Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen

YOUTUBE
PAROCHIECENTRUM JAKOBSSCHELP
Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur. NB: ivm kerstvakantie gesloten van 21-12-20 t/m 1-1-2021.
Scholten Reimerstraat 42, 7524 CS Lonneker
tel: 053-435 93 77, email: Parochie_lonneker@hetnet.nl

PAROCHIENIEUWS LONNEKER
Het parochienieuws vindt u in de Kerkberichten, na te lezen op onze website. Klik op deze pagina: Kerkberichten

 
FACEBOOK
Nieuws uit Lonneker wordt aangekondigd op onze parochiële Facebookpagina Maria Vlucht:
 
 

 
Elke eerste woensdag van de maand om 9.00 uur is er een viering met aansluitend koffie
 


RK kerken Zuidoost Twente solidair in lockdown!

ONLINE-VIERINGEN in de komende weken. Er wordt alleen online uitgezonden!

 

WOENSDAG 17 FEBRUARI: ASWOENSDAG-VIERING ONLINE
Woensdag 17 februari om 19.00 uur zal "Het lied van het oprechte vasten" weer klinken:
 

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft
Wat durft dat volk mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij mij te vragen.

 
Het hongerdoek wordt opgehangen en enkele gelovigen krijgen van voorganger Willy Rekveld as gestrooid op hun hoofd. Vier leden van her Gemengd Koor zingen. Ook wordt de eucharistie wordt opgedragen. Dat alles kunt u thuis rechtstreeks volgen via YouTubekanaal Jacobus de Meerdere.

 
 
In verband met het coronavirus de volgende mededelingen (wanneer weer kerkgangers worden toegelaten):
We streven ernaar om in de komende maanden tweemaal in de maand een weekendviering te houden.
U dient zich hierbij aan de geldende regels te houden:
  • Alle coronamaatregelen dienen in acht te worden genomen.
  • Maximaal 30 gelovigen kunnen worden toegelaten
  • U dient van te voren te reserveren voor vrijdag 11.00 uur: per mail: parochie_lonneker@hetnet.nl óf via het secretariaat op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur: 053 435 93 77.
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst en bij het ter communie gaan.
  • Mondkapje verplicht. Het mag af zolang u zit.
  • Alleen zitten op de aangegeven zitplaatsen.
  • Niet meezingen.
U BENT HARTELIJK WELKOM ALS U TOT DE EERSTE DERTIG PERSONEN BEHOORT DIE HEBBEN GERESERVEERD.
De Pastoraatgroep van de Geloofsgemeenschap H. Jacobus Lonneker

Collecte: I.v.m. de corona maatregelen zullen er geen collectanten zijn. Achter in de kerk staat een speciaal offerblok klaar waarin u uw bijdrage kunt deponeren.

GELOVEN IN LONNEKER KERSTEDITIE IS UIT!
De Kersteditie van Geloven in Lonneker wordt vanaf 16 december huis-aan-huis bezorgd.
Heeft u hem gemist of bent u hem kwijt, dan kunt u hem ook hier op onze website lezen: Geloven in Lonneker Kerst 2020.

 

NIEUWE WEBSITE VOOR HILGENHUUSKE
Hiermee wil ik  jullie kennis geven van de geboorte van een website over het Hilgenhuuske Lonneker gelegen aan de Lonnekeresweg en een deel uitmakend van Het Hilgenpad. De website heeft de naam gekregen: www.Hilgenhuuske.nl
Met de nodige inspanningen is deze site tot stand gekomen, zeer bekwaam en vakkundig geholpen door een neef van mij, Luuk Bode. Zonder zijn professie en enthousiasme had ik bovenstaande mededeling niet kunnen doen.  
Een ieder die de website bezoekt vraag ik met klem om, in jullie ogen, onvolkomenheden bij mij te melden, zodat ik eventueel veranderingen kan (laten) aanbrengen.
Een tweede verzoek is om het bestaan van de website te delen met mensen die naar jullie inziens ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Veel kijk-en leesplezier!
Alice ten Vergert, Lonnekeresweg 45, 7524 RH Lonneker

 

UITVAARTMISDIENAARS GEZOCHT
De geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere te Lonneker heeft dringend behoefte aan een aanvulling op de groep uitvaartmisdienaars.
Bij toerbeurt wordt u gevraagd om een uitvaartviering te dienen. Het is dankbaar werk, waarmee u bijdraagt tot een onvergetelijke herinnering aan parochianen die een dierbare moeten missen.
Als u denkt: misschien is het iets voor mij, of als u denkt: misschien is het iets voor iemand die ik ken, neem dan contact met ons op!
 
Dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u van 9.00 uur tot 11.00 uur terecht bij ons parochiecentrum 'De Jakobsschelp'. Ook kunt u bellen met het parochiecentrum. Tel: 053 43 59 377.
Wie weet tot ziens!

 
TOP