Nieuws uit de Wereldkerk

NIEUWS UIT HET VATICAAN

Boodschap paus Franciscus voor Wereldvrededag, 1 januari 2021
In zijn boodschap voor Wereldvrededag, op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God, roept paus Franciscus de internationale gemeenschap en ieder individu op om een “cultuur van zorg” te bevorderen. Dit is ook het thema van de boodschap. Hij reikt de beginselen van de sociale leer van de Kerk aan als “kompas” op weg naar vrede. De boodschap is gericht tot staatshoofden en regeringsleiders, leiders van internationale organisaties en godsdiensten en aan alle “mannen en vrouwen van goede wil”.
Paus Franciscus wijst erop hoezeer de coronapandemie de toch al bestaande en vaak onderling verbonden crises van het klimaat, honger, economie en migratie heeft versterkt. Tot groot verdriet en lijden voor velen. Hij doet daarom een extra dringend beroep om vaccins voor iedereen toegankelijk te maken en zorg mogelijk te maken voor de armen en meest kwetsbaren. (Bron: Rkkerk.nl)
Lees hier de gehele boodschap: Boodschap paus Franciscus Wereldvrededag 2021


YouTube: Video van de Paus, officiële videoboodschappen van de paus
Kent u hem al: het kanaal op YouTube met videoboodschappen van de paus? Sinds het Heilig Jaar van Barmhartigheid wordt regelmatig een videoboodschap van de paus hierop gezet. Video's die aansporen tot barmhartigheid, ook na het afsluiten van het Heilige Jaar.
U kunt zich abonneren op het YouTubekanaal: De Video van de Paus en vindt meer video's en achtergronden op: The Pope Video (ook Nederlandstalig).

Video van de Paus januari 2021: In dienst van de broederschap
Bij het begin van dit nieuwe jaar stelt de Heilige Vader ons een nieuwe uitdaging voor: meer broederlijk zijn. “Laten we dromen, alle mensen samen, als wandelaars uit hetzelfde hout gesneden, als kinderen van dezelfde aarde die ons allemaal onderdak biedt, elk met de rijkdom van zijn geloof of overtuiging, elk met zijn eigen stem, allen broeders en zusters.” Durf jij de dialoog te cultiveren en jezelf de ruimte te geven om anderen beter te leren kennen? Sluit je aan bij dit initiatief en breng de broederschap in de praktijk. Laat door jou de echo van Franciscus’ boodschap weerklinken door deze video te delen!

"Laten we bidden dat de Heer ons de genade geeft om in volledige broederschap te leven met onze broeders en zusters die een andere religie aanhangen en geen strijd uit te lokken. Laten we elkaar gedenken in ons gebed en ons voor iedereen openstellen" 


Paus Franciscus in beeld in 2020
Deze laatste maand van 2020 is het tijd om terug te blikken op het jaar van paus Franciscus. Wat deed hij en waar vroeg de paus aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, heeft het per kwartaal in woord en beeld op een rij gezet. De eerste twee delen zijn inmiddels verschenen, de resterende twee delen volgen later deze maand. Klikt u op:

Kerstboodschap paus Franciscus
Hier kunt u de integrale tekst lezen: Kerstboodschap van paus Franciscus.
En hier kunt u de Kerstnachtmis terugkijken:

 Apostolische brief: St. Jozefjaar 2020-2021
Op 8 december 2020, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, heeft paus Franciscus een apostolische brief gepubliceerd: Patris corde (met het hart van een Vader - nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar), waarin hij een heel jaar toewijdt aan de heilige Jozef. Dit Jozefjaar loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021, omdat Jozef op 8 december 1870, precies 150 jaar geleden, werd uitgeroepen tot patroonheilige van de Universele Kerk.
U leest er alles over op onze speciale inspiratiepagina: St. Jozefjaar 2020-2021 (of klik op het plaatje hieronder)

 


Nieuwe encycliek Fratelli tutti, Allen broeders
4 oktober 2020: Encycliek 'Fratelli tutti' gepubliceerd. Op de feestdag van Sint Franciscus heeft paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. In deze rondzendbrief aan de gelovigen gaat de paus in op broederschap en vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardigere en vreedzame wereld op te bouwen.  
Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om vooruitgang te boeken voor degenen die een rechtvaardiger en broederlijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht hoofdstukken werkt de paus een antwoord op deze vraag uit. De encycliek is op dit moment in acht talen vertaald. De Nederlandse vertaling is inmiddels als werkvertaling online te lezen en fysiek te bestellen.
Lees kort over het thema: Allen Broeders, waaronder vijf hoofdpunten: ‘Allen broeders’ ~ 5 ideeën om niet overheen te lezen


