Jaar van de Eucharistie

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ van Rembrandt staat hierin centraal. Daarop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. 

Pastorale brief
Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. Deze brief kunt u ook als boekje bestellen in de webwinkel van het Aartsbisdom. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. 

Gebedskaartje en draagspeldje
In alle kerken zullen gebedskaartjes klaarliggen en u wordt uitgenodigd een speciaal speldje te dragen dat "uitnodigt om anderen te kunnen vertellen over de kern van ons geloof – het Paasmysterie – en over de betekenis van de Eucharistie voor ons persoonlijk en voor ons als Kerk tezamen. Onze Heer blijft zich aan ons geven om ons te voeden, als voorsmaak ook van het hemelse gastmaal." (klik op het plaatje voor een toelichting op het draagspeldje)

 

Nieuwsberichten en Agenda
Op de website van het Aartsbisdom over het Jaar van de Eucharistie vindt u als u op de + klikt, ook verzamelde Nieuwsberichten en komende activiteiten binnen het aartsbisdom in de Agenda.  

Hymne
Voor de koren is een speciale hymne gecomponeerd (klik op de link voor een groter formaat): 

Meer lezen:
Diverse documenten van paus Benedictus XVI en Johannes Paulus II over de Eucharistie, oa over het Jaar van de Eucharistie in 2005
Informatie over Pierre-Julien Eymard, de Apostel van de Eucharistie
Betekenissen over de eucharistie uit de encyclopedie van KRO-NCRV:
 
 


 
TOP