Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen

YOUTUBE
Zondagvieringen vanuit de H. Maria Geboortekerk worden voorlopig op hoogtijdagen live gestreamd op het YouTubekanaal Maria Vlucht (u kunt ook op het logo klikken).

 
SECRETARIAAT O.L.V. VAN DE H. ROZENKRANS
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug,
tel. 053-461 12 32, email: secretariaatolv@ziggo.nl
 
PAROCHIEKRANT GLANERBRUG
De parochiekrant uit Glanerbrug vindt u ook op deze website. Klik op: Parochiekrant Glanerbrug
 
FACEBOOK
Laatste nieuws en aankondigingen zie Facebookpagina OLV vd H. Rozenkrans

KOREN
Op de pagina Koreninformatie Glanerbrug vindt u informatie over ons dameskoor en herenkoor.
 


OVER DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE
Onze 119-jarige parochie heeft het moeilijk: financiële zorgen kwellen, het kerkbezoek loopt drastisch terug en ook het oplopende tekort aan vrijwilligers maken de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug onzeker. De locatieraad heeft op 21 maart, 2 mei en 7 november 2022 met vele parochianen gepraat over de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug.
Als u ideeën of problemen wilt doorgeven of u aan wilt melden als vrijwilliger, meld u zich dan bij onze voorzitter Marcel Brueker, marceltruus@ziggo.nl, tel. 06-520 870 96. Hij zal met de locatieraad zorgen dat uw vraag bij de juiste werkgroep terecht komt.

STEM VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE!
Vanaf 9 december t/m 8 januari kunt u stemmen (één stem per persoon) voor één van de zes opties voor de toekomst van onze parochie.
De stembiljetten en de stembus zijn op het secretariaat aan de Kerkstraat. Deze is open op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur.
De zes opties kunt u nalezen in de notulen van 7 november en in het voorwoord van onze voorzitter (zie hieronder).

Zondag 8 januari 2023 na de mis en de nieuwjaarsreceptie is er een parochievergadering in het parochiehuis waar de stemmen geteld worden.
In deze tijd van het jaar kan het slecht weer zijn en we willen graag iedereen de kans geven aanwezig te zijn. Vandaar dat we deze zeer belangrijke bijeenkomst overdag houden. U hoeft natuurlijk niet bij de mis of de receptie aanwezig te zijn om uw stem te laten horen. De vergadering begint om 13.00 uur. 
 

De notulen van maandag 21 maart 2022
Notulen van onze eerste bijeenkomst leest u hier: Notulen parochieavond Glanerbrug 21-03-2022.
Met hier de bijlage: Voorwoord van voorzitter Marcel Brueker.

De notulen van maandag 2 mei 2022
Notulen van onze tweede bijeenkomst leest u hier: Notulen tweede parochieavond Glanerbrug 02-05-2022

De notulen van maandag 7 november 2022
Notulen van onze derde bijeenkomst leest u hier: Notulen derde parochieavond Glanerbrug 07-11-2022
Met hier de bijlage: Voorwoord voorzitter en toelichting op opties geloofsgemeenschap Glanerbrug 

 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022: VRIJWILLIGERSAVOND VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN PAROCHIE GLANERBRUG
De Vrijwilligersavond begint om 19:00 uur met een Eucharistieviering in de kerk met parochievicaris Rekveld en het herenkoor.
Aansluitend bent u van harte welkom in het parochiehuis!
Het is i.v.m. de catering belangrijk dat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Daarom een verzoek aan u om uiterlijk vrijdag 18 november te melden of u komt. Dat kan bij het secretariaat (bemenst op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur) telefoonnummer 461 12 32. (Eventueel bij leden van de locatieraad.)
Wij hopen veel vrijwilligers te zien en te spreken, graag tot 25 november.
Namens de locatieraad, Leny Kloppers

 

WOENSDAG 14 DECEMBER 2022: ADVENTS-KERSTVIERING
Advents-Kerstviering
Woensdagmiddag 14 december wordt een advents-kerstviering gehouden in het parochiehuis in de Kerkstraat. Vanaf 14.00 uur kunt u binnen lopen, de viering begint om 14.30 uur.
Alle mensen die dit kalenderjaar 80 zijn geworden en alle mensen die 80+ zijn, zijn van harte welkom.
Pastor Rekveld zal voorgaan in deze viering.
Na de viering drinken we samen gezellig een kopje koffie/thee met wat lekkers.
U bent van harte welkom!
Wilt u worden gehaald en gebracht dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Vloedbeld: 053 461 22 91

 

VOORLOPIG ALLEEN VIERINGEN OP DE TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND:
Voorlopig gaat van de reguliere vieringen alleen de eucharistieviering door op de tweede zondag van de maand. 
U hoeft niet meer te reserveren voor de viering.

