Gerardus Majella Bedevaart


Elk jaar op zondag 16 oktober of de zondag daarna als deze datum niet op een zondag valt, vieren we in Overdinkel in het gelijknamige Gerardus Majellapark, de jaarlijkse bedevaart. Al meer dan 100 jaar inmiddels! In 2020 zal deze bedevaart er door de corona-crisis iets anders uitzien dan u van ons verwacht, maar toch zullen we er met de middelen die wij hebben, een gedenkwaardige dag van maken.
 


Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Opgeven:
Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 053-538 13 04.

Live uitzending:
Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op deze website op de pagina's Nieuws en Nieuws en Activiteiten Overdinkel. Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Misintenties:
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl
Kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Kaarsje opsteken:
Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars: € 0,50 voor een offerkaars en € 5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Collecte voor Gambia:
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van “Gambia”.

Kerk open voor stil gebed:
Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Contact:
Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten), telefoon 053-538 13 04. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk!

Gerardus Bedevaartgroep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
TOP