Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen
 
PAROCHIECENTRUM H. MARIA GEBOORTE
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-538 12 24, email: losser@mariavlucht.nl
 
CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur (NB: gesloten van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari)
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-536 16 75 , email: secretariaat@mariavlucht.nl
 
FACEBOOK
Volg ook het laatste nieuws op Facebook van:
TELEVISIE
Kijk naar de aflevering van Geloof en een Hoop Liefde van 11 december 2017: Geloof en een Hoop Liefde in Losser
 


Mededelingen voor parochianen Maria Vlucht – vieringen in H. Maria Geboortekerk

Kerkdiensten in de H. Maria Geboortekerk vanaf 1 juli 2020
In aansluiting op het versoepelen van de coronamaatregelen zal vanaf 1 juli 2020 het kerkelijk leven in de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser weer op gang worden gebracht.
Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:
 • In de kerk worden maximaal 100 mensen toegelaten.
 • Zoals ook in andere sectoren van de samenleving geldt moet u zich van tevoren aanmelden als u een kerkdienst wilt bijwonen. Hiervoor kunt u een e-mail zenden aan de gastdames – e-mail adres: Losser@mariavlucht.nl – of telefonisch contact met hen opnemen op nummer: 053-5381224 (ma t/m vrij tussen 10.00-12.00 uur).
 • U kunt uitsluitend via de hoofdingang van de kerk naar binnen, waarna de looproute is aangegeven.
 • Bij de ingang van de kerk staat een bord waarop de van toepassing zijnde regels zijn vermeld.
 • Ook staan bij de ingang enkele flacons met handgel om de handen te kunnen desinfecteren.
 • De kerkgangers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren; dit geldt ook voor personen die tot één huishouding behoren.
 • De plekken in de kerk waar men plaats kan nemen zijn met gele stickers aangegeven.
 • Het verlaten van de kerk na de viering vindt plaats per bank, waarbij wederom de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.
 • Voor collectedoeleinden is achter in de kerk een bus geplaatst waarin de bijdrage kan worden gedeponeerd, wat van harte wordt aanbevolen.
 • De vieringen op zondagmorgen zijn om 9.00 uur en de doordeweekse vieringen op woensdagmorgen om 9.30 uur, eveneens in de kerk en niet in de dagkapel.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is er na de vieringen geen gelegenheid tot koffiedrinken.
Middels deze maatregelen hopen wij dat de parochianen de kerk “veilig” kunnen bezoeken.

't Klöpke 
De juni uitgave van het parochieblad ’t Klöpke’ verschijnt op 1 juli. Aan de bezorgers wordt gevraagd om hier rekening mee te houden.
U kunt 't Klöpke ook online raadplegen op deze pagina!

De Mariakapel
De Mariakapel in de H. Maria Geboortekerk is dagelijks geopend van 9.00-19.00 uur.

 

KOOR VIVACE BESTAAT IN 2020 MAAR LIEFST 40 JAAR!
DEZE JUBILEUMVIERING IS TOT NADER BERICHT VERPLAATST NAAR 2021 IVM CORONACRISIS!
Op 7 oktober 2020 bestaat het koor Vivace 40 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom verzorgen we op zaterdag 10 oktober 2020 een viering in de Heilige Maria Geboortekerk en we vinden het erg leuk als oud-koorleden met ons mee willen zingen die dag.
Er is in de ochtend/middag een repetitie (voor lunch wordt gezorgd), en na afloop van de viering is er voor de (oud-) koorleden en hun partners een feestje. Verdere informatie volgt te zijner tijd, maar mocht je als oud-koorlid van Vivace interesse hebben om mee te zingen, of alleen zin hebben in een feestje dan horen we graag van je.
Je kunt dan een mail sturen naar vivace40jaar@gmail.com zodat we jou via dat mailadres op de hoogte kunnen houden van de plannen. Mocht je niet kunnen op bovenstaande datum, of geen zin hebben, laat het ons dan ook even weten.

 

SCHRIFTINSTUIF 2019-2020
Binnen het parochieverband van Maria Vlucht wordt al meerdere jaren een Schriftinstuif gehouden. Dit gebeurt in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser. We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije gift voor koffie en thee welkom is.
De schriftinstuif vindt plaats in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk op de woensdagavond van 20.00-21.30 uur:
In verband met Corona zijn de eerstvolgende schriftinstuif-bijeenkomsten vervallen.

Contactpersonen zijn: ds. Hennie Marsman en pastor Carla Berbée.
 

ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER
Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)

 

IEDERE WOENSDAGOCHTEND EEN VIERING IN DE DAGKAPEL OM 9.30 UUR
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser heeft in de dagkapel van de H.Maria Geboortekerk iedere woensdagmorgen om 9.30 uur een viering voor iedereen [jong en oud]. Deze vieringen worden verzorgd door de pastoor, de pastor of de werkgroep. Ook een aantal keren in het jaar met medewerking van het Dameskoor.
Na deze vieringen is er voor iedereen altijd koffie en thee aanwezig. U bent van harte welkom!

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Wie wil er actief zijn in de verschillende werkgroepen? We hebben hulp nodig bij het verzorgen van digitale informatie, kinderkerk, bijzondere vieringen en activiteiten etc. Wil je iets betekenen voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser? Vraag naar: pastor Carla Berbée: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl of telefoon 06-41 25 25 58.
 
 

 
OPROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR ST. CECILIAKOOR!
Het Ceciliakoor van de H. Maria Geboortekerk doet een oproep voor nieuwe leden. Houdt u ook van zingen? Grijp dan deze kans om bij deze gezellige en sociale groep mee te zingen en de vieringen van een muzikale glans te voorzien. Er is plaats voor alle stemmen en voor zowel dames als heren. Meer informatie vindt u op de speciale pagina van het koor: Gemengd koor St. Cecilia
Laat u inspireren op bijzondere dagen, zoals de komende Kerstmissen. Als u onze koorzang dan hoort, krijgt u vanzelf zin om mee te doen!
 

 
ELKE ZONDAG KOFFIE IN HERBERG VAN ONTMOETING
En dan is er koffie ... Elke zondag na de viering bestaat er gelegenheid koffie/thee te drinken in het parochiecentrum! Enkele parochianen zorgen er steeds weer voor dat de koffie klaar staat als de viering is afgelopen. Het blijkt vooral een gezellig samenzijn te zijn, waarbij iedereen welkom is. We weten dat er mensen zijn die na de viering een bezoekje brengen aan het kerkhof, maar u mag ook eerst een kopje koffie drinken. En ook na het kerkhofbezoek is de koffie warm en bruin. Dit gebeuren blijkt elke zondag weer een moment te zijn om elkaar te ontmoeten en/ of samen na te praten, zowel voor echtparen als alleenstaanden. Vooral als u alleen bent, is het toch veel gezelliger om samen met anderen een deel van die, voor sommigen nare, dag door te brengen. Ook voor kinderen is er iets lekkers. Vanuit de kerk mag u ook binnendoor lopen naar het parochiecentrum. En …niemand heeft een vaste plaats. U mag aanschuiven bij wie u wilt in deze 'Herberg van Ontmoeting”.
 
TOP