Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen
 
SECRETARIAAT O.L.V. VAN DE H. ROZENKRANS
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug,
tel. 053-461 12 32, email: secretariaatolv@ziggo.nl
 
PASTORAATGROEP O.L.V. VAN DE H. ROZENKRANAS
Altijd bereikbaar via email: hrozenkrans@hotmail.com
Stuurt u ons een mailtje wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen!
Overige informatie, zie algemene pagina: Maria Vlucht, Glanerbrug
 
JAARVERSLAG PASTORAATGROEP 2016
De pastoraatgroep van de Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkranskerk heeft een jaarverslag geschreven over de activiteiten van het jaar 2016. Omdat we zo transparant en laagdrempelig mogelijk willen zijn.
 
VERSLAG PAROCHIEAVOND 16 NOVEMBER 2017
Hier leest u het verslag van de parochieavond die op 16 november 2017 werd gehouden in het parochiehuis te Glanerbrug: Parochieavond Glanerbrug verslag 16-11-2017
 
FACEBOOK
Laatste nieuws en aankondigingen zie Facebookpagina OLV vd H. Rozenkrans
 

 
ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018: OECUMENISCHE VREDESVIERING
Let op: deze zondag is er GEEN viering in onze kerk, maar in de Protestantse Kerk, Gronausestraat 1200 in Glanerbrug.
Oecumenische gebedsviering door de Katholieke, Protestantse en Syrisch-Orthodoxe gemeenschappen van Glanerbrug
Er is een kindernevendienst, dus kinderen zijn van harte welkom!

 

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018: HULPBISSCHOP WOORTS MET EUCHARISTIEVIERING EN LEZING MARIA IN DE KUNST
De eucharistieviering begint om 19.00 uur in onze kerk, geconcelebreerd door pastor Willy Rekveld.
Aansluitend, om 20.00 uur, houdt hulpbisschop Woorts een lezing in het naastgelegen parochiehuis over Maria in de Kunst

 

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018: THOMASVIERING IN HET KADER VAN DIERENDAG
Om 18.30 uur bent u met uw (klein-)kind van harte welkom in deze creatieve gebedsviering. Voor kinderen is er iets leuks te doen, voor u is er ruimte voor bezinning en ontmoeting. Een Thomasviering is een viering zonder communie, waarbij u wordt uitgenodigd in beweging te komen!

 

DONDERDAG 11 OKTOBER 2018: LEZING EN GELOOFSGESPREK OVER OSCAR ROMERO
Van 19.30 tot 21.30 uur bent u welkom in het parochiehuis, Kerkstraat 18, voor een lezing over de aartsbisschop van San Salvador, Oscar Romero, die in 1980 tijdens het vieren van de mis werd doodgeschoten. Hij werd in 2015 zalig verklaard en zal op 14 oktober 2018 heilig verklaard worden. Aansluitend volgt een geloofsgesprek met de aanwezigen over het thema 'van onrecht naar vrede'. Deze avond wordt o.a. verzorgd door pastor Carla Berbée.
Opgave en inlichtingen bij Rietie Kenter, 06-38775591 of r.kenter@live.nl 

 

WOENSDAG 24 OKTOBER 2018: LEZING 'DWALEN LANGS DE DUITSE GRENSSTREEK'
In het parochiehuis om 19.30 uur. De lezing met video 'Dwalen langs de Duitse grensstreek' wordt verzorgd door Jessica Wassenaar.
U zult na de lezing versteld staan wat er allemaal te beleven valt zo vlak over de grens. Voor deze avond zijn niet-leden van harte welkom en betalen 3,-- euro excl. koffie/thee e/o een drankje.
Meer informatie: Frouwke Velthuis, voorzitter KVG, tel. 053-461 53 87

 

VRIJDAG 26 OKTOBER 2018: VRIJWILLIGERSAVOND
Om 19.00 uur wordt de avond begonnen met een eucharistieviering, gecelebreerd door rector Patrick Kuipers.
Aansluitend volgt een gezellige avond voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap met koffie, lekkers en een leuk programma.
Komt allen!

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018: ALLERZIELEN
Om 19.00 uur gedenken wij alle overledenen van onze geloofsgemeenschap. Deze gebedsviering wordt verzorgd door de parochiële werkgroep. Aansluitend gaan we in processie naar onze begraafplaats, waar de graven worden gezegend door pastor Rekveld. Daarna is er koffie in het parochiehuis.

 

ACTIVITEITEN KATHOLIEKE VROUWENGILDE GLANERBRUG KVG
Regelmatig worden activiteiten voor zowel leden als niet-leden georganiseerd (zoals hierboven vermeld). Indien niet anders vermeld vinden de bovenstaande activiteiten plaats in het parochiehuis, Kerkstraat 18 te Glanerbrug. Belangstellenden zijn voor genoemde activiteiten van harte welkom en betalen 5,00 euro per activiteit, exclusief koffie/thee en of een drankje. Meer informatie over het nieuwe seizoen vindt u in onze parochiekrant op blz. 15 en verder.
Meer informatie bij Frouwke Velthuis, 053-461 53 87
 
 
TOP