't Klöpke 

Stuur uw kopij naar: klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2023:
21 augustus voor 't Klöpke van 6 september
16 oktober voor 't Klöpke van 1 november
27 november voor 't Klöpke van 13 december
 

 
´t Klöpke bestaat al meer dan 25 jaar!
 
Lees hier het jubileumnummer van 't Klöpke 1992-2017
TOP