Koren

Glanerbrug: Dameskoor en Herenkoor
Het dameskoor van Glanerbrug zingt één keer per maand in de Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkranskerk in Glanerbrug. Meestal bij woord- en communievieringen, maar ook bij enkele eucharistievieringen en speciale gelegenheden. Daarnaast zingt het koor ook regelmatig bij vieringen van Bruggerbosch en soms bij uitvaarten en huwelijksvieringen.
Het koor wordt op de piano begeleid door Jet de Bruin.

Het herenkoor van Glanerbrug zingt op de tweede zondag van de maand bij eucharistievieringen en speciale gelegenheden. Daarnaast zingt het koor soms bij uitvaarten en huwelijksvieringen.
Het koor wordt gedirigeerd en begeleid door Christo Iliev en heeft een Byzantijns repertoire, dat tijdens de Nieuwsjaarsviering altijd ten gehore wordt gebracht. 

Het dames- en herenkoor van Glanerbrug zingt één keer per jaar gezamenlijk tijdens een bijzondere viering en bij het jaarlijkse Kerstconcert in december. 

 

Lonneker: Kinderkoor Liedwienjes
Het kinderkoor de "Liedwientjes" telt momenteel 18 meiden van groep 4 t/m groep 8. Ze repeteren iedere donderdag aansluitend aan school, op school de leukste liedjes. Dit doen ze onder begeleiding van Elvera Neijland, afgestudeerd aan het conservatorium te Enschede en woonachtig in Haaksbergen. 
De vieringen waarbij hun medewerking wordt geleverd: doopvieringen, schelpjesvieringen, Palmpasen, kerstvieringen en ga zo maar door. 
Ze zingen gemiddeld één keer per maand een dienst.
De liedjes die gezongen worden gaan van het Liedboek tot Nick en Simon, van Kinderen voor Kinderen tot top-40. De kinderen leren niet alleen op de juiste toon te zingen, ze leren ook goed te luisteren naar elkaar en solo's te zingen.
Voor vragen en meer informatie: Elvera Neijland, e.neijland@hotmail.com

 

Lonneker: Themakoor Op Toon
Themakoor Op Toon is ontstaan uit het jongerenkoor De Kajuit van de Parochie Enschede Noord. Het jongerenkoor is waarschijnlijk eind jaren 60 – begin jaren 70 ontstaan en komt voort uit de 15-jarigen weken. De jeugd wilde meer aansprekende muziek in de kerk. Op een gegeven moment is vanwege de leeftijd van de koorleden de naam Jongerenkoor De Kajuit veranderd in Themakoor Op Toon. Als het jongerenkoor zong werd ook de liturgie door de koorleden verzorgd. Het was altijd een gemengd koor totdat de heren één voor één afscheid namen.

In Lonneker is in 1969 het Jongerenkoor Lonneker opgericht, net als Op Toon, ook met 15-jarigen die deelnamen aan de 15-jarigen week. In 1971 kwam de toenmalige dirigent niet opdagen tijdens een viering en werd door Pastoor Pas aan koorlid Gerard Voortman gevraagd om eenmalig de muzikale leiding op zich te nemen. Dit heeft hij vervolgens ruim 42 jaar volgehouden. Gelukkig waren er toen wat mensen die op bestaande muziek teksten maakten, aangepast op kerk en geloof. En oefening baart kunst; met de begeleiding kwam het ook goed. Net als bij Op Toon werd ook hier de leeftijd van de koorleden op een gegeven moment zodanig dat de naam jongerenkoor Lonneker veranderd werd in Together.

Hoe we samen één werden
Toen duidelijk werd dat er in Enschede kerken moesten sluiten en zowel Op Toon als Together steeds minder leden had, is er toenadering gezocht vanuit Together richting Op Toon. De leden van Together die nog wel graag wilden blijven zingen, zijn toen bij een repetitie van Op Toon gaan luisteren om te kijken of zij ook lid konden/wilden worden van Op Toon. En in hun achterhoofd speelde de gedachte dat Op Toon dan misschien ook wel in Lonneker wilde gaan zingen. Het niveau van Op Toon maakte veel indruk tijdens die repetitie, de Togetherleden vonden het wel een enorme uitdaging!
Het nieuw samengestelde koor Op Toon heeft anderhalf jaar zowel in de Mariakerk aan de Deurningerstraat als in de Jacobus de Meerdere kerk in Lonneker gezongen totdat in januari 2016 de Mariakerk helaas definitief aan de eredienst werd onttrokken en de deuren sloot. Daarna heeft Op Toon nog wel af en toe een viering verzorgd in verschillende kerken van de Enschedese Jacobusparochie.

