Parochiekrant Glanerbrug

Klik op onderstaande link voor de parochiekrant van Glanerbrug:
 

 
Kopij en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant graag inleveren vóór 29 november 2018.
 
Inleverdata kopij in 2018:
  • 29 november, periode 15 december-18 januari
 
 
 
TOP