Begraafplaats Glanerbrug

R.K. BEGRAAFPLAATS GLANERBRUG

De beheerder is:
de Begraafplaatscommissie
deze bestaat uit:
Dhr. Benno Masselink e-mail: asmasselink@gmail.com
Mevr. Mien Besseler tel. 053-461 15 30

Postadres:
Begraafplaatscommissie
p/a Kerkstraat 14
7532 AT Glanerbrug
tel: 053-461 12 32

 

Bankrekening begraafplaats:
NL56 RABO 0168 7942 76

Begraafplaats locatie:
Vanuit de kerk gezien, het spoor over,
dan de 1e straat links: BULTSBOSWEG 1.

Voor het plaatsen van een grafmonument:
Dhr. Benno Masselink e-mail: asmasselink@gmail.com
 

Voor het plaatsen van een urn in de urnenmuur
of het verstrooien van de as:
Neemt U eerst contact op met:
Benno Masselink
Hij geeft U dan verdere informatie.

 

 

Nieuws van de commissie begraafplaats Glanerbrug (nov. 2017)

Nieuw voor onze begraafplaats is een strooiveld voor as-bestemming. Parochianen die de urn met as van hun dierbare overledenen niet willen plaatsen in de urnenmuur of elders, kunnen de as nu verstrooien op het aangelegde strooiveld. Er is nu ook een gedenkzuil geplaatst, waar men een plaatje met naam en datum kan laten bevestigen. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de urnenmuur.

 

 

Een andere rechthebbende? Het adres gewijzigd?

De commissie vraagt uw hulp. We vragen u na te gaan of u, of een ander familielid, nog steeds de rechthebbende van een graf’ bent, of dat (bijvoorbeeld door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende is geworden of dat de rechthebbende verhuisd is of een ander telefoonnummer heeft.
Wanneer zich inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) voorgedaan hebben, of zich nog mogelijk voor gaan doen, vraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te geven. De rechthebbende maar ook u kan wijzigingen doorgeven op de volgende manieren: email: asmasselink@home.nl of schriftelijk: t.a.v. Commissie begraafplaats Glanerbrug, p/a Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking!

 
 
 
 
Voor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.
TOP