Jaar van de Eucharistie

Het Aartsbisdom Utrecht organiseerde vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar liep tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ van Rembrandt stond hierin centraal. Daarop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. 

Lezing Eucharistie in de Kunst
Op donderdag 19 november 2020 hield mgr. Woorts een lezing over de Eucharistie in de Kunst over hoe in de loop der tijd de eucharistieviering is gewaardeerd en afgebeeld. Deze lezing kunt u hier terugkijken:

 
 


Sacramentsdag, Corpus Christi
In verband met de coronacrisis konden gelovigen in het voorjaar geen communie meer ontvangen. Vanaf zondag 14 juni 2020 was dat weer toegestaan; dit moment viel samen met Sacramentsdag.
Dit hoogfeest is ingesteld na een visioen van de heilige Juliana van Cornillon, een Vlaamse mystica uit de 13e eeuw, waarin Jezus haar vroeg een feest in te laten stellen speciaal ter ere van de eucharistie. Het werd voor het eerst ingesteld als feest in het bisdom Luik en later voor de hele kerk. Sacramentsdag is vergelijkbaar met Witte Donderdag, maar legt nog meer nadruk op de vertegenwoordigheid van Jezus in het heilig Sacrament.

Eucharistievieringen in Maria Vlucht
U kunt de eucharistievieringen in Losser elke zondag meevieren via ons YouTubekanaal Maria Vlucht en bidden om de geestelijke communie.


Pastorale brief
Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar van de Eucharistie toegelicht. Deze brief kunt u ook als boekje bestellen in de webwinkel van het Aartsbisdom. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. 

Gebedskaartje en draagspeldje
Speciaal voor dit Jaar van de Eucharistie zijn er gebedskaartjes en u wordt uitgenodigd een speciaal speldje te dragen dat "uitnodigt om anderen te kunnen vertellen over de kern van ons geloof – het Paasmysterie – en over de betekenis van de Eucharistie voor ons persoonlijk en voor ons als Kerk tezamen. Onze Heer blijft zich aan ons geven om ons te voeden, als voorsmaak ook van het hemelse gastmaal." (klik op het plaatje voor een toelichting op het draagspeldje)

 

Hymne
Voor de koren is een speciale hymne gecomponeerd (klik op de link voor een groter formaat): 

Meer lezen:
Diverse documenten van paus Benedictus XVI en Johannes Paulus II over de Eucharistie, oa over het Jaar van de Eucharistie in 2005
Informatie over Pierre-Julien Eymard, de Apostel van de Eucharistie
Betekenissen over de eucharistie uit de encyclopedie van KRO-NCRV:
 

 


 
TOP