Meimaand Mariamaand


Meimaand is Mariamaand!
Maria heeft in onze parochie een bijzondere plek: niet alleen is onze parochie naar haar vernoemd, maar ook twee kerken van onze geloofsgemeenschappen. U leest daar veel over op onze speciale inspiratiepagina over Maria en de inspiratiepagina over de Rozenkrans.

 
Maria op Facebook!
Heeft u ook een Mariabeeld of heeft u onderweg een mooie Mariabeeld gezien? Deel uw foto, zodat we allemaal a.h.w. online op bedevaart kunnen en Maria kunnen zoeken en bezoeken op de Facebookpagina be-zoek Maria


1 mei: St. Jozef, Arbeider
In 1955 is door paus Pius XII de feestdag van H. Jozef Werkman/Arbeider ingesteld als tegenpool voor de Dag van de Arbeid, die door communisten en socialisten wordt gevierd, maar ook om de waardigheid en het belang van werk te benadrukken. Lees hierover deze mooie homilie van paus Franciscus: Werken en bidden in de school van de heilige Jozef.


Zo bidt u de Rozenkrans
Wist u dat paus Franciscus de maand mei 2021 had uitgeroepen tot een gebedsmarathon voor het einde van de coronapandemie? Elke dag in mei kon u deelnemen aan het rozenkransgebed, dat ook werd gebeden in verschillende Mariaheiligdommen over de hele wereld. Dat kunt u natuurlijk altijd blijven doen.
In Enschede kunt u in het parochiehuis aan de Walstraat, achter de Jacobuskerk, elke dinsdagavond om 19.30 uur in mei de rozenkrans meebidden. U bent van harte welkom!

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe u de rozenkrans kunt bidden:

 

Waarom is mei de Mariamaand?
Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’.

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.
(Bron: RKWestland, meer informatie: Igniswebmagazine)

Maria in Maria Vlucht
Hieronder vindt u enkele foto's van Maria in onze geloofsgemeenschappen (foto's ©Kerkfotografie ):

 
 
 
 
TOP