ANBI

Parochies zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gegevens van de parochie Maria Vlucht zijn opgenomen op een landelijke ANBI-site van de RK kerk in Nederland: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33563
TOP