Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen

 
SECRETARIAAT O.L.V. VAN DE H. ROZENKRANS
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug,
tel. 053-461 12 32, email: secretariaatolv@ziggo.nl
 
PAROCHIEKRANT GLANERBRUG
De parochiekrant uit Glanerbrug vindt u ook op deze website. Klik op: Parochiekrant Glanerbrug
 
FACEBOOK
Laatste nieuws en aankondigingen zie Facebookpagina OLV vd H. Rozenkrans

KOREN
Op de pagina Koreninformatie Glanerbrug vindt u informatie over ons dameskoor en herenkoor.
 


VERSLAGEN BIJEENKOMSTEN OVER DE TOEKOMST VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP
Onze 119-jarige parochie heeft het moeilijk: financiële zorgen kwellen, het kerkbezoek loopt drastisch terug en ook het oplopende tekort aan vrijwilligers maken de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug onzeker. De locatieraad heeft op 21 maart, 2 mei en 7 november 2022 met vele parochianen gepraat over de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug. Op 13 maart 2023 is er een hoorzitting geweest en op 17 april 2023 een avond over het toekomstige gebruik van het parochiehuis.
Als u ideeën of problemen wilt doorgeven of u aan wilt melden als vrijwilliger, meld u zich dan bij onze voorzitter Leny Kloppers, leny.kloppers@gamil.com. Zij zal met de locatieraad zorgen dat uw vraag bij de juiste werkgroep terecht komt.

VERSLAG GEBRUIK PAROCHIEHUIS 17 APRIL 2023
Het thema van deze avond was: “Wat willen en kunnen we met ons parochiehuis?” We willen dus inventariseren welke ideeën er zijn mbt het toekomstige gebruik van het parochiehuis, wanneer de kerk verkocht is, zodat onze geloofsgemeenschap kan blijven samenkomen voor vieringen en andere activiteiten. 

Notulen van de bijeenkomst over het toekomstig gebruik van ons parochiehuis leest u hier: Notulen gebruik parochiehuis Glanerbrug 17-04-2023

VERSLAG HOORZITTING GLANERBRUG 13 MAART 2023
Maandag 13 maart 2023 was de formele hoorzitting over de voorgenomen kerksluiting van de O.L.V. van de H. Rozenkranskerk in Glanerbrug. Er werden ca. 50 parochianen begroet.
De bedoeling van deze avond was dat er nog bezwaren konden worden geuit en vragen konden worden gesteld. Nadat Mien Besseler werd herdacht met mooie woorden en het ontsteken van een paaskaars, lichtte Marcel Brueker (voorzitter van de locatieraad) toe wat nodig zal zijn voor de toekomst van het parochiehuis als de kerk eenmaal gesloten is. Voorwaarde is echter wel dat er voldoende vrijwilligers zijn om onze geloofsgemeenschap levendig te houden.
Pastoor Daggenvoorde beantwoordde daarna vragen uit het publiek. Zo werd duidelijk dat uit de toekomstige opbrengsten van de kerk en pastorie eerst het parochiehuis zal worden opgeknapt en dat ook zeker rekening zal worden gehouden met het behouden van kostbare bezittingen, zoals kerkramen, beelden en andere spullen. Ook zal het parochiehuis gebruikt kunnen blijven worden door de vele werkgroepen, de KVG en de Vincentiusvereniging. Vanwege dit gewenste multifunctionele gebruik zal het parochiehuis echter niet geconsacreerd worden, maar wel geschikt zijn voor vieringen. Al met al een prachtige ruimte voor onze geloofsgemeenschap.
Een geschikte koper zal rekening moeten houden met de sociale cohesie van onze gemeenschap, dus niet elke koper zal ervoor in aanmerking komen.
De aartsbisschop zal na beoordeling van alle notulen en verslagen een decreet uitbrengen. Tot die tijd kan het parochiebestuur al op zoek gaan naar een koper. Maar dat zal nog enige tijd vergen.
Pastor Berbée noemde verder nog de noodzaak om met elkaar in gesprek te blijven en samen activiteiten te ondernemen, zodat we ook in de toekomst een geloofsgemeenschap kunnen blijven.
De notulen van deze hoorzitting vindt u hier: Notulen hoorzitting Glanerbrug 13-03-2023.

KEUZE VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE!
Zondag 8 januari 2023 is de voorkeur uitgesproken voor onze parochie na de Nieuwjaarsreceptie.
Hieronder vindt u de voorkeurstemmen vanuit onze eigen geloofsgemeenschap. De beslissing hierover wordt verder overgelaten aan het parochiebestuur van Maria Vlucht. Er zal nog veel bij komen te kijken of, hoe en wanneer gebouwen evt. verkocht worden. Dat kan nog veel tijd gaan kosten. Tegen die tijd zal een volgende parochievergadering worden gehouden. 