Speciale website voor Fratelli Tutti: Begin december 2020 is een speciale website (Engelstalig, ook andere talen) gelanceerd door het Vaticaan.
Kijk maar eens op Human Development, Fratelli Tutti

 
 
 
Werelddag van de Armen
15 november 2020: In zijn boodschap voor de vierde Werelddag van de Armen (jaarlijks op de 33e zondag door het jaar sinds 2017), neemt paus Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert daaruit dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar te scheiden zijn. Paus Franciscus benadrukt:

"Om een eredienst te vieren die de Heer welgevallig is, is het noodzakelijk te erkennen dat iedere persoon, ook de meest behoeftige en verachte, het ingeprente beeld van God in zich draagt. Uit deze aandacht komt de gave van de goddelijke zegen voort, aangetrokken door edelmoedigheid, in praktijk gebracht ten opzichte van de armen. Daarom mag de tijd die aan het gebed moet worden gewijd, nooit een alibi worden om de naaste in moeilijkheden te verwaarlozen. Het tegengestelde is waar: de zegen van de Heer daalt over ons neer en het gebed bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan met de dienst aan de armen."


Bidden in tijden van #Corona
Dit is de boodschap en oproep van paus Franciscus: Laten we bidden voor het einde van de pandemie! "Laten we allen samen bidden voor de zieken, voor hen die lijden. Tot uw bescherming nemen we onze toevlucht, heilige Moeder van God. Wijs onze smeekbeden niet af als we in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, o glorieuze en gezegende Maagd. Ik dank alle christenen, alle mannen en vrouwen van goede wil die, allen verenigd, op dit moment bidden, ongeacht de religieuze traditie waartoe ze behoren."
 
 
 

"Voor wie geen gevoel voor humor heeft, is het moeilijk om gelukkig te zijn"
De paus noemt twee voorbeelden van alledaagse schoonheid: een glimlach, en gevoel voor humor. Hij leest elke dag dit gedicht van Thomas More:

Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering, en ook iets om te verteren.
Schenk mij een gezond lichaam, en het nodige goede humeur om het te onderhouden.
Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is
En die niet snel bang is van het kwade,
Maar die voor alles de juiste plaats kent.

Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten,
En niet te veel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het ‘ik’ noemen.
Schenk mij, Heer, een beetje zin voor humor.
om met een grap vreugde in het leven te vinden,
En die te kunnen delen met anderen.

Bron: Kerknet.be

Blijf wekelijks op de hoogte van het Wereldnieuws!
U kunt zich abonneren op de email nieuwsbrief Katholiek Inside door Hendro Munsterman, de Vaticaanwatcher van het Nederlands Dagblad. Elke week duidt hij de actualiteit in zijn nieuwsbrief.
U kunt zich aanmelden op de website: www.nd.nl/katholiekinside

 
Het Vaticaan
Het Vaticaan is het politieke en spirituele centrum van de katholieke kerk en hier staat de Heilige Stoel, de zetel van de paus, die de Universele Herder van de katholieke kerk is. Het bestuur van Vaticaanstad staat los van het bestuur van de katholieke kerk, dat in handen is van de Romeinse Curie en waarvan de paus het hoofd is.
Alle nieuws uit het Vaticaan is per 17 december 2017, de verjaardag van paus Franciscus, gebundeld en ondergebracht op één website: www.vaticannews.va/en.html (Engelstalig). Hierop vindt u al zijn homilies, speeches, video's etc. 
Op die site vindt u ook nieuws uit het Vaticaan op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Daarnaast bestaan de volgende nieuwsbronnen:

 
Bidden met je vingers: het Vijf Vingergebed
Paus Franciscus heeft een eenvoudige manier bedacht waarop wij kunnen bidden zonder iemand over te slaan: het Vijf Vingergebed. Je handen heb je altijd bij je! Het is ook voor kinderen eenvoudig te onthouden. Het gaat zo (bron: Kerknet): 
 1. De duim: De duim is de vinger dicht bij u. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is een ‘zoete verplichting’.
 2. De wijsvinger: De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor hen die u onderwijzen en u een heilzame weg wijzen. Zij hebben ondersteuning en wijsheid nodig om aan anderen richting te kunnen geven. Gedenk hen altijd in uw gebeden.
 3. De middelvinger: De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons aan onze leiders, de bestuurders en allen die gezag hebben. Zij hebben Gods leiding nodig.
 4. De ringvinger: De vierde vinger is de ringvinger. Het zal u misschien verbazen dat dit de meest kwetsbare vinger is. Deze herinnert u te bidden voor de zwakken, de zieken en zij die gebukt gaan onder problemen. Zij hebben uw gebed nodig.
 5. De pink: Ten slotte komt u bij uw kleinste vinger. Uw pink helpt u te bidden voor uzelf. Als u voor de andere vier groepen heeft gebeden, zal u in staat zijn om uw eigen noden in het juiste perspectief te zien. En zo leert u op een goede manier voor uw eigen behoeften te bidden!BOODSCHAPPEN VAN PAUS FRANCISCUS

