Nieuws en activiteiten

 
PAROCHIECENTRUM H. MARIA GEBOORTE
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-538 12 24, email: losser@mariavlucht.nl
 
CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-536 16 75 , email: secretariaat@mariavlucht.nl
 
FACEBOOK
Volg het laatste nieuws op Facebook van:
TELEVISIE
Kijk naar de aflevering van Geloof en een Hoop Liefde van 11 december 2017: Geloof en een Hoop Liefde in Losser
 

 
Voor alle duidelijkheid: Zondag 8 april is er WEL een viering om 9.30 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser (dit stond niet vermeld in de parochiekrant).
 

 
CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER
 
Het doel van de contactgroep is om mensen, die alleen zijn, elke laatste zondag van de maand een activiteit aan te bieden. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging.
Het programma ziet er als volgt uit:
  • Zondag 25 maart: Bingo
Alle activiteiten worden (onder voorbehoud) gehouden in het parochiecentrum, Gronausestraat 4, aanvang 14.00 uur.
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)
 

 
PAROCHIEBLAD 'T KLÖPKE 25 JAAR!
 
Sinds 1992 wordt 't Klöpke al voor de parochies Losser gemaakt. Hier kunt u het jubileumnummer lezen: Jubileumnummer Klopke 25 jaar
Inmiddels zijn ook alle mensen die elke maand hier aan mee werken in het zonnetje gezet! Leest u het verslag en bekijkt u de foto's in het fotoalbum Parochieblad Klopke 25 jaar!
 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
 
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Wie wil er actief zijn in de verschillende werkgroepen? We hebben hulp nodig bij het verzorgen van digitale informatie, kinderkerk, bijzondere vieringen en activiteiten etc. Wil je iets betekenen voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser? Vraag naar: pastor Carla Berbée: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl of telefoon 06-41 25 25 58.
 
 

 
TWEEWEKELIJKSE GEBEDSVIERINGEN OP ZATERDAG
 
Sinds december vorig jaar wordt elke twee weken op zaterdag om 19.00 uur een gebedsdienst gehouden in de H. Maria Geboortekerk. Kleinere vieringen zijn in de dagkapel. De eerstvolgende gebedsvieringen zijn op:
  • Zaterdag (nieuwe data volgen)

 
OPROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR ST. CECILIAKOOR!
 
Het Ceciliakoor van de H. Maria Geboortekerk doet een oproep voor nieuwe leden. Houdt u ook van zingen? Grijp dan deze kans om bij deze gezellige en sociale groep mee te zingen en de vieringen van een muzikale glans te voorzien. Er is plaats voor alle stemmen en voor zowel dames als heren. Meer informatie vindt u op de speciale pagina van het koor: Gemengd koor St. Cecilia
 
Laat u inspireren op bijzondere dagen, zoals de komende Kerstmissen. Als u onze koorzang dan hoort, krijgt u vanzelf zin om mee te doen!
 

 
SCHRIFTINSTUIF
 
Binnen het parochieverband van Maria Vlucht wordt al meerdere jaren een Schriftinstuif gehouden in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser. Dominee Hennie Marsman en/of pastoraal werkster Carla Berbée leidt de avond.We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije gift voor koffie en thee welkom is. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
 
U bent ook in het seizoen 2017-2018 weer welkom in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk in Losser van 20.00 tot 21.30 uur:
  • Nieuwe data volgen (we starten weer na de zomervakantie)

 
ELKE ZONDAG KOFFIE IN HERBERG VAN ONTMOETING
 
En dan is er koffie ... We zijn het misschien nog niet echt gewend, maar elke zondag na de viering bestaat er gelegenheid koffie/thee te drinken in het parochiecentrum! Enkele parochianen zorgen er steeds weer voor dat de koffie klaar staat als de viering is afgelopen. Het blijkt vooral een gezellig samenzijn te zijn, waarbij iedereen welkom is. We weten dat er mensen zijn die na de viering een bezoekje brengen aan het kerkhof, maar u mag ook eerst een kopje koffie drinken. En ook na het kerkhofbezoek is de koffie warm en bruin. Dit gebeuren blijkt elke zondag weer een moment te zijn om elkaar te ontmoeten en/ of samen na te praten, zowel voor echtparen als alleenstaanden. Vooral als u alleen bent, is het toch veel gezelliger om samen met anderen een deel van die, voor sommigen nare, dag door te brengen. Ook voor kinderen is er iets lekkers. Vanuit de kerk mag u ook binnendoor lopen naar het parochiecentrum. En …niemand heeft een vaste plaats. U mag aanschuiven bij wie u wilt in deze 'Herberg van Ontmoeting”.
 
TOP