Parochiekrant Glanerbrug

Klik op onderstaande link voor de parochiekrant van Glanerbrug:
 

 
Kopij en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant graag inleveren vóór 28 juni 2018.
 
Inleverdata kopij in 2018:
  • 24 mei, periode: 9 juni-13 juli
  • 28 juni, periode: 14 juli-7 september
  • 23 augustus, periode: 8 september-26 oktober
  • 11 oktober, periode: 27 oktober-14 december
  • 29 november, periode 15 december-18 januari
 
 
 
TOP