Werkgroepen Diaconie

Hier vindt u een overzicht van diaconale werkgroepen binnen de parochie Maria Vlucht.
We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. U bent van harte welkom!
 
1. MOV Losser/Overdinkel (Missie, Ontwikkeling en Vredeswerkgroep)
We werken sinds twee jaar samen met alle MOV-groepen van de drie parochies van Zuidoost Twente (Maria Vlucht, Jacobusparochie Enschede en St. Franciscus van Assisiëparochie Haaksbergen/Buurse).
  • We zetten ons elk jaar in september in voor de Vredesweek van PAX voor Vrede. 
  • Tijdens de Advent zetten we ons in voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
  • In de Vastentijd zetten we ons in voor de Bisschoppelijke Vastenactie. 
  • Twee keer per jaar verkopen we derdewereldartikelen in de kerken. 
Onze werkgroep werkt goed samen met de kosters in Losser en Overdinkel. 
We hebben met name behoefte aan voldoende collectanten, maar u bent ook welkom om op andere vlakken te helpen.  
Onze grootste motivatie zijn de geweldige projecten die mensen opzetten om de mensen in het zuiden gelukkiger te maken.
Contactpersoon: Anja Heerink, email: anjaheerink@gmail.com 
Uitgebreide informatie vindt u hier: Informatie MOV Losser/Overdinkel 
 
2. Bezoekersgroep  “Verliezen verwerken”
Deze werkgroep bestaat sinds 1984 en bestaat uit 10 personen, allen dames.
Het doel van de groep is ondersteuning bieden aan parochianen die een partner, of kind of ouders, door overlijden, hebben verloren. De leden doen dit door hen te bezoeken vanuit de parochie, nabij te zijn en een luisterend oor te bieden. Gemiddeld wordt er gedurende 2 jaar om de 6 à 8 weken een parochiaan bezocht. Er wordt gestart ongeveer 3 maanden na overlijden, uitzonderingen daar gelaten.
We hebben beperkt  maar goed contact met de ziekenbezoekgroep. 
Alle vrijwilligers hebben een training gevolgd van gemiddeld 6 bijeenkomsten, waarbij de noodzakelijke kennis en vaardigheden werden  overgebracht over verlies, rouw en verdriet. Dit is wel een voorwaarde om lid van de groep te worden.
We zoeken nieuwe bezoekers en ook vrijwilligers en meedenkers met nieuwe ideeën, over bv een nieuwe koers.
Contactpersoon: Sini Punte, email: ajpunte@hetnet.nl , tel. 053-538 44 88
Uitgebreide informatie vindt u hier: Informatie Bezoekersgroep  “Verliezen verwerken” 
 
3. Werkgroep Ziekenbezoekgroep
De bezoekgroep bestaat sinds 1990 en bestaat momenteel uit 10 bezoekers, die allen een toerustingscursus hebben gehad. 
Mensen worden thuis en/of in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum bezocht. Belangrijk hierbij is dat wij als de Ziekenbezoekgroep weten dat bezoek gewenst is. U hoeft niet ziek te zijn om bezoek te wensen. Wij komen graag.
Wilt u bezoek van onze groep, meld u dit bij de gastvrouw in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk of bel naar 053-538 12 24, bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 10.00-11.30 uur. 
Wij van de bezoekgroep worden een dagje ouder. Daarom zijn we op zoek naar enkele nieuwe krachten. Heb je belangstelling om bezoeker te worden? Het is leuk en dankbaar werk. Heel veel tijd kost het niet.
Contactpersoon: Truus kwekkeboom, tel. 06-30 57 04 16
Uitgebreide informatie vindt u hier: Informatie Werkgroep Ziekenbezoekgroep
 
4. Werkgroep Ziekencommunie
Deze werkgroep bestaat al heel wat jaren. 
Het doel van deze werkgroep is om bij de mensen thuis een geconsacreerde hostie te bezorgen. Op deze wijze is het voor (momenteel circa 7)  parochianen mogelijk, maandelijks te communie te gaan. 
Elke eerste vrijdag van de maand en enkele dagen voorafgaand aan Pasen en Kerstmis wordt de H. Hostie gebracht. Na de communie en een gebed wordt vaak onder het genot van een kop koffie een praatje gemaakt, wat zeer gewaardeerd wordt. 
Groot belang wordt aan discretie gehecht, want betrokken parochianen doen hun verhaal, vertellen over hun zorgen.
U kunt zich aanmelden voor de ziekencommunie of als vrijwilliger bij het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. Het parochiecentrum is geopend van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 11.30 uur, ook telefonisch bereikbaar op nummer 053-5381224, of per e-mail: losser@mariavlucht.nl .
Uitgebreide informatie vindt u hier: Informatie Werkgroep Ziekencommunie

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Teken van liefde
door
parochievicaris Willy Rekveld
Zaaien en oogsten
door
past. werker Frank de Heus

Like ons op Facebook

TOP