Begraafplaats Losser

 

SPECIALE WENSEN MET BETREKKING TOT m.n. BEGRAVEN? MAAK ZE TIJDIG BESPREEKBAAR!

 
Op de website van parochie ‘Maria Vlucht’ vindt u onder het kopje ‘Begraafplaatsen’ o.a. het Reglement en het Huishoudelijk Reglement. Deze reglementen zijn van toepassing op onze R.K. Begraafplaats in Losser (en op de drie andere begraafplaatsen die tot onze parochie behoren).U vindt er informatie over de wettelijke regelgeving, over rechten en plichten, zaken die -met betrekking tot de begraafplaats- al dan niet mogelijk zijn.
 
Toch vindt u er niet álle informatie, zo weet Alphons Punte (de begraafplaatsbeheerder) uit ervaring. Tijdens een commissievergadering gaf hij aan, af en toe geconfronteerd te worden met wensen van nabestaanden, die tevens een verzoek impliceren. Vragen als ”we zouden graag willen dat vader op deze plek, onder die eik, begraven wordt” of 'kan mijn zus in het graf van mijn ouders bij begraven worden”? Vaak worden deze vragen pas dan gesteld op het ogenblik dat de begrafenis geregeld wordt. Een periode die gekenmerkt wordt door emotie; soms ook een periode, waarbij een zekere tijdsdruk een rol speelt. Wanneer juist op dat moment de beheerder niet kan voldoen aan de persoonlijke wensen van nabestaanden, valt hen dat rauw op het dak, leidt dat soms tot een situatie van onbegrip. Voor beide partijen een onplezierig kwestie, een situatie die iedereen liever had willen voorkomen. Misschien is het toch mogelijk om een dergelijke situatie te voorkomen. Want persoonlijke wensen m.b.t. begraving zijn soms al in een vroeg(er) stadium bekend; wanneer deze dan tijdig met de beheerder van de begraafplaats besproken worden, is er meer -en betere- gelegenheid om gezamenlijk tot een uitkomst te komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Let wel: in deze geldt ook, dat de reglementen de uiteindelijke kaders vormen.
 

Samenvattend en tevens het verzoek van de begraafplaatscommissie: heeft u -of een familielid- specifieke wensen m.b.t. een begraving op de begraafplaats? Informeer tijdig bij de commissie (Alphons Punte) naar de mogelijkheden of de alternatieven.

 
Op deze wijze kunnen -in een al moeilijke periode- (extra) teleurstellingen voorkomen worden.
Alphons is telefonisch bereikbaar: 06 30553140
of per e-mail: begraafplaatslosser@mariavlucht.nl
 

Namens Begraafplaatscommissie Losser,

 

Ad Willems

 

 
EEN ANDERE RECHTHEBBENDE? HET ADRES GEWIJZIGD?
 
De Begraafplaatscommissie Losser wil graag op adequate wijze haar administratie uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de gegevens actueel zijn en vooral ook blijven. Als commissie vinden we het belangrijk dat de juiste gegevens in bezit zijn. Het betreft de feiten die betrekking hebben op de rechthebbende van een graf, diens adres en andere contactgegevens. Met een correcte, actuele administratie kan effectief gewerkt worden, en: mocht een situatie erom vragen, dan kan op snelle, gerichte wijze contact opgenomen worden met een rechthebbende, zo wordt ‘speurwerk’ voorkomen.
 
De commissie vraagt uw hulp. We vragen u na te gaan of:
  • u, of een ander familielid, nog steeds ‘de rechthebbende van een graf’ bent, of dat (bijvoorbeeld door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende werd.
  • de rechthebbende verhuisd is, of een ander telefoonnummer heeft.
Wanneer zich inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) voorgedaan hebben, - of zich nog mogelijk voor gaan doen - vraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te geven.
 
De rechthebbende -maar ook u- kan wijzigingen doorgeven op de volgende manieren:
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking!
 
namens de Begraafplaatscommissie,
Ad Willems
 

 
Voor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP