Nieuws uit het Aartsbisdom

Op deze pagina vindt u brieven van de Nederlandse bisschoppen, van onze aartsbisschop, nieuws uit het Aartsbisdom en ander nieuws uit de Nederlandse kerkprovincie.
Klik voor meer informatie op de officiële website van het Aartsbisdom
Deze is per 12 juli 2017 helemaal vernieuwd!
 
Kerken binnen het Aartsbisdom
Het Aartsbisdom bestaat uit vele parochies en lokale kerkgemeenschappen. Hier vindt u een overzicht van ons bisdom: Kaart Aartsbisdom. Klikt u vervolgens op de kaart, dan kunt u uitzoomen en elke geloofsgemeenschap (elk rood stipje) aanklikken. U krijgt meteen de contactgegevens. Handig!
Parochies kunt u ook vinden via de site Zoek Parochie van de RK Ledenadministratie: hierop kunt u op postcode zoeken.
 
Video's van Katholiek Leven
Het Aartsbisdom heeft ook een eigen videokanaal, waarop u actuele filmpjes kunt bekijken over bij voorbeeld de lezing van komende zondag, maar ook over catechese, geloofsverdieping en andere zaken. Kijkt u op het YouTubekanaal Katholiekleven.nl en klik op Abonneren, dan mist u niets!
 
Thema's op de site
Op de site kunt u terecht voor de volgende onderwerpen:
  • Organisatie: hier vindt u informatie over het in- of uitschrijven bij de rooms-katholieke kerk, publicaties en hoe het aartsbisdom functioneert.
  • Nieuws: actueel nieuws uit de wereldkerk, maar ook gemiste uitzendingen van de wekelijkse eucharistieviering en het geloofsgesprek met mensen uit het Aartsbisdom.
  • Jongeren: Jong Aartsbisdom is de site voor jongeren binnen het Aartsbisdom, met nieuws over activiteiten en achtergrondinfo.
  • Roepingen: de Roepingenraad van het Aartsbisdom verwijst naar het Ariënsinstituut, waar je terecht kunt als je je geroepen voelt om bv priester, diaken of kloosterling te worden en gebeden kunt vinden om roepingen. In een apart lemma vind je ook alle informatie over de Opleidingen
  • Bedevaarten: alle bedevaarten binnen èn buiten het Aartsbisdom zijn hier te vinden! Hier hoort ook een Facebookpagina bij!
  • Katholiek worden: Ook hierover vindt u informatie. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons eigen pastoraal team!
  • Webwinkel: tenslotte is er nog een webwinkel met informatie van het Aartsbisdom zelf, voor een abonnement op het bisdomblad OpTocht en interessante artikelen, maar deze is niet zo uitgebreid. Voor een uitgebreider (algemeen) assortiment kunt u bv ook terecht bij die van het bisdom Roermond: Carolushuis.
 

 
BRIEVEN VAN HET AARTSBISDOM
 
Voor de Veertigdagentijd 2018 schreeft kardinaal Eijk de brief 'Met Christus op weg naar Pasen': Boodschap kardinaal Eijk Vastenbrief 2018
 
Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen een gezamenlijke brief geschreven 'Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn; Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten.”. Lees hier de gehele brief: Brief Nederlandse bisschoppen verkiezingen Tweede Kamer
 
Voor de Veertigdagentijd 2017 schreef kardinaal Eijk de brief 'De gunstige tijd': Boodschap kardinaal Eijk Vastenbrief 2017
 
Brief van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen van het Aartsbisdom Utrecht na de sluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid (Kerstboodschap 2016): Met de ogen van onze Heer Jezus
 

 
ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND
 
Er bestaat naast de website van het Aartsbisdom, ook de pagina van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, dus van onze gehele kerkprovincie.
Hierop vindt u tal van onderwerpen die met onze kerk te maken hebben. Niet alleen over liturgie, catechese en diaconie, maar ook over religieuze gemeenschappen, bewegingen, de wereldkerk, de oecumene en nog veel meer. U kunt er tevens terecht voor diverse publicaties. Kijk maar eens op: www.rkkerk.nl
 

 
DAG VAN HET JODENDOM
 
Elk jaar wordt op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom georganiseerd, omdat het christendom haar wortels in het jodendom heeft.
Een delegatie van Nederlandse bisschoppen bezocht daarom onlangs het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Achtergronden over deze dag vindt u op de nieuwspagina van het Aartsbisdom: Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum.
Op de pagina van de RKKerk.nl vindt u uitgebreide informatie over de dialoog die de katholieke kerk aangaat met het jodendom en met andere reiligies.
 
 
 
 
TOP