Nieuws uit de Wereldkerk

 

NIEUWS UIT HET VATICAAN

Gebed voor vrede van paus Francisus

Heer God van de vrede, hoor ons gebed!
We hebben het zo vaak en in zoveel jaren geprobeerd om onze conflicten op eigen kracht en met de kracht van onze wapens op te lossen.
Hoeveel momenten van vijandigheid en duisternis hebben we meegemaakt?
Hoeveel bloed is er vergoten?
Hoeveel levens zijn er verbrijzeld?
Hoeveel hoop is er begraven?
Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest.
Nu, Heer, kom ons te hulp!
Geef ons vrede, leer ons vrede;
Leid onze stappen op de weg van vrede.
Open onze ogen en ons hart,
en geef ons de moed om te zeggen: "Nooit meer oorlog!"; "Met oorlog is alles verloren".
Leg in ons hart de moed om concrete stappen te zetten om vrede te bereiken.

Heer,
God van Abraham,
God van de profeten,
God van liefde,
Gij hebt ons geschapen
Gij roept ons op als broeders en zusters te leven.
Geef ons dagelijks de kracht om instrumenten van vrede te zijn;
Stel ons in staat om iedereen die ons pad kruist te zien als onze broer of zus.
Maak ons gevoelig voor de bede van onze burgers die ons smeken om onze oorlogswapens om te zetten in werktuigen van vrede,
onze schroom in zelfverzekerd vertrouwen
en onze ruzie in vergeving.
Houd in ons de vlam van hoop levend,
zodat we met geduld en volharding
kunnen kiezen voor dialoog en verzoening.
Zo kan de vrede eindelijk zegevieren
en zullen de woorden "verdeeldheid", "haat" en "oorlog" verbannen worden uit het hart van elke man en vrouw.
 
Heer,
maak heel wat het geweld
van onze tong en onze handen brak.
Vernieuw ons hart en onze geest.
Opdat dit de woorden zijn die ons verenigen:
"broeder" en "zuster".
en dat hierdoor ons leven getekend zal zijn:
"Shalom, Peace, Salaam!".


Catecheses van Paus Franciscus
Vele catecheses en gebedsintenties vindt u op de website Otheo.be. Hier leest u ze: www.otheo.be/auteur/paus-franciscus


25 en 26 mei 2024: eerste Werelddag voor Kinderen!
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024 wordt in Rome en in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd de allereerste Werelddag van de Kinderen gevierd. Deze dag werd door de paus aangekondigd op 8 december 2023, op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Paus Franciscus schreef ook een boodschap voor deze dag met als thema: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.
Tijdens de Wereldkinderdag worden duizenden jongens en meisjes uit de hele wereld in Rome verwacht. 
Paus Franciscus schrijft aan de kinderen: ‘Jezus zegt: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openb. 21, 5); deze woorden heb ik gekozen als thema voor jullie eerste Werelddag. … Met Jezus kunnen we dromen van een nieuwe mensheid en ons inzetten voor een meer broederlijke en zorgzame samenleving. De wereld verandert door kleine dingen zoals anderen begroeten, toestemming vragen, zich verontschuldigen, dankjewel zeggen. Onze wereld verandert als we met deze kleine dingen beginnen, zonder bang te zijn om telkens kleine stapjes te zetten, een voor een. Onze kleinheid herinnert ons eraan dat we kwetsbaar zijn en dat we elkaar nodig hebben, als leden van één lichaam (vgl. Rom. 12, 5; 1 Kor. 12, 26).’
De hele boodschap leest u hier: Boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Kinderen.


Apostolische exhortatie over H. Theresia van Lisieux
Paus Franciscus heeft een apostolische exhortatie (brief van de paus gericht aan de kerk) geschreven over zijn favoriete heilige Thérèse van Lisieux op 15 oktober 2023 naar aanleiding van de 150ste verjaardag van haar geboorte op 2 januari 1873. Nu is er ook een Nederlandse vertaling die je online kan lezen: C'est la confiance.

'C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour. – Het is het vertrouwen en niets anders dan het vertrouwen dat ons naar de Liefde moet leiden.'


