Locaties - Katholiek Losser

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Secretariaat
Adres Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
Telefoon 053-5381224
E-mail losser@mariavlucht.nl
Openingstijden Maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
 
Locatieraad
Lid       Hermien Heijmer Tel: 06-12246673
E-Mail: hermienheimer@gmail.com
Lid Lies Kerseborn-Wantia Tel: 06-57334140
E-Mail: glen.kerseborn@hetnet.nl
Lid Hans oude Sogtoen  
Penningmeester Gerard Rodel g.b.rodel.gr@gmail.com
Lid    
 
Pastoraatsgroep
     
lid Ad Willems Tel.:     06-12186304
lid Gert Veger  
lid Alies te Riet  
 
Begraafplaatscommissie
Voorzitter Marga ter Laak Tel:      06-24924322
Secretaris Ad Willems Tel.:     06-12186304
Administratie Rob van de Wetering Tel:      06-23376038
Beheer/onderhoud Alphons Punte Tel.:     06-30553140
Algemeen Gerard Kienhuis (namens H. Martinus) Tel:      06-13065251
     
     
     
     
TOP