Gerardus Majella Bedevaart


Elk jaar op zondag 16 oktober of de zondag daarna als deze datum niet op een zondag valt, vieren we in Overdinkel in het gelijknamige Gerardus Majellapark, de jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart. Al meer dan 100 jaar inmiddels!
In 2021 wordt de bedevaart gehouden op zondag 17 oktober. 

Ook in 2021 zal deze bedevaart er door de corona-crisis iets anders uitzien dan u van ons verwacht, maar toch zullen we er met de middelen die wij hebben, een gedenkwaardige dag van maken. Lees alvast de blog van parochievicaris Rekveld over het thema "Nabijheid door verbondenheid".


Het Triduüm voor de Gerardus Majellabedevaart
De drie dagen voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm, die bestaat uit een Openingsviering op donderdagavond 14 oktober, ruimte voor stil gebed en het ontsteken van een kaars op vrijdag 15 oktober tussen 10.00-18.00 uur en een Gebedsviering op zaterdagavond 16 oktober.
De openingsviering wordt live gestreamd. Zie onze pagina Vieringen.

De bedevaart zelf is op zondag 17 oktober; om 11.00 uur begint de eucharistieviering in het Gerardus Majellapark achter de kerk. Deze viering wordt niet gestreamd.
Pelgrims kunnen een kaars opsteken bij de twee kapellen in het Park bij de Gerarduskapel en de Mariakapel.

Na de eucharistieviering volgt geen rondgang door het processiepark. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park lopen.
Om 15.00 uur is er een plechtig Sluitingslof. Het Sluitingslof wordt wel live gestreamd. Zie onze pagina Vieringen.
Voor kinderen is er een parallel programma.
Devotionalia kunnen worden gekocht in de ruimte naast de kerk. Dit zal duidelijk worden aangegeven.


Programma 109e Gerardus Majella Bedevaart 2021

De volgende vieringen zullen gaan plaatsvinden.

Donderdag 14 Oktober 2021: 19.00 uur: Eucharistieviering t.g.v. Opening Triduum m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorgangers: parochievicaris Willy Rekveld en pastoor Paul Daggenvoorde
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel, met livestream op YouTube.

Vrijdag 15 Oktober 2021: Kerk open voor stil gebed en het ontsteken van een kaars (
tussen 10.00-18.00 uur)
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel

Zaterdag 16 Oktober 2021: 19.00 uur: Gebedsviering met Duitse liederen m.m.v. het koor Dynamique, "Oktoberfest"
Voorgangers: leden Dynamique
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel (geen livestream)

Zondag 17 Oktober 2021: 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger: Pastor Willy Rekveld
Plaats: Gerardus Majellapark achter de Gerardus Majellakerk Overdinkel (geen livestream)

Sluitingslof 
Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof, met livestream op YouTube.Intenties, kaarsen, missie collecte

Opgeven Misintenties
U kunt net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie (vrije gift) of misintentie (€ 5,-) over te maken naar rekening nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.
Intenties kunnen ook worden opgegeven bij de gastdames op het parochiecentrum. 

Kaars aansteken
Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars) over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Collecte voor Gambia en Sri Lanka
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van “Missiecollecte 2021”.

Gerarduskalender en devotionalia
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerarduskalender met schild 2022 te koop voor € 8,50.
Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het parochiecentrum naast de kerk.

Meer informatie:
Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf 4 oktober contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens. Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H.Gerardus Majella geloofsgemeenschap

 
TOP