Nieuws over de Synode
Op woensdag 8 november 2023 was prof. dr. Myriam Wijlens in de St. Jankerk in Enschede om te vertellen over het Synodaal proces.
U leest er alles over in dit bericht: Lezing prof. dr. Myriam Wijlens over Synodale proces

Op deze pagina lees je meer over de Synode!
Hier kunt u de lezing terugkijken:

Bisschoppensynode Voor een Synodale Kerk
'Voor een Synodale Kerk' is de grote, wereldwijde luister- en gespreksronde waarin met elkaar in gesprek wordt gegaan over de missie van de Kerk. Paus Franciscus heeft deze synode geïnitieerd om een gezamenlijke weg te vinden waarin het evangelie kan worden verkondigd. Daar mogen wij ons allen toe geroepen voelen!
Op onze speciale inspiratiepagina Synode 2021-2024 vindt u achtergronden en het laatste nieuws. Vervolg op Laudato Si': Laudate Deum
Op 4 oktober 2023 is het vervolg, of eigenlijk een actualisering van de encycliek Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) uitgekomen: de apostolische exhortatie Laudate Deum (Geprezen zij God), zie infopagina Laudate Deum. 
In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van Laudato Si’. De paus schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden.
(Bijna) alles over Laudato Si' leest u op onze inspiratiepagina Laudato Si'!YouTube: Video van de Paus, officiële videoboodschappen van de paus
Kent u hem al: het kanaal op YouTube met videoboodschappen van de paus? Sinds het Heilig Jaar van Barmhartigheid wordt regelmatig een videoboodschap van de paus hierop gezet. Video's die aansporen tot barmhartigheid, ook na het afsluiten van het Heilige Jaar.
U kunt zich abonneren op het YouTubekanaal: De Video van de Paus en vindt meer video's en achtergronden op: The Pope Video (ook Nederlandstalig).


Video van de Paus juni 2024: Voor hen die hun land ontvluchten
De gebedsintentie voor deze maand is voor hen die hun land ontvluchten. Paus Franciscus herinnert ons eraan dat wie een migrant verwelkomt, Christus verwelkomt en zegt: "We kunnen als christenen niet onverschillig blijven voor de muren die letterlijk familieleden van elkaar scheiden en ook de muren in het hart. Een migrant moet begeleid, gestimuleerd en geïntegreerd worden.”
Zijn gebedsintentie voor deze maand is daarom: 

"Laten we samen bidden dat migranten die op de vlucht zijn voor oorlog of honger en gedwongen worden tot een reis vol gevaar en geweld, acceptatie en nieuwe kansen mogen vinden in hun gastland."


Meer informatie over de Video van de Paus vindt u op www.devideovandepaus.org 
 


Amoris Laetitia
Het Jaar van het Gezin duurde van 19 maart 2021 tot 26 juni 2022, een jaar om na te denken over de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia ('Over de vreugde van de Liefde', verschenen in 2016 - lees hier de Nederlandse vertaling). Dat jaar werd afgesloten met de inmiddels tiende Wereldgezinsdag: Paus Franciscus: 'Verkondig de vreugde van het gezin!' 
Het wereldgezinscongres wil duidelijk maken hoe de liefde van een man en een vrouw en de liefde in het gezin en de familie een tegengewicht kunnen vormen voor een cultuur van individualisme, consumptie en afval. Het thema was dan ook "Liefde in het gezin: een roeping en een pad naar heiligheid".
Deze dag zou oorspronkelijk samenvallen met de vijfde verjaardag van de publicatie van de encycliek Amoris Laetitia, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld tot juni 2022.Fratelli tutti, Allen broeders
4 oktober 2020: Encycliek 'Fratelli tutti' gepubliceerd. Op de feestdag van Sint Franciscus heeft paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. In deze rondzendbrief aan de gelovigen gaat de paus in op broederschap en sociale vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardigere en vreedzame wereld op te bouwen.  

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om vooruitgang te boeken voor degenen die een rechtvaardiger en broederlijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht hoofdstukken werkt de paus een antwoord op deze vraag uit. De encycliek is op dit moment in acht talen vertaald. De Nederlandse vertaling is online te lezen en fysiek te bestellen.
Bestelwijze: Encycliek Fratelli Tutti nu verkrijgbaar (€ 15,00 en € 1,10 behandelingskosten, te bestellen via email) via Rkkerk.nl.
Lees kort over het thema: Allen Broeders, waaronder vijf hoofdpunten: ‘Allen broeders’ ~ 5 ideeën om niet overheen te lezen


Speciale website voor Fratelli Tutti: Begin december 2020 is een speciale website (Engelstalig, ook andere talen) gelanceerd door het Vaticaan.
Kijk maar eens op Human Development, Fratelli Tutti

 
 
"Voor wie geen gevoel voor humor heeft, is het moeilijk om gelukkig te zijn"
De paus noemt twee voorbeelden van alledaagse schoonheid: een glimlach, en gevoel voor humor. Hij leest elke dag dit gedicht van Thomas More:

Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering, en ook iets om te verteren.
Schenk mij een gezond lichaam, en het nodige goede humeur om het te onderhouden.
Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is
En die niet snel bang is van het kwade,
Maar die voor alles de juiste plaats kent.

Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten,
En niet te veel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het ‘ik’ noemen.
Schenk mij, Heer, een beetje zin voor humor.
om met een grap vreugde in het leven te vinden,
En die te kunnen delen met anderen.

