Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen
 
SECRETARIAAT O.L.V. VAN DE H. ROZENKRANS
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug,
tel. 053-461 12 32, email: secretariaatolv@ziggo.nl
 
PASTORAATGROEP O.L.V. VAN DE H. ROZENKRANAS
Altijd bereikbaar via email: hrozenkrans@hotmail.com
Stuurt u ons een mailtje wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen!
Overige informatie, zie algemene pagina: Maria Vlucht, Glanerbrug
 
JAARVERSLAG PASTORAATGROEP 2016
De pastoraatgroep van de Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkranskerk heeft een jaarverslag geschreven over de activiteiten van het jaar 2016. Omdat we zo transparant en laagdrempelig mogelijk willen zijn.
 
VERSLAG PAROCHIEAVOND 16 NOVEMBER 2017
Hier leest u het verslag van de parochieavond die op 16 november 2017 werd gehouden in het parochiehuis te Glanerbrug: Parochieavond Glanerbrug verslag 16-11-2017
 
FACEBOOK
Laatste nieuws en aankondigingen zie Facebookpagina OLV vd H. Rozenkrans
 


EERSTE H. COMMUNIE GLANERBRUG

Maandag 28 oktober om 20.00 uur vond de eerste ouderavond plaats voor het project van de Eerste heilige Communie in Glanerbrug in het parochiehuis naast de kerk. 
Zaterdag 30 november gaan we van start met de kinderen en hun ouders (van 13.00-14.30 uur in het parochiehuis).
Omdat de scholen de voorbereiding voor de Eerste heilige Communie afgelopen jaar teruggegeven hebben aan de parochie, werken we dit jaar met een nieuw project. Het heet ‘Over de drempel’. 
We willen onze kinderen met name drie dingen meegeven:
Allereerst willen we ze helpen een relatie op te bouwen met de levende Christus. Ten tweede willen wij de kinderen binnenleiden in de wereld van de traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden van de Rooms katholieke kerk. We willen kinderen gevoelig maken voor de gang door het liturgische jaar, van de Eerste Advent tot aan Pasen en daarna. Zo volgen we als vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth. Door samen met elkaar op te trekken willen we ten slotte werken aan gemeenschapszin. Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen mét en vóór anderen.
We hopen er een mooi project van te maken, waar we allemaal zin en plezier aan beleven!
Lees meer over de Eerste H. Communie op de speciale pagina op deze website: Eerste Heilige Communie.

Werkgroep Eerste heilige Communie en pastoraal werker Frank de Heus

 

ACTIVITEITEN KATHOLIEKE VROUWENGILDE GLANERBRUG KVG
Regelmatig worden activiteiten voor zowel leden als niet-leden georganiseerd. Indien niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het parochiehuis, Kerkstraat 18 te Glanerbrug. K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" is een eigentijdse vrouwenorganisatie, een inspirerend trefpunt voor vrouwen van deze tijd, die streven naar persoonlijke ontplooiing in contact met anderen. Met ca. 75 actieve leden staan wij open voor alle vrouwen, met slechts een jaarcontributie van € 25,00 euro per jaar (aangepast naar gelang aanmelding lidmaatschap in de loop van het jaar). 
Meer informatie over het nieuwe seizoen vindt u in de parochiekrant van Glanerbrug en bij onze voorzitter/secretaris: Frouwke Velthuis, 053-461 53 87
Komende activiteiten (tarieven excl. koffie/thee):


BEZORGERS GEZOCHT VOOR PAROCHIEKRANT!
De redactie van het parochieblad Glanerbrug is dringend op zoek naar nieuwe bezorgers. Veel oudgedienden moeten afhaken vanwege de gezondheid of door verhuizingen.
Wat mag u in ruil voor uw inzet verwachten? We zorgen ervoor dat de kranten bij u thuis worden bezorgd en in bijna alle gevallen gaat het om een wijk bij u in de buurt. Daarnaast is er met Kerstmis een kleine attentie en…. ieder jaar een mooie vrijwilligersavond in oktober waar u van harte welkom bent. En dat voor slechts 9 edities van de krant. Dat moet te doen zijn!
Nieuwe bezorgers kunnen zich aanmelden via het parochiesecretariaat, op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur via tel. 053-461 12 32, of bellen met hoofdbezorger Hennie Oonk, tel. 053-461 13 28, maar u mag ook reageren via het mailadres: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
 


GEEF VOOR DE PAROCHIEKRANT!
Een kleine bijdrage, een grote steun! U krijgt de parochiekrant van Glanerbrug 9 keer per jaar gratis en voor niets in de brievenbus. Een legertje van meer dan 40 bezorgers is hiervoor telkens opnieuw in touw en een vaste groep vrijwilligers is even zo vaak een middag bezig om de krant in elkaar te zetten.
Een goed idee om dit werk te ondersteunen met een kleine bijdrage.
Uw bijdrage mag via de bank NL 32 RABO 0337354227, maar u mag ook gewoon een enveloppe met inhoud in de brievenbus van de pastorie stoppen. Zet dan aub wel op de envelop dat het om een bijdrage voor de parochiekrant gaat. Wij danken u bij voorbaat.

 
TOP