Nieuws uit de Wereldkerk

BID MEE VOOR DE OEKRAÏNE!

NIEUWS UIT HET VATICAAN

Gebed voor vrede van paus Francisus

Heer God van de vrede, hoor ons gebed!
We hebben het zo vaak en in zoveel jaren geprobeerd om onze conflicten op eigen kracht en met de kracht van onze wapens op te lossen.
Hoeveel momenten van vijandigheid en duisternis hebben we meegemaakt?
Hoeveel bloed is er vergoten?
Hoeveel levens zijn er verbrijzeld?
Hoeveel hoop is er begraven?
Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest.
Nu, Heer, kom ons te hulp!
Geef ons vrede, leer ons vrede;
Leid onze stappen op de weg van vrede.
Open onze ogen en ons hart,
en geef ons de moed om te zeggen: "Nooit meer oorlog!"; "Met oorlog is alles verloren".
Leg in ons hart de moed om concrete stappen te zetten om vrede te bereiken.

Heer,
God van Abraham,
God van de profeten,
God van liefde,
Gij hebt ons geschapen
Gij roept ons op als broeders en zusters te leven.
Geef ons dagelijks de kracht om instrumenten van vrede te zijn;
Stel ons in staat om iedereen die ons pad kruist te zien als onze broer of zus.
Maak ons gevoelig voor de bede van onze burgers die ons smeken om onze oorlogswapens om te zetten in werktuigen van vrede,
onze schroom in zelfverzekerd vertrouwen
en onze ruzie in vergeving.
Houd in ons de vlam van hoop levend,
zodat we met geduld en volharding
kunnen kiezen voor dialoog en verzoening.
Zo kan de vrede eindelijk zegevieren
en zullen de woorden "verdeeldheid", "haat" en "oorlog" verbannen worden uit het hart van elke man en vrouw.
 
Heer,
maak heel wat het geweld
van onze tong en onze handen brak.
Vernieuw ons hart en onze geest.
Opdat dit de woorden zijn die ons verenigen:
"broeder" en "zuster".
en dat hierdoor ons leven getekend zal zijn:
"Shalom, Peace, Salaam!".

 
Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd
Paus Franciscus schrijft altijd een speciale boodschap voor de Veertigdagentijd. Zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2023 is dat dit een tijd van genade is: de Veertigdagentijd is allereerst gericht op Pasen. Het moet een stimulans zijn om de moed te hebben om de realiteit onder ogen te zien met haar dagelijkse inspanningen, haar ontberingen en haar tegenstrijdigheden. Vasten is geen doel op zich en laat u niet misleiden door sterke ervaringen. 
De brief kunt u hier lezen: Ascese in de veertigdagentijd, een synodale wegBisschoppensynode Voor een Synodale Kerk
'Voor een Synodale Kerk' is de grote, wereldwijde luister- en gespreksronde waarin met elkaar in gesprek wordt gegaan over de missie van de Kerk. Paus Franciscus heeft deze synode geïnitieerd om een gezamenlijke weg te vinden waarin het evangelie kan worden verkondigd. Daar mogen wij ons allen toe geroepen voelen!
Op onze speciale inspiratiepagina Synode 2021-2023 vindt u achtergronden en het laatste nieuws. YouTube: Video van de Paus, officiële videoboodschappen van de paus
Kent u hem al: het kanaal op YouTube met videoboodschappen van de paus? Sinds het Heilig Jaar van Barmhartigheid wordt regelmatig een videoboodschap van de paus hierop gezet. Video's die aansporen tot barmhartigheid, ook na het afsluiten van het Heilige Jaar.
U kunt zich abonneren op het YouTubekanaal: De Video van de Paus en vindt meer video's en achtergronden op: The Pope Video (ook Nederlandstalig).


Video van de Paus maart 2023: Voor de slachtoffers van misbruik
Bij misbruik, vooral begaan door leden van de Kerk, is om vergeving vragen niet voldoende.
Om vergeving vragen is nodig, maar het is niet genoeg. Dit vragen om vergeving moet plaatsvinden in een context waarbij de slachtoffers centraal staan.
Hun pijn, hun psychologische schade kan pas beginnen te genezen wanneer zij antwoorden vinden; concrete acties om de verschrikkingen die zij hebben ondergaan te herstellen en herhaling ervan te voorkomen.
De Kerk kan niet proberen om de tragedie van misbruik, van welke aard dan ook, te verbergen. Ook niet wanneer dit zich voordoet in gezinnen, in clubs, of waar ook maar.
De Kerk moet een voorbeeld zijn om het te helpen oplossen, om het in de samenleving en in gezinnen naar buiten te brengen.
Het is de Kerk die een veilige ruimte moet bieden om naar de slachtoffers te luisteren, hen psychologisch te begeleiden en te beschermen.