Bron: Kerknet.be

 
Het Vaticaan
Het Vaticaan is het politieke en spirituele centrum van de katholieke kerk en hier staat de Heilige Stoel, de zetel van de paus, die de Universele Herder van de katholieke kerk is. Het bestuur van Vaticaanstad staat los van het bestuur van de katholieke kerk, dat in handen is van de Romeinse Curie en waarvan de paus het hoofd is.
Alle nieuws uit het Vaticaan is per 17 december 2017, de verjaardag van paus Franciscus, gebundeld en ondergebracht op één website: www.vaticannews.va/en.html (Engelstalig). Hierop vindt u al zijn homilies, speeches, video's etc. 
Op die site vindt u ook nieuws uit het Vaticaan op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Daarnaast bestaan de volgende nieuwsbronnen:


BOODSCHAPPEN VAN PAUS FRANCISCUS

Een archief van Boodschappen van de paus kunt u lezen op RKKERK.nl: Downloads en bij de Bisschoppenconferentie Vlaanderen.
Meer en eerdere boodschappen vindt u hier: Downloads Kerkelijke Documentatie

Encyclieken en Exhortaties van paus Franciscus:
  • Fratelli Tutti (Allen Broeders, Encycliek 2020)
  • Lumen Fidei (Licht van het Geloof, Encycliek 2013)
  • Laudato Si' (Wees geprezen, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis, Encycliek 2015)
  • Amoris Laetitia (Over vreugde van de liefde - Apostolische Exhortatie, 2016)
  • Gaudete et Exsultate (Verheugt u en jubelt - Apostolische Exhortatie, 2018)
  • Christus Vivit (Lang leve Christus, onze hoop - postsynodale Apostolische Exhortatie, 2019)
Op de website RKdocumenten vindt u vele dossiers over allerhande onderwerpen. De moeite waard eens in rond te snuffelen!
Klik op: Dossiers RK Documenten.
 

 

PAUS FRANCISCUS OP SOCIAL MEDIA

Facebook: Informatiepagina over de paus
Paus Franciscus (nog) heeft geen officiële Facebookpagina, maar deze volgt het nieuws over de paus op de voet: Facebook Video's Homilies Encyclicals, Writings and Articles
 
Instagram: Officiële foto's en video's van de paus
U kunt paus Franciscus sinds een tijdje bijna dagelijks volgen op Instagram; soms met een foto en vaak met een videoboodschap. Gaat u naar het officiële account op Instagram en kllik op Volgen!
Wist je dat de paus al 5 miljoen volgers heeft op Instagram?! Hier zijn een paar hoogtepunten:
 
 
Twitter: Officiële uitspraken van de paus
Paus Franciscus heeft een eigen officieel Twitteraccount. Als u zelf Twitter heeft, kunt u hem gemakkelijk volgen. Dan bent u één van de 35 miljoen volgers! Kijkt u eens op Twitter Pontifex!

Tik Tok: Korte fragmenten uit toespraken van de paus

De video’s hebben een lengte van maximum 15 seconden en zijn fragmenten uit toespraken van paus Franciscus. Deze zijn beschikbaar gesteld onder de naam: @pontifex_dixit
Let op: de video's zijn in het Italiaans.
 

MARIA VLUCHT EN DE WERELDKERK

 
Onze parochie Maria Vlucht staat niet op zichzelf. Van zelfstandige parochies; de St. Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, St. Martinus te Losser, H. Gerardus Majella te Overdinkel en O.L.V. van de H. Rozenkrans te Glanerbrug zijn we al samengevoegd tot de RK parochie Maria Vlucht.
Maar ons pastorale team bedient ook de Jacobusparochie in Enschede (de St. Jozef, St. Jan en H. Jacobus) en de St. Franciscus van Assisieparochie (de H. Marcellinus te Boekelo, H. Maria Praesentatie te Buurse, HH Bonifatius en Gezellen te Veldmaat en de St. Pancratius te Haaksbergen).
 
 
Onze katholieke parochie is dus meer dan alleen Maria Vlucht! Vandaar dat de pastores nu herkenbaar zijn met RK Zuid-Oost Twente in hun emailadres.
 
Behalve dat regionale karakter, moeten we vooral niet vergeten dat de Katholieke Kerk een wereldkerk is! Wij maken deel uit van een wereldkerk waarin veel gebeurt. Van heiligverklaringen tot pausbezoeken; van benoemingen en catecheses tot voetwassingen door de paus! Katholiek komt van het Griekse woord katholikos, en dat betekent: algemeen, universeel. De Katholieke Kerk noemt zich katholiek, omdat zij als geheel door Christus is gezonden tot de gehele mensheid.
 
Katholieke encyclopedie
Snuffel eens rond in de katholieke encyclopedie van de KRO; van a tot z staan hierin vele interessante artikelen!
 
 
 
TOP