Nieuws uit de Wereldkerk
NIEUWS UIT HET VATICAAN

Het Vaticaan is het politieke en spirituele centrum van de katholieke kerk en hier staat de Heilige Stoel, de zetel van de paus, die de Universele Herder van de katholieke kerk is. Het bestuur van Vaticaanstad staat los van het bestuur van de katholieke kerk, dat in handen is van de Romeinse Curie en waarvan de paus het hoofd is. 

Alle nieuws uit het Vaticaan is per 17 december 2017, de verjaardag van paus Franciscus, gebundeld en ondergebracht op één website: www.vaticannews.va/en.html (Engelstalig)
Op die site vindt u ook nieuws uit het Vaticaan op Facebook, Instagram, Twitteen YouTube. Daarnaast bestaan de volgende nieuwsbronnen:

BOODSCHAPPEN VAN PAUS FRANCISCUS
  • Juli -Oktober 2017: Vragenlijst voor jongeren. Paus Franciscus nodigt alle jongeren (16-29 jaar) van over de hele wereld uit om van zich te laten horen. Daarom heeft het Vaticaan een vragenlijst opgesteld. Ook in het Nederlands zijn de vragen nu online beschikbaar. En ja: ook jouw mening wordt gevraagd! De resultaten van de vragenlijsten vormen input voor de bisschoppensynode die in oktober 2018 plaatsvindt in Rome. Lees er alles over op het nieuwsbericht Enquête voor jongeren. En hier ga je meteen naar de vragenlijst: Jongerenenquête Bisschoppensynode 2018.
  • 25 juni 2017: De hoop, kracht van de martelaren. Hierin roept hij op om altijd trouw te blijven aan Jezus en Gods logica te volgen: 'Moge God ons altijd de kracht geven zijn getuigen te zijn. Hij geve het ons de christelijke hoop te beleven vooral in het verborgen martelaarschap van het goede doen en elke dag onze plichten met liefde vervullen.'
Homilies en speeches van paus Franciscus:
U kunt homilies en speeches terugluisteren van onze paus (Engelstalig). 
Encyclieken van paus Franciscus:
  • Laudato Si' (Wees geprezen, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis, 2015)
  • Amoris Laetitia (Over vreugde van de liefde - NB geen encycliek maar een Apostolische Exhortatie, 2016)
Op de website RKdocumenten vindt u vele dossiers over allerhande onderwerpen. De moeite waard eens in rond te snuffelen! 
Klik op: Dossiers RK Documenten.PAUS FRANCISCUS OP SOCIAL MEDIA

Facebook: Informatiepagina over de paus
Paus Franciscus (nog) heeft geen officiële Facebookpagina, maar deze volgt het nieuws over de paus op de voet: Facebook Video's Homilies Encyclicals, Writings and Articles

Instagram: Officiële foto's en video's van de paus
U kunt paus Franciscus sinds een tijdje bijna dagelijks volgen op Instagram; soms met een foto en vaak met een videoboodschap. Gaat u naar het officiële account op Instagram en kllik op Volgen!
Wist je dat de paus al 4 miljoen volgers heeft op Instagram?! Hier zijn een paar hoogtepunten:Twitter: Officiële uitspraken van de paus
Paus Franciscus heeft een eigen officieel Twitteraccount. Als u zelf Twitter heeft, kunt u hem gemakkelijk volgen. Dan bent u één van de 35 miljoen volgers! Kijkt u eens op Twitter Pontifex!

YouTube: Video van de Paus, officiële videoboodschappen van de paus
Kent u hem al: het kanaal op YouTube met videoboodschappen van de paus? Sinds het Heilig Jaar van Barmhartigheid wordt regelmatig een videoboodschap van de paus hierop gezet. Video's die aansporen tot barmhartigheid, ook na het afsluiten van het Heilige Jaar. 
U kunt zich abonneren op het YouTubekanaal: De Video van de Paus
Bekijkt u de laatste eens van januari 2018, waarin hij aandacht vraagt voor de religieuze minderheden in Azië:

MARIA VLUCHT EN DE WERELDKERK

Onze parochie Maria Vlucht staat niet op zichzelf. Van zelfstandige parochies; de St. Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, St. Martinus te Losser, H. Gerardus Majella te Overdinkel en O.L.V. van de H. Rozenkrans te Glanerbrug zijn we al samengevoegd tot de RK parochie Maria Vlucht. 
Maar ons pastorale team bedient ook de Jacobusparochie in Enschede (de St. Jozef, St. Jan en H. Jacobus) en de St. Franciscus van Assisieparochie (de H. Marcellinus te Boekelo, H. Maria Praesentatie te Buurse, HH Bonifatius en Gezellen te Veldmaat en de St. Pancratius te Haaksbergen).Onze katholieke parochie is dus meer dan alleen Maria Vlucht! Vandaar dat de pastores nu herkenbaar zijn met RK Zuid-Oost Twente in hun emailadres.

Behalve dat regionale karakter, moeten we vooral niet vergeten dat de Katholieke Kerk een wereldkerk is! Wij maken deel uit van een wereldkerk waarin veel gebeurt. Van heiligverklaringen tot pausbezoeken; van benoemingen en catecheses tot voetwassingen door de paus! Katholiek komt van het Griekse woord katholikos, en dat betekent: algemeen, universeel. De Katholieke Kerk noemt zich katholiek, omdat zij als geheel door Christus is gezonden tot de gehele mensheid. 

Katholieke encyclopedie
Snuffel eens rond in de katholieke encyclopedie van de KRO; van a tot z staan hierin vele interessante artikelen! In de week van 15 oktober t/m 22 oktober 2016 zijn de staf van de priesteropleidingen en de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam op bedevaart naar Rome geweest. Op het programma stonden onder meer een bezoek aan de Kerk der Friezen en de Sixtijnse kapel. Ook hebben ze de paus ontmoet! Bekijk en lees eens hun verslagen: Bedevaart Rome: priesterstudenten met paus Franciscus op de foto 
Deel op Social Media!