 

BEZOEKERS GEZOCHT VOOR BEZOEKERSGROEP!
Vanuit het werkveld diaconie heb ik, Carla Berbée, gemerkt dat het bezoekwerk in tijden van corona bijna helemaal stil is komen te liggen. Vaak tot wederzijds verdriet. Want bezoeksters zijn trouw, vaak heel trouw en wel jarenlang. Sinds het najaar en de versoepelingen heeft een aantal groepen toch de goede schoenen weer aangetrokken. Zoals blijkt uit onderstaande de hartenkreet uit Glanerbrug:
“Wat fijn dat we weer bij elkaar konden komen, na ruim een jaar. Vanmiddag hebben we overlegd, wat we dit jaar nog kunnen doen voor onze ouderen/zieken in de parochie in Glanerbrug. Er is besloten om toch nog een Kerstviering te organiseren en gelukkig is pastor Rekveld bereid om in deze viering voor te gaan. Helaas moeten we afscheid nemen van drie van onze groep i.v.m ziekte en verhuizing. Gelukkig wordt het bezoek aan huis weer hervat. Maar om het met vijf dames allemaal te doen, is wel erg veel. Dus mocht u denken, dat lijkt mij wel wat, graag!! U wordt met veel liefde en gezelligheid ontvangen door de groep.
Voor nadere informatie kunt u altijd met onderstaande dames contact opnemen:
  • Mariette Vloedbeld, tel. 053-4612291
  • Marijke Richters, tel. 053-4613056
  • Annelies Meijer, tel. 053-4611169
Namens de ouderen/ziekenbezoekgroep in Glanerbrug, Alice van der Meer
 

ACTIVITEITEN KATHOLIEKE VROUWENGILDE GLANERBRUG KVG
Regelmatig worden activiteiten voor zowel leden als niet-leden georganiseerd. Indien niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het parochiehuis, Kerkstraat 18 te Glanerbrug. K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" is een eigentijdse vrouwenorganisatie, een inspirerend trefpunt voor vrouwen van deze tijd, die streven naar persoonlijke ontplooiing in contact met anderen. Met ca. 75 actieve leden staan wij open voor alle vrouwen, met slechts een jaarcontributie van € 25,00 euro per jaar (aangepast naar gelang aanmelding lidmaatschap in de loop van het jaar). 
Meer informatie over het nieuwe seizoen vindt u in de parochiekrant van Glanerbrug en bij onze voorzitter/secretaris: Frouwke Velthuis, 053-461 53 87

 


BEZORGERS GEZOCHT VOOR PAROCHIEKRANT!
De redactie van het parochieblad Glanerbrug is dringend op zoek naar nieuwe bezorgers. Veel oudgedienden moeten afhaken vanwege de gezondheid of door verhuizingen.
Wat mag u in ruil voor uw inzet verwachten? We zorgen ervoor dat de kranten bij u thuis worden bezorgd en in bijna alle gevallen gaat het om een wijk bij u in de buurt. Daarnaast is er met Kerstmis een kleine attentie en…. ieder jaar een mooie vrijwilligersavond in oktober waar u van harte welkom bent. En dat voor slechts 9 edities van de krant. Dat moet te doen zijn!
Nieuwe bezorgers kunnen zich aanmelden via het parochiesecretariaat, op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur via tel. 053-461 12 32, of bellen met hoofdbezorger Hennie Oonk, tel. 053-461 13 28, maar u mag ook reageren via het mailadres: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
 


GEEF VOOR DE PAROCHIEKRANT!
Een kleine bijdrage, een grote steun! U krijgt de parochiekrant van Glanerbrug 9 keer per jaar gratis en voor niets in de brievenbus. Een legertje van meer dan 40 bezorgers is hiervoor telkens opnieuw in touw en een vaste groep vrijwilligers is even zo vaak een middag bezig om de krant in elkaar te zetten.
Een goed idee om dit werk te ondersteunen met een kleine bijdrage.
Uw bijdrage mag via de bank NL 32 RABO 0337354227, maar u mag ook gewoon een enveloppe met inhoud in de brievenbus van de pastorie stoppen. Zet dan aub wel op de envelop dat het om een bijdrage voor de parochiekrant gaat. Wij danken u bij voorbaat.

 
TOP