Nieuws en activiteiten

WEEKENDVIERINGEN
Kijkt u op de pagina Vieringen
 
PAROCHIECENTRUM H. MARIA GEBOORTE
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-538 12 24, email: losser@mariavlucht.nl
 
CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
tel: 053-536 16 75 , email: secretariaat@mariavlucht.nl
 
FACEBOOK
Volg het laatste nieuws op Facebook van:
TELEVISIE
Kijk naar de aflevering van Geloof en een Hoop Liefde van 11 december 2017: Geloof en een Hoop Liefde in Losser
 


ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER
Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)
Nieuwe data:
  • Zondag 26 mei K.W.W.
  • Zondag 30 juni Afsluiting 1e helft


DINSDAG 21 MEI: ZIEKEN- EN OUDERENDAG KATHOLIEK LOSSER
De zieken/ouderendag wordt gehouden op dinsdag 21 mei a.s. in het ontmoetingscentrum van De Losserhof. De ontvangst met koffie/thee is tussen 9.30 en 10.00 uur.
Deze dag is bestemd voor zieken, thuiszittenden en parochianen van 80 jaar en ouder met hun partners. Zij zullen allen vooraf door leden van de werkgroep worden bezocht en ze kunnen zich dan door middel van de invulstrook opgeven.
Als u niet bezocht wordt, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum, tel. 053-538 12 24.
Het thema van deze dag is: Ontmoeten in vertrouwen.
We beginnen met een Eucharistieviering met aansluitend de ziekenzalving/ziekenzegening. Daarna is er een gezellig samenzijn.
Voor de lunch wordt gezorgd. Rond 14.00 uur is de dag ten einde!
We hopen u in grote getale te mogen begroeten en we wensen alle deelnemers een fijne en gezellige dag toe.

 

IEDERE WOENSDAGOCHTEND EEN VIERING IN DE DAGKAPEL OM 9.30 UUR
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser heeft in de dagkapel van de H.Maria Geboortekerk iedere woensdagmorgen om 9.30 uur een viering voor iedereen [jong en oud]. Deze vieringen worden verzorgd door de pastoor, de pastor of de werkgroep. Ook een aantal keren in het jaar met medewerking van het Dameskoor.
Na deze vieringen is er voor iedereen altijd koffie en thee aanwezig. U bent van harte welkom!
 

H. MARIA GEBOORTEKERK TOT MEI/JUNI IN DE STEIGERS
Gedurende de maanden maart tot en met mei/juni zal er aan het dak worden gewerkt. De dakbedekking zal vernieuwd worden. De huidige leien (geen natuursteen) worden vervangen door leien van natuursteen. De werkzaamheden zullen – ijs en weder dienende – naar verwachting ongeveer 16 weken in beslag nemen. Daarna kan het kerkdak er weer jaren tegen, daar kan enkele maanden ongemak niet tegenop. Inclusief het steigerwerk worden de kosten begroot op ca € 580.000. Dit bedrag moet geheel door de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser worden opgebracht. 
Om deze reden is pas geleden een werkgroep gestart met het nadenken over een geldwervingscampagne voor dit doel. Parochianen die in verband met het bovengenoemde een extra bijdrage voor hun kerk willen doneren, kunnen hun bijdrage storten op: IBAN: NL21 RABO 0337 3642 22
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht ovv vervanging kerkdak H. Maria Geboortekerk. Lees ook onze speciale informatiefolder!

 

NIEUWE DATA SCHRIFTINSTUIF

Binnen het parochieverband van Maria Vlucht wordt al meerdere jaren een Schriftinstuif gehouden in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser. Dominee Hennie Marsman en/of pastoraal werkster Carla Berbée leidt de avond. We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije gift voor koffie en thee welkom is. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

U bent ook in het seizoen 2018-2019 weer welkom in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk in Losser van 20.00 tot 21.30 uur op: (nog niet bekend)PAROCHIEBLAD 'T KLÖPKE 25 JAAR!
Sinds 1992 wordt 't Klöpke al voor de parochies Losser gemaakt. Hier kunt u het jubileumnummer lezen: Jubileumnummer Klopke 25 jaar
Inmiddels zijn ook alle mensen die elke maand hier aan mee werken in het zonnetje gezet! Leest u het verslag en bekijkt u de foto's in het fotoalbum Parochieblad Klopke 25 jaar!
 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Wie wil er actief zijn in de verschillende werkgroepen? We hebben hulp nodig bij het verzorgen van digitale informatie, kinderkerk, bijzondere vieringen en activiteiten etc. Wil je iets betekenen voor onze geloofsgemeenschap Katholiek Losser? Vraag naar: pastor Carla Berbée: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl of telefoon 06-41 25 25 58.
 
 

 
OPROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR ST. CECILIAKOOR!
Het Ceciliakoor van de H. Maria Geboortekerk doet een oproep voor nieuwe leden. Houdt u ook van zingen? Grijp dan deze kans om bij deze gezellige en sociale groep mee te zingen en de vieringen van een muzikale glans te voorzien. Er is plaats voor alle stemmen en voor zowel dames als heren. Meer informatie vindt u op de speciale pagina van het koor: Gemengd koor St. Cecilia
Laat u inspireren op bijzondere dagen, zoals de komende Kerstmissen. Als u onze koorzang dan hoort, krijgt u vanzelf zin om mee te doen!
 

 
ELKE ZONDAG KOFFIE IN HERBERG VAN ONTMOETING
En dan is er koffie ... Elke zondag na de viering bestaat er gelegenheid koffie/thee te drinken in het parochiecentrum! Enkele parochianen zorgen er steeds weer voor dat de koffie klaar staat als de viering is afgelopen. Het blijkt vooral een gezellig samenzijn te zijn, waarbij iedereen welkom is. We weten dat er mensen zijn die na de viering een bezoekje brengen aan het kerkhof, maar u mag ook eerst een kopje koffie drinken. En ook na het kerkhofbezoek is de koffie warm en bruin. Dit gebeuren blijkt elke zondag weer een moment te zijn om elkaar te ontmoeten en/ of samen na te praten, zowel voor echtparen als alleenstaanden. Vooral als u alleen bent, is het toch veel gezelliger om samen met anderen een deel van die, voor sommigen nare, dag door te brengen. Ook voor kinderen is er iets lekkers. Vanuit de kerk mag u ook binnendoor lopen naar het parochiecentrum. En …niemand heeft een vaste plaats. U mag aanschuiven bij wie u wilt in deze 'Herberg van Ontmoeting”.
 

Like ons op Facebook

TOP