Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen
 
PAROCHIECENTRUM H. MARIA GEBOORTE
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-538 12 24, email: losser@mariavlucht.nl
 
CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur (NB: gesloten van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari)
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-536 16 75 , email: secretariaat@mariavlucht.nl
 
FACEBOOK
Volg ook het laatste nieuws op Facebook van:
TELEVISIE
Kijk naar de aflevering van Geloof en een Hoop Liefde van 11 december 2017: Geloof en een Hoop Liefde in Losser
 


ZATERDAG 18 JANUARI t/m 31 JANUARI 2020: ACTIE KERKBALANS
Vanaf 18 januari t/m 31 januari 2020 zullen tientallen vrijwilligers op pad gaan om de enveloppen met de folders en de toezeggingskaarten bij de parochianen te bezorgen. Binnen een week daarna zal de toezeggingskaart door een vrijwilliger weer bij u worden opgehaald.
De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze geloofsgemeenschap de belangrijkste bron van inkomsten. De ontvangen bedragen komen geheel ten goede aan onze geloofsgemeenschap en vormen het fundament om de taken te kunnen blijven vervullen.
Wij hopen ook in 2020 weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen.
De Locatieraad

 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020: TAIZÉVIERING IN LOSSER
Deze vindt plaats om 19.00 uur  in de Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). Ook katholieken zijn van harte welkom!
Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 
NB: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt de viering plaats in Losser en niet in Borne.

 

KOOR VIVACE BESTAAT IN 2020 MAAR LIEFST 40 JAAR!
Op 7 oktober 2020 bestaat het koor Vivace 40 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom verzorgen we op zaterdag 10 oktober 2020 een viering in de Heilige Maria Geboortekerk en we vinden het erg leuk als oud-koorleden met ons mee willen zingen die dag.
Er is in de ochtend/middag een repetitie (voor lunch wordt gezorgd), en na afloop van de viering is er voor de (oud-) koorleden en hun partners een feestje. Verdere informatie volgt te zijner tijd, maar mocht je als oud-koorlid van Vivace interesse hebben om mee te zingen, of alleen zin hebben in een feestje dan horen we graag van je.
Je kunt dan een mail sturen naar vivace40jaar@gmail.com zodat we jou via dat mailadres op de hoogte kunnen houden van de plannen. Mocht je niet kunnen op bovenstaande datum, of geen zin hebben, laat het ons dan ook even weten.

 

BEREIKBAARHEID H. MARIA GEBOORTEKERK
Het parochiecentrum is weer bereikbaar via de Gronausestraat!
 

JUBILARISSEN DAMESKOOR EN CAECILIAKOOR IN HET ZONNETJE GEZET
Zondag 17 november 2019 vierden Riet Jogems en Marietje Luijerink hun veertig jarig jubileum bij het Dameskoor van de H. Maria Geboortekerk. Zij werden geëerd met een gouden eremedaille en oorkonde van de St. Gregoriusvereniging. Van harte proficiat!
U leest het hele bericht hier: Jubilarissen Dameskoor Losser 

Zondag 1 december werden Wendy Damhuis, Bennie Elshoff, Hetty de Wals-Hoffstedde, Mariël Meijerink, Peter Nordkamp en Thea Boudrie-Meijerink gehuldigd als jubilarissen van het Caeciliakoor van de H. Maria Geboortekerk. Hier leest u het bericht en ziet u de foto's: Zes jubilarissen Caeciliakoor
 

SCHRIFTINSTUIF 2019-2020
Binnen het parochieverband van Maria Vlucht wordt al meerdere jaren een Schriftinstuif gehouden. Dit gebeurt in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser. We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije gift voor koffie en thee welkom is.
De schriftinstuif vindt plaats in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk op de woensdagavond van 20.00-21.30 uur:
  • 29 januari 2020
  • 25 maart 2020
Contactpersonen zijn: ds. Hennie Marsman en pastor Carla Berbée.
 

ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER
Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)
Zondag 
26 januari 2020 is er een Nieuwjaarsborrel!

IEDERE WOENSDAGOCHTEND EEN VIERING IN DE DAGKAPEL OM 9.30 UUR
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser heeft in de dagkapel van de H.Maria Geboortekerk iedere woensdagmorgen om 9.30 uur een viering voor iedereen [jong en oud]. Deze vieringen worden verzorgd door de pastoor, de pastor of de werkgroep. Ook een aantal keren in het jaar met medewerking van het Dameskoor.
Na deze vieringen is er voor iedereen altijd koffie en thee aanwezig. U bent van harte welkom!

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Wie wil er actief zijn in de verschillende werkgroepen? We hebben hulp nodig bij het verzorgen van digitale informatie, kinderkerk, bijzondere vieringen en activiteiten etc. Wil je iets betekenen voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser? Vraag naar: pastor Carla Berbée: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl of telefoon 06-41 25 25 58.
 
 

 
OPROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR ST. CECILIAKOOR!
Het Ceciliakoor van de H. Maria Geboortekerk doet een oproep voor nieuwe leden. Houdt u ook van zingen? Grijp dan deze kans om bij deze gezellige en sociale groep mee te zingen en de vieringen van een muzikale glans te voorzien. Er is plaats voor alle stemmen en voor zowel dames als heren. Meer informatie vindt u op de speciale pagina van het koor: Gemengd koor St. Cecilia
Laat u inspireren op bijzondere dagen, zoals de komende Kerstmissen. Als u onze koorzang dan hoort, krijgt u vanzelf zin om mee te doen!
 

 
ELKE ZONDAG KOFFIE IN HERBERG VAN ONTMOETING
En dan is er koffie ... Elke zondag na de viering bestaat er gelegenheid koffie/thee te drinken in het parochiecentrum! Enkele parochianen zorgen er steeds weer voor dat de koffie klaar staat als de viering is afgelopen. Het blijkt vooral een gezellig samenzijn te zijn, waarbij iedereen welkom is. We weten dat er mensen zijn die na de viering een bezoekje brengen aan het kerkhof, maar u mag ook eerst een kopje koffie drinken. En ook na het kerkhofbezoek is de koffie warm en bruin. Dit gebeuren blijkt elke zondag weer een moment te zijn om elkaar te ontmoeten en/ of samen na te praten, zowel voor echtparen als alleenstaanden. Vooral als u alleen bent, is het toch veel gezelliger om samen met anderen een deel van die, voor sommigen nare, dag door te brengen. Ook voor kinderen is er iets lekkers. Vanuit de kerk mag u ook binnendoor lopen naar het parochiecentrum. En …niemand heeft een vaste plaats. U mag aanschuiven bij wie u wilt in deze 'Herberg van Ontmoeting”.
 
TOP