‘Op Toon’ zingt…
Na verloop van tijd is het besluit genomen om ons volledig te richten op de Jacobus de Meerdere Kerk in Lonneker, die onderdeel uitmaakt van de Parochie Mariavlucht. Op Toon probeert nog altijd zoveel mogelijk zelf de vieringen samen te stellen met aansprekende teksten en bijpassende muziek. Het repertoire omvat inmiddels liederen in verschillende talen naast het Nederlands zoals: Engels, Frans, Duits, Latijn, Zweeds en zelfs Russisch en Hebreeuws. We zingen de meeste liederen 2- of 3- stemmig.
Al jaren staan we onder de bezielende leiding van Eline Harbers met de muzikale begeleiding van pianiste Astrid Aalders. Een duo waarmee het koor het zeer heeft getroffen en zij hopen dat het nog lang zo mag blijven.
Ons koor bestaat op het moment uit 18 leden, we zouden het erg fijn vinden om nog wat nieuwe leden te kunnen verwelkomen!

We repeteren elke maandagavond (behalve in de schoolvakanties) van 19:45 tot ongeveer 21.45 uur in de Jacobsschelp en zingen meestal één keer per maand in de Jacobus de Meerdere kerk. Daarnaast hebben we een aantal rouwvieringen gezongen. Voor een huwelijksviering zijn wij ook beschikbaar, iets wij al meerdere keren met heel veel plezier hebben gedaan.

Wil je graag meer weten over Op Toon? Kijk eens op onze Facebookpagina www.facebook.com/ThemakoorOpToon
Maar je mag ook bellen of mailen met onze:
voorzitter Simone Tiehatten 06 - 24 65 08 49 | S-Kwadraat@live.nl
dirigent Eline Harbers 06 – 81 72 16 23 | elineharbers@outlook.com

 

Losser: Dames- en herenkoor Caecilia
Het St. Caeciliakoor zingt in verschillende samenstelling en soorten van diensten en kan nog goed nieuwe koorleden gebruiken!
Als gehele koor zingen we op de eerste zondag van de maand en tijdens diensten op grote kerkelijke feestdagen (Kerstavond, Pasen en Pinksteren). De vaste gezangen worden meestal in 4 stemmig Latijn gezongen, zowel van een groot aantal bekende als van minder bekende componisten. Daarnaast worden voor de wisselende gezangen veelal 4-stemmige Latijns motetten gebruikt. Het herenkoor zingt in die vieringen bij de intrede- en communiezang Gregoriaans.
Als herenkoor (bassen en tenoren) naast de 1e zondag, ook de 2e en 4e zondag van de maand en incidenteel de 5e zondag. De heren zingen de vaste als wisselende gezangen in het Latijn en in zowel Gregoriaanse als 2-stemmige uitvoering. Ook wordt er Nederlandstalig kerkmuziek gebruikt.
Als dameskoor zingen we bij speciale vieringen en enkele doopvieringen. Bij vieringen waar het dameskoor zelfstandig zingt wordt veelal Nederlandstalig gezongen.
Het Dameskoor repeteert op donderdag van 19.15-20.45 uur
Het Herenkoor repeteert op donderdag van 20.00-21.45 uur

Informatie of aanmelden kan bij leden die u mogelijk al kent en u kunt ook bellen met één van onderstaande bestuursleden:
053-538 22 98 Paul Padberg
053-538 65 13 Mariëlle Meierink
053-538 61 11 Sandra Ierna-Smit
053-538 19 33 Harry Vijn
Mailen mag natuurlijk ook: caecilialosser@gmail.com

 

Losser: Gemengd koor Vivace
“Vivace” is de muziekterm die staat voor ‘levendig en energiek’. Een passende naam voor ons koor: want na bijna 40 jaar ervaren de leden van dit Losserse koor als ‘niet anders’.
Ons koor werd in het najaar van 1980 opgericht als ‘jongerenkoor’, op initiatief van pastor Theo Siegmund. Gerard Faas was onze eerste dirigent en mag de grondlegger van het koor genoemd worden. Helaas is hij op te jonge leeftijd in 1995 overleden.

