Activiteiten Eerste H. Communie


ACTIVITEITEN EERSTE COMMUNICANTEN 2023-2024

Elke bijeenkomst in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk gaan de kinderen door de Poort, over de drempel.
Ze komen door de hele voorbereidingsperiode heen telkens in een ander 'Land': achtereenvolgens in het Land van Verwachting (advent), het Land Waartoe Geroepen, het Land Zorgeloos, het Land van Vergeving, het Land van Allemaal Samen, het Land van het Leven, het Land van voor Iedereen Genoeg, het Land van Herinneren en het Land van Moed.
Kortom, ze gaan samen op reis en leren een heleboel over Jezus, samen delen en nog veel meer. 
De Poort is geschilderd door Annette Theussing, waarvoor onze dank!

 

Informatie en planning voor dit jaar over de Eerste H. Communie vindt u op onze pagina Sacramenten, Eerste H. Communie
Op deze pagina ziet u foto's van de activiteiten van de kinderen tijdens hun voorbereiding op de eerste H. Communie.
Zondag 2 juni 2023, 9.30 en 11.30 uur doen ze hun eerste H. Communie in de Maria Geboortekerk Losser: alle communicanten Maria Vlucht (Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel).

 

April 2024: Bezoek aan de Lonneker Molen!
Op woensdagmiddag 10 april bracht een groep communicanten een bezoek aan de Lonneker Molen, die in 1851 is gebouwd. Met een zestal (groot)ouders werden we gastvrij ontvangen door een groep vrijwilligers.
In de molenschuur was een film te zien over het project “Van Akker tot Bakker”.  De boer, molenaar en de bakker; ze hebben elkaar allemaal nodig om ons van voedsel te voorzien.
Na de presentatie is de groep in tweeën gesplitst. Eén groep is met de molenaar meegegaan naar de molen om daar een kijkje te nemen. Het lukte iedereen om met een touw twee zakken graan van 25 kilo omhoog te tillen!
De andere groep maakte kennis met graan, zaden en verschillende meelsoorten. Ze mochten kijken, voelen en zelfs proeven en mochten ook zelf malen met een ouderwetse handmolen. Het meel mochten ze na afloop mee naar huis nemen.
Op de onderste foto zie je een groepje communicanten die oog in oog staan met de grote wieken.  

 
 

November 2023: Adventskransen gemaakt door communicanten in Maria Vlucht
 
 

November 2023: Start activiteiten eerste communicanten Zuidoost Twente

In Maria Vlucht doen dit jaar 32 kinderen mee.
In Enschede 26, waarbij opvalt dat het leeuwendeel van de kinderen wortels elders in de wereld heeft en een aantal kinderen al wat ouder is, rond de 11 en 12 jaar. In Enschede trekken we dit jaar voor het eerst op als één groep voor heel de parochie.
In de Franciscusparochie doen 11 kinderen mee, waarvan één uit Bentelo en twee uit Rietmolen van ‘buiten de parochie’. Zij zijn van harte welkom! Geen van de kinderen komt van de katholieke scholen in Haaksbergen. Dat is opvallend.

Mede dankzij de inzet van ouders en vrijwilligers is er in alle drie de parochies weer een flitsende start gemaakt en gingen de communicanten met Adventskransen naar huis. Want vooral daar moet het geloven geleerd worden!


Aftrap voorbereiding Eerste heilige Communie in Zuidoost
Nadat eerder al ouders in Losser, Enschede en Haaksbergen bij elkaar zijn gekomen, zijn zaterdag 25 november 2023 ook de communicanten zelf van start gegaan. We volgen Jezus door het liturgisch jaar. Afgelopen zaterdag begonnen we aldus met de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, die beiden wonderwel in verwachting raakten. Dat bracht ook een vraag voor de kinderen. Waar zien jullie naar uit? Terwijl ze door de poort ‘Het land van God’ binnengingen antwoordden zij in Enschede onder meer:

‘Jezus terug op aarde. Vrede op aarde. Dat iedereen gezond is. Dat mijn opa en oma nog leefden. Minder oorlog. Iedereen lief tegen elkaar doet. Iedereen elkaar respecteerde. Niet schelden
Geen middelvingers opsteken. Mensen lief tegen elkaar doen. Mensen elkaar gaan helpen. Geen illegale dingen doen. Geen ruzie meer is. Iedereen gezond blijft. Een wereld zonder criminaliteit. Iedereen lief met elkaar zijn. Iedereen gelijk behandeld wordt. Dat mijn opa en oma hier komen.’

 


 
TOP