Activiteiten Eerste H. Communie


ACTIVITEITEN EERSTE COMMUNICANTEN 2022-2023

Elke bijeenkomst in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk gaan de kinderen door de Poort, over de drempel.
Ze komen door de hele voorbereidingsperiode heen telkens in een ander 'Land': achtereenvolgens in het Land van Verwachting (advent), het Land Waartoe Geroepen, het Land Zorgeloos, het Land van Vergeving, het Land van Allemaal Samen, het Land van het Leven, het Land van voor Iedereen Genoeg, het Land van Herinneren en het Land van Moed.
Kortom, ze gaan samen op reis en leren een heleboel over Jezus, samen delen en nog veel meer. 
De Poort is geschilderd door Annette Theussing, waarvoor onze dank!

 

Informatie en planning voor dit jaar over de Eerste H. Communie vindt u op onze pagina Sacramenten, Eerste H. Communie
 
Agenda eerste communicanten: van Passie tot Pasen!

Vieringen met pastor Carla Berbée en dominee Hennie Marsman.
  • Palmzondag 2 april: 14.00 uur start optocht in de H. Maria Geboortekerk.
  • 4-Mei-viering donderdag 4 mei: 19.00 uur in de H. Maria Geboortekerk
  • Hemelvaart donderdag 18 mei: wandeling om 7.00 uur en een gebedsviering om 9.00 uur in muziektheater Brilmansdennen.  

Verdere activiteiten en vieringen voor de communicanten in de komende weken:
  • Op vrijdag 31 maart kun je meelopen met de Lonneker Passie. Deze start om 19.00 uur bij de Lonnekermolen en eindigt op het Dorpsplein. Het kinderkoor de Liedwientjes en vele andere groepen werken eraan mee. Zie ook Facebook Passie Lonneker en Twitter @lonnekerpassie.
  • Met Palmzondag 2 april is er een Palmpasenoptocht in Losser, deze start om 14.00 uur in de H. Maria Geboortekerk met pastor Carla Berbée en dominee Hennie Marsman. 
  • Op woensdag 5 april in de Goede Week zijn de communicanten en de ouder(s) welkom in de kerk waar het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld door Ans te Lintelo. Met vragen in een boekje zullen we langs de staties en foto’s gaan om het verhaal naar onze tijd te vertalen. Start om 14.45 uur, 15.45 uur en 16.45 uur. Het zou fijn zijn dat u dit als ouder samen met uw kind(eren) wilt doen. Je kunt met uw hele gezin hieraan deelnemen. Lukt het niet om te komen dan kan uw kind zich aansluiten in een groepje met Alies.
  • Graag het vastendoosje of envelop op woensdag 5 april inleveren, dan maken we op Paaszaterdag bekend hoeveel jullie samen bijeen hebben gespaard. Lukt het niet om het te brengen of te komen, geef per mail door hoeveel geld je verzameld hebt en neem het doosje of envelop mee naar de viering in Lonneker.
  • Paaszaterdag 8 april 19.00 uur in Lonneker een speciale viering voor de communicanten met het kinderkoor de Liedwientjes, zij zullen ook in de communieviering zingen. 
  • In april / mei krijgen jullie de liedjes voor de Eerste Communieviering digitaal, deze kun je thuis afluisteren.
  • Op woensdag 24 mei is de kerkbezichtiging in Losser en zullen we samen eten. Hoe we dit precies gaan doen, hoor je nog van ons.   
 
 

Maart 2023: Uitnodigingen maken!
De eerste communicanten hebben veel zin in het grote feest. Zondag 11 juni is het zover. Dat duurt nog een poosje, maar op woensdag 15 maart zijn ze al stevig aan het knutselen geweest aan een uitnodiging voor het communiefeest. De stemming zat er goed in, dat kun je wel zien!
Het resultaat zie je hierboven.

