Begraafplaats Losser
 
EEN ANDERE RECHTHEBBENDE?

HET ADRES GEWIJZIGD?

De Begraafplaatscommissie Losser wil graag op adequate wijze haar administratie uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de gegevens actueel zijn en vooral ook blijven. Als commissie vinden we het belangrijk dat de juiste gegevens in bezit zijn. Het betreft de feiten die betrekking hebben op de rechthebbende van een graf, diens adres en andere contactgegevens. Met een correcte, actuele administratie kan effectief gewerkt worden, en: mocht een situatie erom vragen, dan kan op snelle, gerichte wijze contact opgenomen worden met een rechthebbende, zo wordt ‘speurwerk’ voorkomen.

De commissie vraagt uw hulp. We vragen u na te gaan of:
  • u, of een ander familielid, nog steeds ‘de rechthebbende van een graf’ bent, of dat (bijvoorbeeld door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende werd. 
  • de rechthebbende verhuisd is, of een ander telefoonnummer heeft.
Wanneer zich inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) voorgedaan hebben, - of zich nog mogelijk voor gaan doen - vraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te geven.

De rechthebbende -maar ook u- kan wijzigingen doorgeven op de volgende manieren: 
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking!

namens de Begraafplaatscommissie,
Ad WillemsVoor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel op Social Media!