Advent en Kerstmis

Goed voorbereid naar Kerstmis met:

  • WhatsAppgroep voor de Advent "Op weg naar Kerstmis 2022": Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de WhatsAppgroep voor de Advent (klik op de link voor meer info). Als u zich opgeeft bij pastor De Heus, krijgt u gedurende de Adventsperiode elke zondag en elke woensdag een bezinning bij een Bijbeltekst. Een mooie manier om u voor te bereiden op Kerstmis! 
  • Symboliek van de Adventskrans: Leven naar het licht
  • Adventsretraite 2022: het thema is dit keer: "Het Woord is Mens geworden". Op 27 november 2022 begint de adventsretraite; je kunt je alvast inschrijven. Als deelnemer van deze digitale retraite ontvangt u in de advents- en 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vragen die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.
  • Adventsleesrooster: krijg elke dag een bijbeltekst, uitleg en vraag om over na te denken in je mailbox. Ook dit jaar (2022) weer via de Mijn Bijbel app (open na het installeren op uw mobiel vervolgens de app, klik op het streepjesmenu en ga naar Leesplannen).
  • Achtergrondinformatie over Advent en over de Oorsprong en betekenis van Advent.
  • Adventsactie: www.adventsactie.nl - De bisschoppelijke Adventsactie vraagt in 2022 aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. 
  • Vieren met kinderen met achtergronden en tips op Geloven Thuis en Zeven manieren om als gezin Advent te vieren 

Activiteiten op weg naar Kerstmis:
Vieringen in Maria Vlucht 2022:
In alle kerken van Maria Vlucht zijn er weer kerstvieringen, ook voor kinderen. Een overzicht vindt u op onze pagina Kerstmis, ook met kinderen.

Kerststallen en midwinterhoorns in Maria Vlucht:
Natuurlijk zullen dit jaar onze kerken weer aangekleed worden met mooie kerststallen. U kunt alvast een indruk krijgen met foto's van de kerststallen van vorig jaar, met daarop ook video's van midwinterhoornblazers, de bijzondere kerststal van parochievicaris Rekveld en de Kerstexpositie in de Steenfabriek in Losser. 
U vindt de pagina hier: Kerststallen in Maria Vlucht.

Website Vier.nu Kerstmis
De bisschoppelijke website vier.nu Kerstmis staat online! U vindt hier het Kerstverhaal, een Kerst-doe-boekje voor kinderen, achtergronden en tradities, en andere links waarmee u de weg naar Kerstmis wordt gewezen. Klik op de link of op het plaatje voor meer informatie: 

 


Achtergronden Advent:


De traditionele adventskrans met vier kaarsen bestaat eigenlijk pas vanaf 1839. Toen werd hij bedacht door de theoloog Johann Hinrich Wichern, die vier kaarsen voor elke zondag en 24 kaarsen voor de dagen daartussen op een wagenwiel plaatste om te laten zien hoe lang het nog duurt tot het Kerstmis is. Hij ving kinderen uit arme gezinnen op en gaf ze eten en onderwijs. De adventskrans had dus vooral een educatieve functie.
Het wiel is rond en verwijst naar de kringloop van het jaar en van het leven en naar Gods eeuwige liefde; de dennentakken verwijzen naar de doornkroon van Jezus; groene klimop verwijst naar trouw (klimop blijft altijd groen); de vier kaarsen verwijzen dus naar de zondagen van de Advent én naar de zonnewende, want met Kerstmis gaan de dagen lengen - een verwijzing weer naar het Licht van Christus dat dan komt.
Lees maar eens: Waar komt de Adventskrans vandaan en Weet wat je viert.

 
 


Aftellen tot Kerstmis
Na het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, de laatste zondag van november, is het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. In 2022-2023 is dat jaar A, waarin de evangelist Matteüs centraal staat. Daarmee is de Adventstijd begonnen, de vier weken voor Kerstmis.
In deze tijd bereiden we ons voor op het hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God.
Advent komt van het woord adventus (Latijn voor komst). Wij leven naar God toe en God komt naar ons toe. Advent is dus een periode van verwachting: hopen op de komst van Jezus Messias. Hoop, liefde, vreugde en vrede staan centraal.
Vroeger stonden in de kerkdiensten de vier historische gebeurtenissen centraal die plaatsvonden vóór de geboorte van Christus en die beschreven zijn in
Lucas 1, namelijk de boodschap aan Zacharias en aan Maria, het bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte van Johannes de Doper en de menswording van het Woord in Maria.

De Advent bestaat uit vier zondagen. Drie zondagen hebben de liturgische kleur paars, de kleur van inkeer. De derde zondag schijnt het licht van Kerstmis er al een beetje doorheen en wordt de liturgische kleur roze.

De eerste Advent heet Zondag Levavi, naar de beginwoorden van het Gregoriaans introïtusgezang Ad te levavi (Tot U heb ik opgeheven), dat gebaseerd is op Psalm 25:1-4, waarin we denken aan de verwachting van de terugkomst van de Messias. Lees hier meer over de betekenis: Ad te Levavi.

Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;

mijn God, op U vertrouw ik,

ik zal niet beschaamd worden.

Laten mijn vijanden mij niet bespotten,

want al wie U verwacht,

zal niet worden teleurgesteld.

Wijs mij, Heer Uw wegen

en leer mij Uw paden kennen.


De tweede Advent heet Zondag Populus Sion, naar de beginwoorden van het Gregoriaans introïtusgezang Populus Sion (Volk van Sion), dat gebaseerd is op Jesaja 30:19, 30:30 en Psalm 80:2, waarin we de verwachting uitdrukken dat de Heer zal komen om alle naties te redden. Lees hier meer over de betekenis: Populus Sion.

Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden:

en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,

tot vreugde uwer harten.

O, koning van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een schaap.


De derde Advent heet Zondag Gaudete, naar de beginwoorden van het Gregoriaans introïtusgezang Gaudete (Verheugt U), dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen 4:4, waarin we worden opgeroepen tot vreugde. De liturgische kleur is nu roze (het wit van het licht van Kerstmis schijnt al door het paars van de advent). Lees hier meer over de betekenis: Gaudete.

Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal

het, verheugt u!

Dat uw bescheidenheid aan alle

mensen bekend worde,

want de Heer is nabij.

Weest om niets bekommerd, maar laat

al uw verlangens aan God kennen door het gebed.


De vierde Advent heet Zondag Rorate, naar de beginwoorden van het lied Rorate Caeli (Dauwt hemelen), dat gebaseerd is op Jesaja 45:8 en waarin ons verlangen naar de komst van de Messias wordt uitgesproken. De liturgische kleur is nu weer paars. Er is ook een Adventslied dat begint met Rorate Caeli en dit als refrein heeft. Lees hier meer over de betekenissen: Rorate Caeli.

Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen;

moge de aarde zich openen en de Verlosser uitspruiten.

 

 

De Kersttijd

Lees hier de bezinning van paus Franciscus van 2021: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’ (die van 2022 is nog niet bekend).

De Kersttijd is de tijd na Advent: deze begint de avond voor Kerstmis en eindigt de avond van de eerste zondag na 6 januari.
Tot 1 januari vieren we als eerste periode het
Kerstoctaaf, de achtdaagse periode vanaf Kerstavond. Nu is de liturgische kleur wit. We vieren de geboorte van Jezus, de menswording van God. Een belangrijk feest dat daarom zo lang duurt.
Tijdens de Kersttijd zijn er maar liefst drie hoogfeesten:
Kerstmis (25 december), Heilige Maria Moeder van God (1 januari) en Epifanie (6 januari).
 

 

 

 

 
TOP