 


Maart 2023: Optreden Vastenactie poppenspeler op basisschool de Veldzijde
Op woensdag 15 maart werd er door Vastenactie een fantastisch optreden verzorgd. Poppenspeler en goochelaar Elmar speelde voor de kinderen van de basisschool Veldzijde in Losser het verhaal van twee vluchtelingen uit Zuid-Soedan.
Op kinderniveau werd dit thema vergeleken met een wandelvakantie met handpop “opa Hans”. Tijdens de voorstelling werd een aantal kinderen op het podium geroepen om te helpen. Door deze interactie en de diverse goocheltrucjes bleven de kinderen enthousiast en gingen helemaal op in het verhaal. Aan het einde was de boodschap duidelijk: We moeten elkaar helpen!
Basisschool Veldzijde is een van de vier katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel, die zich dit jaar weer inzet voor de Vastenactie. Met sponsorlopen, kleine klusjes of sparen met de bekende spaarpotjes zullen ze de vluchtelingen in Zuid-Soedan helpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Tevens zijn er in Losser en Overdinkel (evenals in Lonnker en Glanerbrug) de vastenzakjes verspreid via de parochiebladen. Het is ook mogelijk direct aan Vastenactie te doneren: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Of scan deze QR code met de mobiele telefoon en maak een bedrag over via iDEAL.

 


Maart 2023: Vastenactie
De communicanten hebben het vastendoosje, dat ze met de Aswoensdagviering hebben ontvangen, in elkaar geknutseld. Het vastendoosje van de kinderen is van de Vastenactie.
De Vastenactie wil zich inzetten voor kinderen ‘ver weg’ die het minder goed hebben dan wij. De kinderen worden, zoals elk jaar, daarom uitgedaagd een ‘challenge’ (oftewel: uitdaging) te bedenken, bijvoorbeeld het doen van een klusje. Het geld dat verdiend wordt kan in het vastendoosje gedaan worden en kan op het einde van de vastenactie worden ingeleverd in de kerk. We hopen dat dit weer een succes zal worden! Doet u(w kind) ook mee?!
Meer informatie: Vastenactie 2023

 

Februari 2023: Aswoensdagviering
Woensdag 22 februari was het Aswoensdag: het begin van de veertigdagentijd, de Vastentijd.
Voor de Aswoensdagviering waren de communicanten uitgenodigd. De kinderen hadden een kaart gemaakt waarop staat wat ze in de 40 dagen voor Pasen aan goeds willen doen. De kaart hebben ze in de Paastak gehangen.
Daarnaast kon iedereen een Askruisje ontvangen van pastoraal werker Carla Berbée en ontvingen de kinderen het vastendoosje. De communicanten werden uitgedaagd na te denken hoe zij kunnen bijdragen aan het goede doel van het Eerste Communie project.

 

Februari 2023: Land waartoe geroepen, Land Zorgeloos - Geschenken van God
Sinds de presentatieviering van de eerste communicanten op 8 januari jl. hebben de communicanten van dit jaar alweer een ouder-kind bijeenkomst en twee kinderbijeenkomsten gehad. In de laatste bijeenkomst hebben de kinderen gepraat over dingen die we in het leven zomaar ontvangen en waar we dankbaar voor mogen zijn. Dit zijn veel dingen uit de natuur, zoals de zon.
Na de bijeenkomst, waar de kinderen zelf allemaal een stukje hebben voorgelezen, hebben de kinderen thuis zelf een mobile gemaakt met dingen die ze als geschenken van God beschouwen.
Hier ziet u een mooi resultaat:

 

November 2022: Land van Verwachting - over Advent
Dit jaar zullen in de gemeente Losser 21 kinderen de eerste heilige communie doen! De kinderen komen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie Maria Vlucht: uit Losser, Lonneker, Overdinkel en Glanerbrug.
Na de eerste startavond voor de ouders eind oktober en een eucharistieviering met uitleg hebben de kinderen zaterdag 26 november de eerste bijeenkomst gehad. Deze dag hebben de kinderen gepraat over dingen die met ‘in verwachting’ te maken hebben en is het verhaal van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth verteld (door een verklede Elisabeth).
Het was een nuttige middag waarbij de kinderen materialen mee hebben gekregen om zelf een Adventskrans en een Adventskalender te maken. Hieronder een impressie van de mooie Adventskransen die de kinderen gemaakt hebben!
Meer foto's vindt u in ons fotoalbum Eerste communicantjes vieren Advent

 


 
TOP