In totaal hebben 157 parochianen een keuzeformulier opgehaald, echter daarvan hebben 140 parochianen hun voorkeurkeuze ook uitgebracht. Van deze 140 voorkeurkeuzes is de uitkomst als volgt:
  1. We laten de situatie zoals die is (ingreep van hogerhand is waarschijnlijk): 6 stemmen
  2. Meer gebruik maken van het parochiehuis (kerk en parochiehuis behouden in de huidige staat): 29 stemmen
  3. Alleen gebruik maken van het parochiehuis (kerk en pastorie verkopen): 72 stemmen
  4. Kerkgang verplaatsen naar het Ariënshuis (kerk en pastorie verkopen, parochiehuis behouden): 7 stemmen
  5. Kerk en pastorie verkopen aan de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap (kerk indien nodig huren, parochiehuis behouden): 23 stemmen
  6. Kerk, pastorie èn parochiehuis verkopen (kerkgang naar andere geloofsgemeenschappen): 3 stemmen

De notulen van maandag 21 maart 2022
Notulen van onze eerste bijeenkomst leest u hier: Notulen parochieavond Glanerbrug 21-03-2022.
Met hier de bijlage: Voorwoord van voorzitter Marcel Brueker.

De notulen van maandag 2 mei 2022
Notulen van onze tweede bijeenkomst leest u hier: Notulen tweede parochieavond Glanerbrug 02-05-2022

De notulen van maandag 7 november 2022
Notulen van onze derde bijeenkomst leest u hier: Notulen derde parochieavond Glanerbrug 07-11-2022
Met hier de bijlage: Voorwoord voorzitter en toelichting op opties geloofsgemeenschap Glanerbrug 

 

VOORLOPIG ALLEEN VIERINGEN OP DE TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND:
Voorlopig gaat van de reguliere vieringen alleen de eucharistieviering door op de tweede zondag van de maand. 
 

BEZOEKERS GEZOCHT VOOR BEZOEKERSGROEP!
Vanuit het werkveld diaconie heb ik, Carla Berbée, gemerkt dat het bezoekwerk in tijden van corona bijna helemaal stil is komen te liggen. Vaak tot wederzijds verdriet. Want bezoeksters zijn trouw, vaak heel trouw en wel jarenlang. Sinds het najaar en de versoepelingen heeft een aantal groepen toch de goede schoenen weer aangetrokken. Zoals blijkt uit onderstaande de hartenkreet uit Glanerbrug:
“Wat fijn dat we weer bij elkaar konden komen, na ruim een jaar. Vanmiddag hebben we overlegd, wat we dit jaar nog kunnen doen voor onze ouderen/zieken in de parochie in Glanerbrug. Helaas moeten we afscheid nemen van drie van onze groep i.v.m ziekte en verhuizing. Gelukkig wordt het bezoek aan huis weer hervat. Maar om het met vijf dames allemaal te doen, is wel erg veel. Dus mocht u denken, dat lijkt mij wel wat, graag!! U wordt met veel liefde en gezelligheid ontvangen door de groep.
Voor nadere informatie kunt u altijd met onderstaande dames contact opnemen:
  • Mariette Vloedbeld, tel. 053-4612291
  • Marijke Richters, tel. 053-4613056
  • Annelies Meijer, tel. 053-4611169
Namens de ouderen/ziekenbezoekgroep in Glanerbrug, Alice van der Meer
 

ACTIVITEITEN KATHOLIEKE VROUWENGILDE GLANERBRUG KVG
Regelmatig worden activiteiten voor zowel leden als niet-leden georganiseerd. Indien niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het parochiehuis, Kerkstraat 18 te Glanerbrug. K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" is een eigentijdse vrouwenorganisatie, een inspirerend trefpunt voor vrouwen van deze tijd, die streven naar persoonlijke ontplooiing in contact met anderen. Met ca. 75 actieve leden staan wij open voor alle vrouwen, met slechts een jaarcontributie van € 25,00 euro per jaar (aangepast naar gelang aanmelding lidmaatschap in de loop van het jaar). 
Meer informatie over het nieuwe seizoen vindt u in de parochiekrant van Glanerbrug en bij onze voorzitter/secretaris: Frouwke Velthuis, 053-461 53 87

 


BEZORGERS GEZOCHT VOOR PAROCHIEKRANT!
De redactie van het parochieblad Glanerbrug is dringend op zoek naar nieuwe bezorgers. Veel oudgedienden moeten afhaken vanwege de gezondheid of door verhuizingen.
Wat mag u in ruil voor uw inzet verwachten? We zorgen ervoor dat de kranten bij u thuis worden bezorgd en in bijna alle gevallen gaat het om een wijk bij u in de buurt. Daarnaast is er met Kerstmis een kleine attentie en…. ieder jaar een mooie vrijwilligersavond in oktober waar u van harte welkom bent. En dat voor slechts 9 edities van de krant. Dat moet te doen zijn!
Nieuwe bezorgers kunnen zich aanmelden via het parochiesecretariaat, op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur via tel. 053-461 12 32, of bellen met hoofdbezorger Hennie Oonk, tel. 053-461 13 28, maar u mag ook reageren via het mailadres: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
 


GEEF VOOR DE PAROCHIEKRANT!
Een kleine bijdrage, een grote steun! U krijgt de parochiekrant van Glanerbrug 9 keer per jaar gratis en voor niets in de brievenbus. Een legertje van meer dan 40 bezorgers is hiervoor telkens opnieuw in touw en een vaste groep vrijwilligers is even zo vaak een middag bezig om de krant in elkaar te zetten.
Een goed idee om dit werk te ondersteunen met een kleine bijdrage.
Uw bijdrage mag via de bank NL 32 RABO 0337354227, maar u mag ook gewoon een enveloppe met inhoud in de brievenbus van de pastorie stoppen. Zet dan aub wel op de envelop dat het om een bijdrage voor de parochiekrant gaat. Wij danken u bij voorbaat.

 
TOP