Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen
 
PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur zijn de gastdames in het parochiecentrum bereikbaar.
Woensdags is het parochiecentrum gesloten.
tel: 053-538 13 04, email: gastdamesgmpo@kpnmail.nl
 
FACEBOOK
Binnen geloofsgemeenschap Overdinkel zijn verschillende werkgroepen actief. Blijf op de hoogte via:


18-21 OKTOBER 2018: GERARDUS MAJELLA TRIDUUM EN BEDEVAART

Zondag 21 oktober is het weer zover en wordt de jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart gehouden in Overdinkel, in het processiepark achter de Gerardus Majellakerk aan de Hoofdstraat 78. Dit jaar is het thema Hoop doet leven.
In de drie dagen daarvoor, op donderdag, vrijdag en zaterdag, wordt een Triduüm gehouden als voorbereiding op de bedevaart. Het programma ziet er als volgt uit:

Gerardus Triduüm
  • Op donderdag 18 oktober om 19.00 uur is er de Opening van het Triduüm, Eucharistieviering met medewerking van het Dames- en Herenkoor.     
  • Op vrijdag 19 oktober om 19.00 uur is er een (gebed-) gezinsviering . Het Kinderkoor zal deze viering muzikaal opluisteren. Deze viering is voor alle parochianen, jong en oud. De kinderen van de basisschool kunnen vóór de viering iets maken om tijdens de viering te geven aan iemand anders in de kerk. Daarom willen we ook speciaal voor deze viering alle ouders, opa’s, oma’s, zieken en ouderen uit onze hele parochie uitnodigen!
  • Op zaterdagavond 20 oktober om 19.00 uur is er een gebedsviering met Dynamique en  medewerking van het Jongerenpastoraat.
Na elke Triduümviering is er gelegenheid om samen koffie, thee of frisdrank te drinken.
U bent van harte welkom om één, of liever nog, meerdere vieringen met ons mee te vieren en u zo voor te bereiden op de 106de Gerardus Majella Bedevaart. 

Gerardus Majellabedevaart
Op zondag 21 oktober om 11.00 uur vindt de Plechtige Eucharistieviering plaats, waarna de processie volgt, met medewerking van het Dames- en Herenkoor en Concordia die de Deutsche Messe van Franz Schubert ten gehore brengt. 
Om 15.00 uur Sluitingslof, met medewerking van het dames- en herenkoor.

Meer informatie
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten).
Telefoon 053-538 13 04. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. 

Kosten intenties
Vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT VOOR BEZORGEN PAROCHIEKRANT!
 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het parochieblad bij onze parochianen willen bezorgen. Dit zal ongeveer 5 à 6 keer per jaar zijn.
Hebt u de tijd en interesse om ons vrijwilligersteam te versterken, dan kunt u contact opnemen met Annie Fleer, telefoon 053-538 10 31
 


KINDERKOOR OVERDINKEL ZOEKT NIEUWE TALENTEN!
 
Vind jij zingen leuk? Dan is dit wat voor jou! Wij zijn op namelijk op zoek naar nieuwe meisjes en jongens die het leuk vinden om te zingen in een koor. Ook kinderen uit andere locaties zijn van harte welkom!
We oefenen op dinsdagmiddag, gelijk na school in het gebouw: De Overkant aan de Hoofdstraat (is tegenover de Gerardus Majella kerk) in Overdinkel. De repetitie is afgelopen om half 4.
We zingen elke maand wel een keer in de Gerardus Majella kerk met een gezinsviering, met Kerst, de Eerste H. Communie en ook zingen we wel eens ergens anders.
Zingen is gezond, gezellig en maakt je vrolijk. Wil je een keertje meedoen, dan zie ik je graag. Je mag natuurlijk een vriend of vriendin meenemen of nog leuker: kom met een groepje!
Voor vragen en meer informatie: Miriam Breed, tel. 053-5387670 / 06-22307059.
 
TOP