in het park. Een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en verlaten van de kerk is verplicht. 

Maximaal 30 personen: Het maximum aantal personen in de kerk is beperkt tot 30 (dit is het maximum aantal zitplaatsen i.v.m. de verplichte afstand van 1,5 meter).

Van te voren aanmelden: U dient zich van te voren aan te melden als U een viering wilt bezoeken. Dit geldt voor alle vieringen, ook voor de viering op de zaterdag. U kunt dit doen per e-mail (gastdamesgmpo@kpnmail.nl) of telefonisch bij de gastdames van het parochiecentrum (053-5381304, bereikbaar op de dinsdag en de vrijdag van 10.00-11.30 uur) of bij Marietje Röring (053-5387916) of bij Mia de Vries (053-5385016).

Denk aan de hygiëneregels: Belangrijk is dat U de algemene hygiëne regels in acht neemt: 1,5 meter afstand houden tot elkaar, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, en bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. Meezingen in de vieringen is niet toegestaan.

Vieringen op YouTube Maria Vlucht: De vieringen op de donderdag, de vrijdag en de zondag zijn te volgen via het Youtube-kanaal van de parochie Maria Vlucht. De link naar het Youtube-kanaal van Maria Vlucht is te vinden bovenaan op de homepage van de website van Maria Vlucht (www.mariavlucht.nl), of via de link: YouTube Maria Vlucht. Vervolgens dient U dan te klikken op de viering die U wilt zien. Op het youtube kanaal zijn de video’s van eerdere vieringen ook terug te zien.

 
  • Bij binnenkomst in de kerk is het ontsmetten van de handen verplicht en dient u een mondkapje te dragen.
  • Bij binnenkomst in de kerk wordt U geregistreerd, en wordt U naar Uw zitplaats begeleid.
  • Na afloop van iedere viering worden aanwijzingen gegeven hoe U de kerk weer kunt verlaten en draagt u weer een mondkapje.
  • Tijdens de viering wordt de afstand van 1,5 meter aangehouden en worden er (bijvoorbeeld tijdens de vredeswens) geen handen geschud.
  • Voorafgaand aan het uitreiken van de communie (bij een Eucharistie viering) worden aanwijzingen gegeven hoe U de communie kunt ontvangen.
  • Tijdens de vieringen wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van de viering staan de mandjes voor de collecte, de missiecollecte, en het plaatsengeld achterin de kerk.
  • Op zondag 18 Oktober is er een mogelijkheid voor de aanschaf van de Gerardus kalender 2021 en diverse devotionalia.

Tot slot

Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad realiseren we ons terdege dat dit alternatieve programma anders is dan de overige jaren en de nodige beperkingen met zich meebrengt. Echter vanwege de huidige Corona crisis en de veiligheid van iedereen kunnen we niet anders, en hopen we op Uw begrip. Ondanks alle beperkingen hopen we toch een goede gestalte te geven aan de 108e St Gerardus Majella bedevaart 2020. Soberder en ingetogen, maar zeker waardevol.

Met vriendelijke groeten,

Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H.Gerardus Majella geloofsgemeenschap

 
TOP