Advent en Kerstmis


Vier Kerstmis!
De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar 2021 alles anders door Covid-19.
Lees hier hun KerstboodschapKerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland


Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan Kerstmis thuis, via de live streams of voor televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. 
U vindt op de website www.vierkerstmis.nl handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis! Speciaal voor kinderen kunt u hier ook een doe-boekje downloaden met spelletjes, creatieve ideeën, achtergronden en kleurplaten.

(Klik op het plaatje om meteen naar de website te gaan)


Vragen mbv Kerst en corona 2021:
Vieringen in Zuidoost Twente tijdens de lockdown: Gedurende de lockdown tot 14 januari 2022 wordt het aantal vieringen in Zuidoost Twente sterk beperkt om het aantal contactmomenten en daarmee het aantal mogelijke besmettingen te beperken. Wij maken geen gebruik van onze godsdienstvrijheid, maar sluiten ons aan bij de maatregelen, zoals die door de Rijksoverheid zijn uitgevaardigd. U kunt deze vieringen niet bijwonen. De vieringen worden via onze media uitgezonden.
Een overzicht van alle online vieringen vindt u op onze pagina Vieringen.

Kerststallen en midwinterhoorns in Maria Vlucht

Omdat onze kerken gesloten zijn, hebben we toch voor u een leuke pagina op onze website waarop u foto's van de kerststallen van vorig jaar kunt bekijken. Ook vindt u daar video's van midwinterhoornblazers, de bijzondere kerststal van parochievicaris Rekveld en de Kerstexpositie in de Steenfabriek in Losser. 
Wij wensen u veel kijkplezier en nog heel fijne, gezegende dagen! U vindt de pagina hier: Kerststallen in Maria Vlucht.


 

Achtergronden Advent:
 


Na het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, de laatste zondag van november, is het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. In 2021-2022 is dat jaar C, waarin Lucas centraal staat. Daarmee is de Adventstijd begonnen, de vier weken voor Kerstmis.
In deze tijd bereiden we ons voor op het hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God. Advent komt van het woord adventus (Latijn voor komst). Wij leven naar God toe en God komt naar ons toe. Advent is dus een periode van verwachting: hopen op de komst van Jezus Messias.
Vroeger stonden in de kerkdiensten de vier historische gebeurtenissen centraal die plaatsvonden vóór de geboorte van Christus en die beschreven zijn in
Lucas 1, namelijk de boodschap aan Zacharias en aan Maria, het bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte van Johannes de Doper en de menswording van het Woord in Maria.

De Advent bestaat uit vier zondagen. Drie zondagen hebben de liturgische kleur paars, de kleur van inkeer. De derde zondag schijnt het licht van Kerstmis er al een beetje doorheen en wordt de liturgische kleur roze.

De eerste Advent heet Zondag Levavi, naar de beginwoorden van het Gregoriaans introïtusgezang Ad te levavi (Tot U heb ik opgeheven), dat gebaseerd is op Psalm 25:1-4, waarin we denken aan de verwachting van de terugkomst van de Messias. Lees hier meer over de betekenis: Ad te Levavi.

Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;

mijn God, op U vertrouw ik,

ik zal niet beschaamd worden.

Laten mijn vijanden mij niet bespotten,

want al wie U verwacht,

zal niet worden teleurgesteld.

Wijs mij, Heer Uw wegen

en leer mij Uw paden kennen.

De tweede Advent heet Zondag Populus Sion, naar de beginwoorden van het Gregoriaans introïtusgezang Populus Sion (Volk van Sion), dat gebaseerd is op Jesaja 30:19, 30:30 en Psalm 80:2, waarin we de verwachting uitdrukken dat de Heer zal komen om alle naties te redden. Lees hier meer over de betekenis: Populus Sion.

Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden:

en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,

tot vreugde uwer harten.

O, koning van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een schaap.

De derde Advent heet Zondag Gaudete, naar de beginwoorden van het Gregoriaans introïtusgezang Gaudete (Verheugt U), dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen 4:4, waarin we worden opgeroepen tot vreugde. De liturgische kleur is nu roze (het wit van het licht van Kerstmis schijnt al door het paars van de advent). Lees hier meer over de betekenis: Gaudete.

Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal

het, verheugt u!

Dat uw bescheidenheid aan alle

mensen bekend worde,

want de Heer is nabij.

Weest om niets bekommerd, maar laat

al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

De vierde Advent heet Zondag Rorate, naar de beginwoorden van het lied Rorate Caeli (Dauwt hemelen), dat gebaseerd is op Jesaja 45:8 en waarin ons verlangen naar de komst van de Messias wordt uitgesproken. De liturgische kleur is nu weer paars. Er is ook een Adventslied dat begint met Rorate Caeli en dit als refrein heeft. Lees hier meer over de betekenissen: Rorate Caeli.

Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen;

moge de aarde zich openen en de Verlosser uitspruiten.

 

De Kersttijd

Lees hier de bezinning van paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’ 

De Kersttijd is de tijd na Advent: deze begint de avond voor Kerstmis en eindigt de avond van de eerste zondag na 6 januari. Tot 1 januari vieren we als eerste periode het Kerstoctaaf, de achtdaagse periode vanaf Kerstavond. Nu is de liturgische kleur wit. We vieren de geboorte van Jezus, de menswording van God. Een belangrijk feest dat daarom zo lang duurt. Tijdens de Kersttijd zijn er maar liefst drie hoogfeesten: Kerstmis (25 december), Heilige Maria Moeder van God (1 januari) en Epifanie (6 januari).

Meer informatie:

  • Adventsretraite 2021: het thema is dit keer: "Hoop bedriegt niet". Op 28 november begint de adventsretraite; je kunt je alvast inschrijven. Dagelijks wordt om 18 uur een nieuwsbrief verstuurd. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, ook een korte duiding van het thema van de komende week. Tweemaal per week, op zondag en op woensdag, krijg je ook tips over hoe bidden en een citaat uit de ignatiaanse traditie of van de kerkvaders.
  • Over Advent en Achtergronden en tips.
  • Adventsleesrooster: krijg elke dag een bijbeltekst, uitleg en vraag om over na te denken in je mailbox. Dit jaar (2021) weer via de Mijn Bijbel app.
  • Bisschoppelijke Adventsactie: www.adventsactie.nl 

Vieren met kinderen:

 

 

 
TOP