't Klöpke 

Stuur uw kopij naar: klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2024:
Uiterlijk: 8 april, 20 mei, 1 juli, 19 augustus

Bezorging van ’t Klöpke in 2024:
24 april, 5 juni, 17 juli, 4 september

 
´t Klöpke bestaat al meer dan 25 jaar!
 
Lees hier het jubileumnummer van 't Klöpke 1992-2017
TOP