Lees meer op www.devideovandepaus.org 

"Laten we bidden voor hen die lijden door het kwaad dat leden van de kerkgemeenschap hen hebben aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden."


Amoris Laetitia

Het Jaar van het Gezin duurde van 19 maart 2021 tot 26 juni 2022, een jaar om na te denken over de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia ('Over de vreugde van de Liefde', verschenen in 2016 - lees hier de Nederlandse vertaling). Dat jaar werd afgesloten met de inmiddels tiende Wereldgezinsdag: Paus Franciscus: 'Verkondig de vreugde van het gezin!' 
Het wereldgezinscongres wil duidelijk maken hoe de liefde van een man en een vrouw en de liefde in het gezin en de familie een tegengewicht kunnen vormen voor een cultuur van individualisme, consumptie en afval. Het thema was dan ook "Liefde in het gezin: een roeping en een pad naar heiligheid
".
Deze dag zou oorspronkelijk samenvallen met de vijfde verjaardag van de publicatie van de encycliek Amoris Laetitia, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld tot juni 2022.

Fratelli tutti, Allen broeders
4 oktober 2020: Encycliek 'Fratelli tutti' gepubliceerd. Op de feestdag van Sint Franciscus heeft paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. In deze rondzendbrief aan de gelovigen gaat de paus in op broederschap en sociale vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardigere en vreedzame wereld op te bouwen.  

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om vooruitgang te boeken voor degenen die een rechtvaardiger en broederlijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht hoofdstukken werkt de paus een antwoord op deze vraag uit. De encycliek is op dit moment in acht talen vertaald. De Nederlandse vertaling is online te lezen en fysiek te bestellen.
Bestelwijze: Encycliek Fratelli Tutti nu verkrijgbaar (€ 15,00 en € 1,10 behandelingskosten, te bestellen via email) via Rkkerk.nl.
Lees kort over het thema: Allen Broeders, waaronder vijf hoofdpunten: ‘Allen broeders’ ~ 5 ideeën om niet overheen te lezen


Speciale website voor Fratelli Tutti: Begin december 2020 is een speciale website (Engelstalig, ook andere talen) gelanceerd door het Vaticaan.
Kijk maar eens op Human Development, Fratelli Tutti

 
 
 
Bidden in tijden van #Corona
Dit is de boodschap en oproep van paus Franciscus: Laten we bidden voor het einde van de pandemie! "Laten we allen samen bidden voor de zieken, voor hen die lijden. Tot uw bescherming nemen we onze toevlucht, heilige Moeder van God. Wijs onze smeekbeden niet af als we in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, o glorieuze en gezegende Maagd. Ik dank alle christenen, alle mannen en vrouwen van goede wil die, allen verenigd, op dit moment bidden, ongeacht de religieuze traditie waartoe ze behoren."
 
 
"Voor wie geen gevoel voor humor heeft, is het moeilijk om gelukkig te zijn"
De paus noemt twee voorbeelden van alledaagse schoonheid: een glimlach, en gevoel voor humor. Hij leest elke dag dit gedicht van Thomas More:

Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering, en ook iets om te verteren.
Schenk mij een gezond lichaam, en het nodige goede humeur om het te onderhouden.
Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is
En die niet snel bang is van het kwade,
Maar die voor alles de juiste plaats kent.

Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten,
En niet te veel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het ‘ik’ noemen.
Schenk mij, Heer, een beetje zin voor humor.
om met een grap vreugde in het leven te vinden,
En die te kunnen delen met anderen.

Bron: Kerknet.be

Blijf wekelijks op de hoogte van het Wereldnieuws via Katholiek Inside!
U kunt zich abonneren op de email nieuwsbrief Katholiek Inside door Hendro Munsterman, de Vaticaanwatcher van het Nederlands Dagblad. Elke week duidt hij de actualiteit in zijn nieuwsbrief.
U kunt zich aanmelden op de website: www.nd.nl/katholiekinside

