Nieuws en activiteiten
Weekendvieringen vindt u hier: DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017: OCHTEND VOOR OUDEREN EN ZIEKEN

De ziekenbezoekgroep van onze geloofsgemeenschap in Overdinkel organiseert ook dit jaar weer een gezellige ochtend waarin oudere en zieke parochianen elkaar kunnen ontmoeten. Een ochtend waar iedereen welkom is.
Wij beginnen deze morgen met een Eucharistieviering in de kerk met medewerking van het dames- en herenkoor. 
Het programma is als volgt:
  • 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk mmv dames- en herenkoor
  • 10.30 uur Koffie en een drankje in De Overkant
  • 11.00 uur Dhr. Bennie Nijhof van de Historische Kring Losser zal een presentatie geven over Overdinkel
  • 12.30 uur Lunch
  • 13.30 uur Sluiting van deze ochtend
Deze ochtend vindt plaats op donderdag 14 september a.s.
U kunt zich hiervoor opgeven tot 7 september bij:
  • Gastdames parochiecentrum, tel. 5381304
  • Marietje Elschot, tel. 5384741
  • Marietje Roring, tel. 5387916
Wij hopen deze ochtend veel parochianen te kunnen begroeten!
De ziekenbezoekgroep.
 


ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017: GEBEDSVIERING JUBILEUM DYNAMIQUE


Zaterdag 16 september is er om 19.00 uur een gebedsviering voor iedereen in de kerk in Overdinkel. Het wordt een feestelijke viering waarin we het 50-jarig bestaan van het koor Dynamique vieren. Met natuurlijk veel muziek en liedjes van toen en nu! 


Geschiedenis

In 1967 is het jongerenkoor Dynamique opgericht door zuster Castissima. Inmiddels zijn de koorleden niet allemaal even jong meer en noemen we ons ook geen jongerenkoor meer.

Het repertoire bestaat uit herkenbare kerkliedjes, maar het merendeel zijn bekende popsongs zoals 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij. Of 'Pride' van Bono, en liedjes van Marco Borsato, Michael Jackson en Simon en Garfunkel, en vele andere Engels en Nederlandse variaties.

De nummers die we zingen zijn gedeeltelijk bewerkt door onze dirigent Raymond Breukers. 
Zoals Zr. Castissima destijds al vermeldde; het koor is niet ter opluistering maar draagt een boodschap uit, het koor kent een sterke betrokkenheid bij maatschappij en de kerk.
ZONDAG 22 OKTOBER 2017: H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie volgt. 
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm
Op donderdag 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus. 
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk:
op werkdagen open tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten), telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. 
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 
Rek.nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
 


VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT VOOR BEZORGEN PAROCHIEKRANT! 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het parochieblad bij onze parochianen willen bezorgen. Dit zal ongeveer 5 à 6 keer per jaar zijn. 
Hebt u de tijd en interesse om ons vrijwilligersteam te versterken, dan kunt u contact opnemen met Annie Fleer, telefoon 053-538 10 31 Deel op Social Media!