Maria

Op deze pagina leest u hoe Maria verbonden is aan onze parochie en de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Maria is beeldvormend voor ons logo: een beschermende moeder voor ons allemaal. De eerste dag van het jaar, 1 januari, wordt zij vereerd met het Hoogfeest van Maria, Moeder van God.

Meimaand Mariamaand, Oktober Rozenkransmaand
De gehele maand mei is Mariamaand en oktober Rozenkransmaand. Op de maandag na Pinksterdag wordt zij vereerd als Maria, Moeder van de Kerk (sinds 2018). 
 
Maria van de Schutsmantel
Maria van de Schutsmantel of De schutsmantel van Maria, is ontstaan in de 13e eeuw. Maria staat hierin symbool voor het onderdak verlenen van bescherming zoekende mensen die hulp nodig hebben. De mensen die onder haar mantel bescherming zoeken; dat zijn wij allemaal, de gehele mensheid. Voor dit beeld is gekozen toen de naam van onze parochie Maria Vlucht gekozen werd. Zo mogen wij parochianen, ook schuilen onder Maria's mantel!
 
Maria Vlucht
Maria Vlucht is de naam van onze parochie. Maria Vlucht is genoemd naar het klooster vlak over de grens bij Glane, dat gesticht werd in 1665 tijdens de Reformatie, toen in Twente het katholieke geloof niet mocht worden uitgeoefend. Het waren de zusters Franciscanessen van het St. Catharinaklooster uit Almelo die er in 1665 naar toe 'vluchtten', vandaar dat zij de naam Maria op de vlucht naar Egypte kozen. Dit werd kortweg Maria Vlucht.
Meer informatie en oude verhalen kunt u lezen op onze inspiratiepagina Geschiedenis Maria Vlucht


 
Maria vinden we terug als patroonheilige in de H. Maria Geboortekerk in Losser, in de Onze Lieve Vrouwe van de H. Rozenkrans in Glanerbrug en in de Maria Presentatiekerk in Buurse. Natuurlijk is zij, als Koningin van het Heelal (feest 22 augustus), alom vertegenwoordigd in al onze kerken.
 
Heilige Maria Geboorte
In Losser staat de Maria Geboortekerk. Het feest van Maria Geboorte wordt gevierd op 8 september. Van oorsprong was dat de dag waarop de wijding van de kerk naast Maria's geboortehuis werd gevierd. Deze kerk stond in Jeruzalem bij de vijver van Bethesda en bestond al in de zesde eeuw. Het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis is aan dit feest verbonden; dat wordt op 8 december gevierd, negen maanden voor Maria Geboorte.
 
Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans
In Glanerbrug vinden we deze kerk, die vroeger Onze Lieve Vrouwe Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans heette. Het feest van Maria van de Rozenkrans wordt gevierd op 7 oktober. Dit feest is ingesteld door paus Pius V toen de Ottomanen bij de Slag bij Lepanto werden verslagen op voorspraak van Maria en door het bidden van de Rozenkrans. Vandaar ook dat de hele maand oktober bekend staat als de maand van de Rozenkrans.
 
Maria Presentatie
In Buurse staat de Maria Presentatiekerk. Het feest van Maria Presentatie wordt gevierd op 21 november en is ook bekend als het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel. De ouders van Maria, Anna en Joachim, droegen Maria als driejarige al op aan God in de tempel van Jeruzalem, waar ze tot haar twaalfde bleef als dienares van de priesters. Hiermee wordt gevierd dat Maria geheel aan God werd toegewijd.
 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
In Haaksbergen is de Onze Lieve Vrouw van Lourdeszaal aan de Sonderenstraat. Het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes wordt gevierd op 11 februari. Op die datum in 1858 verscheen Maria voor de eerste keer aan H. Bernadette van Soubirous in 1858. De feestdag van Bernadette wordt gevierd op 16 april.
 
 
Bidden tot Maria
Het gebed tot Maria begint met Wees Gegroet en wordt daarom ook zo genoemd. Het gebed bestaat uit drie delen:
- de aankondiging (Annunciatie) van de geboorte van Jezus door de aartsengel Gabriel
- de groet van Elizabeth aan haar nicht Maria, wanneer het kind in haar schoot opspringt
- het derde deel is een smeekbede
 
Het bidden van de Rozenkrans
De gehele rozenkrans bidden bestaat uit het drie maal in het geheel rondgaan van alle kralen, die elk staan voor een gebed (3 maal 50 = 150 weesgegroetjes en 3 maal 5 = 15 Onzevaders). Als je één maal de Rozenkrans bidt, bid je een zgn. Rozenhoedje (50 weesgegroetjes en 5 Onzevaders) en bid je (alleen) tien weesgegroetjes, dan bid je een Tientje.
Op onze inspiratiepagina vind je de juiste volgorde en gebeden voor het bidden van de Rozenkrans cq het Rozenhoedje, eventueel met virtuele hulp.
Nog meer informatie over de Rozenkrans en meer litanieën vind je op de website van de Delftse Ommegang.

Podcast over Maria: Wat betekent Maria voor jou?
Katholiekleven.nl maakt een podcastserie over Maria. In vier delen beantwoorden katholieken vijf vragen. Elke podcast duur ca. 20-25 minuten:
  • Het eerste deel kun je hier beluisteren: met Tineke de Lange (beleidsmedewerker voor de bisschoppenconferentie voor contacten met het Jodendom)
  • Het tweede deel kun je hier beluisteren: met Vincent Blom (plebaan van de St. Jan in 's-Hertogenbosch).
  • Het derde deel kun je hier beluisteren: met mgr. Woorts (hulpbisschop en bisschop-referent voor de bedevaarten).
  • Het vierde deel kun je hier beluisteren: met zuster Maria Nadiya Beznadiynych (lid van “de blauwe zusters”).
 
Meer Mariafeesten
Maria staat met name centraal in de maanden mei (Mariamaand) en oktober (Rozenkransmaand). Maar door het hele jaar zijn er vele Mariafeesten. Hierboven zijn slechts enkele genoemd, die van toepassing zijn voor onze parochie. Voor een overzicht van alle Mariafeesten kunt u verder lezen op Wikipedia.
 
Mariaverschijningen
Ook zijn er vele feestdagen gekoppeld aan verschijningen van Maria, meestal aan jonge kinderen of ongeschoolde mensen, zoals Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan Bernadette, zoals hierboven beschreven. Wilt u meer weten over Mariaverschijningen, kijkt u dan eens op de website van Marypages waarop alle door Rome erkende verschijningen staan toegelicht (NB, hierop staat alleen in de zijbalk informatie over Maria in Medjugorje, omdat deze verschijningen nog niet officieel erkend zijn).
 
TOP