Een archief van Boodschappen van de paus kunt u lezen op RKKERK.nl: Downloads 
 
Meer en eerdere boodschappen vindt u hier: Downloads Kerkelijke Documentatie

Encyclieken en Exhortaties van paus Franciscus:
 • Fratelli Tutti (Allen Broeders, Encycliek 2020 - vertaling in Nederlands nog niet gereed)
 • Lumen Fidei (Licht van het Geloof, Encycliek 2013)
 • Laudato Si' (Wees geprezen, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis, Encycliek 2015)
 • Amoris Laetitia (Over vreugde van de liefde - Apostolische Exhortatie, 2016)
 • Gaudete et Exsultate (Verheugt u en jubelt - Apostolische Exhortatie, 2018)
 • Christus Vivit (Lang leve Christus, onze hoop - postsynodale Apostolische Exhortatie, 2019)
Op de website RKdocumenten vindt u vele dossiers over allerhande onderwerpen. De moeite waard eens in rond te snuffelen!
Klik op: Dossiers RK Documenten.
 

 

PAUS FRANCISCUS OP SOCIAL MEDIA

Facebook: Informatiepagina over de paus
Paus Franciscus (nog) heeft geen officiële Facebookpagina, maar deze volgt het nieuws over de paus op de voet: Facebook Video's Homilies Encyclicals, Writings and Articles
 
Instagram: Officiële foto's en video's van de paus
U kunt paus Franciscus sinds een tijdje bijna dagelijks volgen op Instagram; soms met een foto en vaak met een videoboodschap. Gaat u naar het officiële account op Instagram en kllik op Volgen!
Wist je dat de paus al 5 miljoen volgers heeft op Instagram?! Hier zijn een paar hoogtepunten:
 
 
Twitter: Officiële uitspraken van de paus
Paus Franciscus heeft een eigen officieel Twitteraccount. Als u zelf Twitter heeft, kunt u hem gemakkelijk volgen. Dan bent u één van de 35 miljoen volgers! Kijkt u eens op Twitter Pontifex!

Tik Tok: Korte fragmenten uit toespraken van de paus

De video’s hebben een lengte van maximum 15 seconden en zijn fragmenten uit toespraken van paus Franciscus. Deze zijn beschikbaar gesteld onder de naam: @pontifex_dixit
Let op: de video's zijn in het Italiaans.
 

MARIA VLUCHT EN DE WERELDKERK

 
Onze parochie Maria Vlucht staat niet op zichzelf. Van zelfstandige parochies; de St. Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, St. Martinus te Losser, H. Gerardus Majella te Overdinkel en O.L.V. van de H. Rozenkrans te Glanerbrug zijn we al samengevoegd tot de RK parochie Maria Vlucht.
Maar ons pastorale team bedient ook de Jacobusparochie in Enschede (de St. Jozef, St. Jan en H. Jacobus) en de St. Franciscus van Assisieparochie (de H. Marcellinus te Boekelo, H. Maria Praesentatie te Buurse, HH Bonifatius en Gezellen te Veldmaat en de St. Pancratius te Haaksbergen).
 
 
Onze katholieke parochie is dus meer dan alleen Maria Vlucht! Vandaar dat de pastores nu herkenbaar zijn met RK Zuid-Oost Twente in hun emailadres.
 
Behalve dat regionale karakter, moeten we vooral niet vergeten dat de Katholieke Kerk een wereldkerk is! Wij maken deel uit van een wereldkerk waarin veel gebeurt. Van heiligverklaringen tot pausbezoeken; van benoemingen en catecheses tot voetwassingen door de paus! Katholiek komt van het Griekse woord katholikos, en dat betekent: algemeen, universeel. De Katholieke Kerk noemt zich katholiek, omdat zij als geheel door Christus is gezonden tot de gehele mensheid.
 
Katholieke encyclopedie
Snuffel eens rond in de katholieke encyclopedie van de KRO; van a tot z staan hierin vele interessante artikelen!
 
 
 
TOP