Een jongerenkoor zijn we allang niet meer: de gemiddelde leeftijd van de leden ligt inmiddels rond de 55 jaar. Ons koor telt 10 sopranen, 12 alten, 4 tenoren en 2 bassen. Het koor wordt begeleid door het combo: een pianiste en 2 dwarsfluitisten. Het koor wordt momenteel geleid door Brigit Huiskes. Een enthousiaste dirigente, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen van nieuwe liederen: ook zangtechniek, interpretatie van liedteksten en de uitstraling van het koor komen aan de orde. Wat ook als belangrijk ervaren wordt is het ‘met plezier’ kunnen zingen! En niet te vergeten: de onderlinge betrokkenheid mag groot genoemd worden. Wekelijks wordt -op woensdagavond- in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk gerepeteerd. Tijdens vakantieperioden vervallen de repetities. We zingen in de regel eens in de maand op zondag, om 9.00u in de H. Maria Geboortekerk. Af en toe zingen we in een van de andere kerken binnen het parochieverband Maria Vlucht.
Het repertoire bestaat voor het merendeel uit Nederlandse liederen; echter Engels, Latijns of Afrikaans, is het koor ook niet geheel vreemd.

Vivace heeft een feestcommissie. Deze commissie organiseert het ene jaar een gezellige middag of avond. In het andere jaar trekt het koor er een heel weekend op uit, een weekend dat door de commissie geheel verzorgd wordt.

Vivace kan goed uitbreiding van haar ledenbestand gebruiken. Met name heren zijn van harte welkom! Om (eerst) een indruk te krijgen van het repertoire en om de sfeer binnen het koor te proeven, staat het belangstellenden vrij één of meer repetities bij te wonen.
Wilt u meer informatie over Vivace? Neem dan gerust contact op met Susette Nordkamp: tel.nr. 053-538 80 54 / 06-12 47 01 18 of met Christa van Marle, 053-461 52 78.
Mailen kan ook naar snordkamp@kpnmail.nl of naar christavanmarle@hotmail.com

 

Overdinkel: Kinderkoor Kids of Music
Het kinderkoor “Kids of Music” bestaat al geruime tijd en is destijds opgericht door leerkrachten van Basisschool de Pax-Christi. Zij verzorgden de muzikale leiding. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Kinderen van alle lagere scholen uit de gemeente Losser zijn van harte welkom! De kinderen van het koor komen meestal uit de groepen 4 tot en met 8, maar ook als ze jonger zijn en er graag bij willen dan is dat mogelijk! Als ze naar de middelbare school gaan verlaten ze het kinderkoor. Zo is er elk jaar een andere samenstelling van het koor.
Het kinderkoor is verbonden met de Gerarus Majella Parochie uit Overdinkel dat tegenwoordig deel uitmaakt van een groter parochieverband genaamd “Maria Vlucht”.
Het kinderkoor oefent elke week in “de Overkant” op dinsdag aansluitend aan school en zingt, behalve in de grote vakantie, elke maand en verzorgt zo de muzikale omlijsting van verschillende vieringen in de parochie, zoals gezinsvieringen, presentatieviering en de communieviering. Ook zingen we wel eens in het bejaardentehuis of verlenen we medewerking aan een concert.
Naast het zingen, wordt elk jaar de verjaardag van Sinterklaas gevierd en aan het eind van het schooljaar is er een uitstapje.

Momenteel bestaat het koor uit 14 kinderen, een pianist (Misja Klein Robbenhaar) en dirigente (Miriam Breed). Samen zetten we ons beste beentje voor en hopen zo mensen, jong en oud, te inspireren en blij te maken met onze uitvoeringen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Als je informatie wilt kun je mij gerust bellen of mailen.

Miriam Breed
Telefoon: 053-538 76 70 of 06-22 30 70 59
e-mail: miriam.breed@home.nl

 

 
TOP