Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Een overzicht van alle vieringen van Maria Vlucht vindt u op de pagina Vieringen

10 juni 2020 Brief  van de locatieraad aan de parochianen in verband met het opstarten van de vieringen na de "Corona-pauze":

Overdinkel, 08 Juni 2020

Geachte parochianen van de Gerardus Majella Geloofsgemeenschap,
 
Sinds de uitbraak van het Corona virus begin Maart 2020 hebben vrijwel alle activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap noodgedwongen stilgelegen. Er zijn geen vieringen en bijeenkomsten meer geweest, de Overkant is dicht, en het parochiecentrum is maar heel beperkt open. Een deel van deze maatregelen zullen ook in de komende weken nog van kracht moeten blijven.
 
Gelukkig zijn zeer recent de maatregelen enigszins versoepeld, en zijn er weer mogelijkheden om een beperkt aantal activiteiten op te starten. Als Locatieraad en Pastoraatgroep hebben we onlangs deze mogelijkheden bekeken en een rooster van vieringen voor de komende weken opgesteld.
 
Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze parochianen altijd voorop. We nemen daarom bij alle vieringen de benodigde maatregelen in lijn met de richtlijnen van de landelijke overheid, het protocol van het aartsbisdom Utrecht, en de regels van het parochiebestuur Maria Vlucht.
 
Het rooster van vieringen in de komende weken is als volgt.
 
Donderdag 25 Juni 2020           09.30 uur          Gebedsviering in de kerk (dus niet in de Overkant)
                                                                                      Voorganger     Mia de Vries
                                                                                       Opmerking      Maximaal 30 personen
 
Donderdag 2 Juli 2020               09.30 uur          Gebedsviering in de kerk (dus niet in de Overkant)
                                                                                       Voorganger      Mia de Vries
 
Zondag 5 Juli 2020                   09.30 uur            Gebedsviering in de kerk
                                                                                      Voorganger      Pastor Carla Berbee
                                                                                      Acolieten           Aafke Postma en Gijs Luyerink
                                                                                      Lector                Alfred Westenbroek
 
Zaterdag 18 Juli 2020                19.00 uur          Eucharistieviering in de kerk
                                                                                     Voorganger      Pastor W. Rekveld, pr
                                                                                     Acolieten           Christine en Birgit Mollink
                                                                                     Lector                Nog niet bekend
 
Donderdag 30 Juli 2020            09.30 uur          Eucharistieviering in de kerk (dus niet in de Overkant)
                                                                                      Voorganger      Pastor W. Rekveld, pr
                                              
Aandachtspunten bij alle vieringen

  • U dient zich van te voren aan te melden. U kunt dit doen per e-mail (gastdamesgmpo@kpnmail.nl) of telefonisch bij de gastdames van het parochiecentrum (053-5381304, bereikbaar op de vrijdag van 10.00-11.30 uur) of bij Marietje Röring (053-5387916) of bij Mia de Vries (053-5385016).
  • Belangrijk is dat U de algemene hygiëne regels in acht neemt: 1,5 meter afstand houden tot elkaar, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, en bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven.
  • Maximum aantal personen in de kerk vanaf 1 Juli is beperkt tot 50 (dit is het maximum aantal zitplaatsen i.v.m. de verplichte afstand van 1,5 meter). Tot 1 Juli is het maximale aantal 30.
  • Bij binnenkomst in de kerk is het ontsmetten van de handen verplicht.
  • Bij binnenkomst in de kerk wordt U geregistreerd, en wordt U naar Uw zitplaats begeleid. De beschikbare zitplaatsen zijn gemerkt met een sticker.
  • Na afloop van de viering worden aanwijzingen gegeven hoe U de kerk weer kunt verlaten.
  • Tijdens de viering wordt de afstand van 1,5 meter aangehouden en worden er (bijvoorbeeld tijdens de vredeswens) geen handen geschud.
  • Er wordt tijdens de vieringen niet gezongen, er is ook geen koor aanwezig.
  • Voorafgaand aan het uitreiken van de communie (bij een Eucharistie viering) worden aanwijzingen gegeven hoe U de communie kunt ontvangen.
  • Tijdens de viering wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van de viering staan de mandjes voor de collecte en het plaatsengeld achterin de kerk.

 
Tot slot
Als Locatieraad en Pastoraatgroep zijn we blij dat we langzamerhand een (weliswaar beperkt) aantal activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap weer kunnen opstarten. Dit kan alleen maar door de inzet van de vele vrijwilligers en uiteraard ook door Uw medewerking. Graag willen wij U allen daarvoor alvast bedanken.
 
Graag zien en spreken wij U binnenkort weer in onze kerk !
 
Met vriendelijke groeten,
 
Locatieraad en Pastoraatgroep H.Gerardus Majella geloofsgemeenschap.


 
PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur zijn de gastdames in het parochiecentrum bereikbaar.
Woensdags is het parochiecentrum gesloten.
tel: 053-538 13 04, email: gastdamesgmpo@kpnmail.nl
 
FACEBOOK
Binnen geloofsgemeenschap Overdinkel zijn verschillende werkgroepen actief. Blijf op de hoogte via:
 
VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT VOOR BEZORGEN PAROCHIEKRANT!
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het parochieblad bij onze parochianen willen bezorgen. Dit zal ongeveer 5 à 6 keer per jaar zijn.
Hebt u de tijd en interesse om ons vrijwilligersteam te versterken, dan kunt u contact opnemen met Annie Fleer, telefoon 053-538 10 31
 


KINDERKOOR OVERDINKEL ZOEKT NIEUWE TALENTEN!
Vind jij zingen leuk? Dan is dit wat voor jou! Wij zijn op namelijk op zoek naar nieuwe meisjes en jongens die het leuk vinden om te zingen in een koor. Ook kinderen uit andere locaties zijn van harte welkom!
We oefenen op dinsdagmiddag, gelijk na school in het gebouw: De Overkant aan de Hoofdstraat (is tegenover de Gerardus Majella kerk) in Overdinkel. De repetitie is afgelopen om half 4.
We zingen elke maand wel een keer in de Gerardus Majella kerk met een gezinsviering, met Kerst, de Eerste H. Communie en ook zingen we wel eens ergens anders.
Zingen is gezond, gezellig en maakt je vrolijk. Wil je een keertje meedoen, dan zie ik je graag. Je mag natuurlijk een vriend of vriendin meenemen of nog leuker: kom met een groepje!
Voor vragen en meer informatie: Miriam Breed, tel. 053-5387670 / 06-22307059.
 
TOP