Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen

PAROCHIECENTRUM H. MARIA GEBOORTE
De gastdames zijn van maandag t/m donderdag aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur
Denkt u aan uw misintenties: deze kunnen t/m donderdag vóór 11.30 uur worden doorgegeven!
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-538 12 24, email: Losser@mariavlucht.nl
 
CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-536 16 75 , email: secretariaat@mariavlucht.nl

PAROCHIENIEUWS LOSSER
Het parochieblad 't Klöpke kunt u nalezen op onze website. Klik op deze pagina: 't Klöpke
 
FACEBOOK
Volg ook het laatste nieuws op Facebook van:
KOREN
Op de pagina Koreninformatie Losser vindt u informatie over ons Dameskoor, St. Caeciliakoor en Vivace.

TELEVISIE
Kijk naar de aflevering van Geloof en een Hoop Liefde van 11 december 2017: Geloof en een Hoop Liefde in Losser

VIRTUEEL
In het kader van Open Monumentendag 2020 heeft de Historische Kring Losser een prachtige 360 graden virtuele tour gemaakt van onze H. Maria Geboortekerk.
Op vele plekken kunt u op de informatieknop klikken voor meer geschiedenis van deze kerk!
U kunt de kerk van binnen bekijken door te klikken op deze link: https://omd.historischekringlosser.nl/HMG/

 

WIE WIL HET KOSTERSTEAM VERSTERKEN?
Momenteel zijn er 4 vrijwilligers (Bennie Schasfoort, Gerard Hazekamp, Rudy ter Laak en Tonny Kamphuis) die in de H. Maria Geboortekerk de rol van koster vervullen. Bij toerbeurt nemen zij de taken op zich en vormen samen een (h)echt team. Vele handen maken echter nog lichter werk! Vandaar de prangende vraag: wilt u, lezer of lezeres, het kostersteam komen versterken?
Bel voor meer informatie met: Gerard 06 12139651; Tonny 06 51233850; Rudy 053 5387934 of Bennie 053 5382017.
We hopen dat er enkele personen positief reageren op deze oproep, immers ook onze Geloofsgemeenschap Katholiek Losser kan niet zonder kosters (of andere vrijwilligers)!

 

WIE WIL HELPEN BIJ HET STREAMEN VAN DE KERKDIENSTEN?
De kerkdeuren zijn weer geopend en kunnen de kerkdiensten weer fysiek bijgewoond worden. Toch zijn er parochianen (ook oud-Lossenaren) die, om verschillende redenen, daarbij denkend aan gezondheidsproblemen of aan werkzaamheden, het prettig vinden om de Losserse kerkdiensten (thuis) op de computer of een iPad kunnen volgen. Men ervaart dan toch, ondanks de fysieke afwezigheid, een zekere - wellicht grotere - betrokkenheid.
Daarom zoeken we iemand die het streamen op zich wil nemen. Apparatuur komt beschikbaar. 
Wie vindt het leuk en heeft affiniteit met het verzorgen van de opnames van de kerkdiensten in de H. Maria Geboortekerk? Wie wil helpen en meldt zich als vrijwilliger?
Mocht je als belangstellende meer informatie wensen, neem dan contact op met Carlo van den Beld, tel. 06 24603580 of e-mail: c.vandenbeld@gmail.com

 

ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER
Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser.
Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Marietje Haarman (06-223 87 608) of Truus Röring (053-538 47 38)

 

IEDERE WOENSDAGOCHTEND EEN VIERING IN DE DAGKAPEL OM 9.30 UUR
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser heeft in de dagkapel van de H.Maria Geboortekerk iedere woensdagmorgen om 9.30 uur een viering voor iedereen [jong en oud]. Deze vieringen worden verzorgd door de pastoor, de pastor of de werkgroep. Ook een aantal keren in het jaar met medewerking van het Dameskoor.
U bent van harte welkom!

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Wie wil er actief zijn in de verschillende werkgroepen? We hebben hulp nodig bij het verzorgen van digitale informatie, kinderkerk, bijzondere vieringen en activiteiten etc. Wil je iets betekenen voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser?
Neem contact op via: losser@mariavlucht.nl
 
 

 
OPROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR ST. CECILIAKOOR!
Het Ceciliakoor van de H. Maria Geboortekerk doet een oproep voor nieuwe leden. Houdt u ook van zingen? Grijp dan deze kans om bij deze gezellige en sociale groep mee te zingen en de vieringen van een muzikale glans te voorzien. Er is plaats voor alle stemmen en voor zowel dames als heren. Meer informatie vindt u op de speciale pagina van de koren: Koreninformatie Losser
Laat u inspireren op bijzondere dagen, zoals de komende Kerstmissen. Als u onze koorzang dan hoort, krijgt u vanzelf zin om mee te doen!
 

 
ELKE ZONDAG KOFFIE IN HERBERG VAN ONTMOETING
En dan is er koffie ... Elke zondag na de viering bestaat er gelegenheid koffie/thee te drinken in het parochiecentrum! Enkele parochianen zorgen er steeds weer voor dat de koffie klaar staat als de viering is afgelopen. Het blijkt vooral een gezellig samenzijn te zijn, waarbij iedereen welkom is. We weten dat er mensen zijn die na de viering een bezoekje brengen aan het kerkhof, maar u mag ook eerst een kopje koffie drinken. En ook na het kerkhofbezoek is de koffie warm en bruin. Dit gebeuren blijkt elke zondag weer een moment te zijn om elkaar te ontmoeten en/ of samen na te praten, zowel voor echtparen als alleenstaanden. Vooral als u alleen bent, is het toch veel gezelliger om samen met anderen een deel van die, voor sommigen nare, dag door te brengen. Ook voor kinderen is er iets lekkers. Vanuit de kerk mag u ook binnendoor lopen naar het parochiecentrum. En …niemand heeft een vaste plaats. U mag aanschuiven bij wie u wilt in deze 'Herberg van Ontmoeting”.
 
TOP