Gerardus Majella Bedevaart


Elk jaar op zondag 16 oktober of de zondag daarna als deze datum niet op een zondag valt, vieren we in Overdinkel in het gelijknamige Gerardus Majellapark, de jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart. Al meer dan 100 jaar inmiddels!
In 2022 werd de bedevaart gehouden op zondag 16 oktober. Het thema was: Vrede geef ik u.
U vindt een verslag en foto's in ons foto-album: Gerardus Majellabedevaart 2022

Hier is de informatie voor 2022 - in 2023 zal de bedevaart plaatsvinden op zondag 22 oktober.


Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022

Op zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Vrede geef ik U”.
Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd


Programma 110e Gerardus Majella Bedevaart 2022

Donderdag 13 Oktober 2022: 19.00 uur: Eucharistieviering t.g.v. Opening Triduum m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld.
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel.

Vrijdag 14 Oktober 2022: Kerk open voor stil gebed en het ontsteken van een kaars (
tussen 10.00-18.00 uur). Geen viering!
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zaterdag 15 Oktober 2022: 19.00 uur: Gebedsviering met koor Dynamique 
Voorgangers: leden Dynamique.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zondag 16 Oktober 2022: 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld.
Plaats: Gerardus Majellapark achter de Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zondag 16 oktober 2022: 15.00 uur Plechtig Sluitingslof 
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.


Intenties, kaarsen, missie collecte

Devotionalia
Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 16 oktober, van 10.00-15.00 uur.

Opgeven Misintenties
U kunt net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie (vrije gift) of misintentie (€ 5,-) over te maken naar rekening nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Kaars aansteken
Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars) over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Giften om deze bedevaart te kunnen blijven organiseren
Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.


Gerarduskalender 
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerarduskalender met schild 2022 te koop voor € 9,00.

Meer informatie:

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur, telefoon 053-538 13 04, adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV te Overdinkel.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaartgroep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H.Gerardus Majella geloofsgemeenschap

 
TOP