 
Het Vaticaan
Het Vaticaan is het politieke en spirituele centrum van de katholieke kerk en hier staat de Heilige Stoel, de zetel van de paus, die de Universele Herder van de katholieke kerk is. Het bestuur van Vaticaanstad staat los van het bestuur van de katholieke kerk, dat in handen is van de Romeinse Curie en waarvan de paus het hoofd is.
Alle nieuws uit het Vaticaan is per 17 december 2017, de verjaardag van paus Franciscus, gebundeld en ondergebracht op één website: www.vaticannews.va/en.html (Engelstalig). Hierop vindt u al zijn homilies, speeches, video's etc. 
Op die site vindt u ook nieuws uit het Vaticaan op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Daarnaast bestaan de volgende nieuwsbronnen:


BOODSCHAPPEN VAN PAUS FRANCISCUS

Een archief van Boodschappen van de paus kunt u lezen op RKKERK.nl: Downloads en bij de Bisschoppenconferentie Vlaanderen.
 
Meer en eerdere boodschappen vindt u hier: Downloads Kerkelijke Documentatie

Encyclieken en Exhortaties van paus Franciscus:
  • Fratelli Tutti (Allen Broeders, Encycliek 2020)
  • Lumen Fidei (Licht van het Geloof, Encycliek 2013)
  • Laudato Si' (Wees geprezen, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis, Encycliek 2015)
  • Amoris Laetitia (Over vreugde van de liefde - Apostolische Exhortatie, 2016)
  • Gaudete et Exsultate (Verheugt u en jubelt - Apostolische Exhortatie, 2018)
  • Christus Vivit (Lang leve Christus, onze hoop - postsynodale Apostolische Exhortatie, 2019)
Op de website RKdocumenten vindt u vele dossiers over allerhande onderwerpen. De moeite waard eens in rond te snuffelen!
Klik op: Dossiers RK Documenten.
 

 

PAUS FRANCISCUS OP SOCIAL MEDIA

Facebook: Informatiepagina over de paus
Paus Franciscus (nog) heeft geen officiële Facebookpagina, maar deze volgt het nieuws over de paus op de voet: Facebook Video's Homilies Encyclicals, Writings and Articles
 
Instagram: Officiële foto's en video's van de paus
U kunt paus Franciscus sinds een tijdje bijna dagelijks volgen op Instagram; soms met een foto en vaak met een videoboodschap. Gaat u naar het officiële account op Instagram en kllik op Volgen!
Wist je dat de paus al 5 miljoen volgers heeft op Instagram?! Hier zijn een paar hoogtepunten:
 
 
Twitter: Officiële uitspraken van de paus
Paus Franciscus heeft een eigen officieel Twitteraccount. Als u zelf Twitter heeft, kunt u hem gemakkelijk volgen. Dan bent u één van de 35 miljoen volgers! Kijkt u eens op Twitter Pontifex!

Tik Tok: Korte fragmenten uit toespraken van de paus

De video’s hebben een lengte van maximum 15 seconden en zijn fragmenten uit toespraken van paus Franciscus. Deze zijn beschikbaar gesteld onder de naam: @pontifex_dixit
Let op: de video's zijn in het Italiaans.
 

MARIA VLUCHT EN DE WERELDKERK

 
Onze parochie Maria Vlucht staat niet op zichzelf. Van zelfstandige parochies; de St. Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, St. Martinus te Losser, H. Gerardus Majella te Overdinkel en O.L.V. van de H. Rozenkrans te Glanerbrug zijn we al samengevoegd tot de RK parochie Maria Vlucht.
Maar ons pastorale team bedient ook de Jacobusparochie in Enschede (de St. Jozef, St. Jan en H. Jacobus) en de St. Franciscus van Assisieparochie (de H. Marcellinus te Boekelo, H. Maria Praesentatie te Buurse, HH Bonifatius en Gezellen te Veldmaat en de St. Pancratius te Haaksbergen).
 
 
Onze katholieke parochie is dus meer dan alleen Maria Vlucht! Vandaar dat de pastores nu herkenbaar zijn met RK Zuid-Oost Twente in hun emailadres.
 
Behalve dat regionale karakter, moeten we vooral niet vergeten dat de Katholieke Kerk een wereldkerk is! Wij maken deel uit van een wereldkerk waarin veel gebeurt. Van heiligverklaringen tot pausbezoeken; van benoemingen en catecheses tot voetwassingen door de paus! Katholiek komt van het Griekse woord katholikos, en dat betekent: algemeen, universeel. De Katholieke Kerk noemt zich katholiek, omdat zij als geheel door Christus is gezonden tot de gehele mensheid.
 
Katholieke encyclopedie
Snuffel eens rond in de katholieke encyclopedie van de KRO; van a tot z staan hierin vele interessante artikelen!
 
 
 
TOP