Begraafplaatsen

 

Begraafplaatsen Maria Vlucht

 

De parochie Maria Vlucht heeft vier begraafplaatsen:

 
in Losser, Gronausestraat 2
 

Overdinkel, Hoofdstraat 76

 

Glanerbrug, Bultsbosweg 1

 

en Lonneker, Dorpsstraat 96

 

Iedere begraafplaats heeft een begraafplaatscommissie die de zorg heeft voor het beheer, de administratie en de financiën. De commissie legt hierover verantwoording af aan het parochiebestuur van Maria Vlucht.

 

Er is een gezamenlijk begraafplaatsreglement. Aanvullingen hierop staan vermeld in het huishoudelijk reglement.

 
Indien u vragen heeft die niet worden beantwoord in onderstaande teksten, kunt u zich wenden tot de leden van de begraafplaatscommissies. Namen en telefoonnummers vindt u in op de pagina van de locaties.
 
 
Begraafplaats informatie per locatie
 
Hieronder kunt u klikken op de link naar het begraafplaatsreglement, het huishoudelijk reglement, de tarieven van de begraafplaatsen en de info over verzekeringen:
 
 
 
 
 

 

TOP