Historie

H. MARIA GEBOORTEKERK NU VIRTUEEL TE BEZOEKEN!
In het kader van Open Monumentendag 2020 heeft de Historische Kring Losser een prachtige 360 graden virtuele tour gemaakt van onze H. Maria Geboortekerk.
Op vele plekken kunt u op de informatieknop klikken voor meer geschiedenis van deze kerk!
U kunt de kerk van binnen bekijken door te klikken op deze link: https://omd.historischekringlosser.nl/HMG/

Van een parochie Losser (kerspel Lotere) wordt al gesproken in 1352 wanneer Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, den Hof van Varwick te De Lutte en den Hof van Losser verpandt aan de graaf van Zolms, heer van Ottenstein.

De kerk van de parochie Losser werd toegewijd aan de H. Martinus. Als enige getuige van deze oude parochiekerk resteert nog de oude toren.
De exacte bouwdatum hiervan is niet meer te achterhalen, maar ligt vermoedelijk tussen 1200 en 1400. In 1636 kreeg de Hervorming meer invloed in Losser en kwam de Martinuskerk in handen van de Hervormden.
De katholieken bezochten daarna de kerkdiensten in het klooster 'Maria Vlucht' even over de grens bij Glane. In 1810 droeg koning Lodewijk de kerk weer over aan de katholieken en de toren aan de gemeente, waarna toen ook de (huidige) Hervormde Kerk (waterstaatskerk) aan het Raadhuisplein gebouwd werd. (www.losser.nl) In het centrum van Losser is rond 1900 de bestaande St. Martinuskerk op de Markt inmiddels niet meer opgewassen voor het groeiende aantal katholieken in Losser. Ook na drie verbouwingen is deze kerk niet groot genoeg.

En als U soms,
Mijmerend gedoken in een honderdjarige kerkbank,
Een godsdienstoefening bijwoont,
Naar een preek luistert,
Geniet van orgelspel en koor,
Geestelijk bezig bent,
Bidt of mediteert,
Zingt of in een boekje leest en overweegt,
Of misschien alleen maar lijfelijk aanwezig bent,
Bedenk dan wel, dat het vele religieuze mooi dat U omringt de geschiedenis vertelt van het gelovige volk dat ons voorging,
Ool met vallen en opstaan,
Niet anders dan wij in onze tijd,
En dat over onze schouder meekijkt
Of ook wij na het vallen weer opstaan,
En met God de levensweg vervolgen.
En in onze welvaart
Even goed voor onze kerk blijven zorgen
Als zij toen deden
In hun offerbereide armoede. (Stichting Historische Kring Losser)

De behoefte aan een nieuwe kerk en pastorie is groot (1898). De eerste steen van de Heilige Mariageboorte kerk wordt gelegd op 25 maart 1901. Op 3 juni 1902 is de kerk plechtig ingewijd door Mgr. van de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht. Aan de Gronausestraat in Losser staat een prachtig nieuwe kerk. Inmiddels is het 100 jarige jubileum gevierd.De koorbanken....de dertien beeldjes
4 september 1948: pastoor Poelman laat zich uitvoerig en deskundig voorlichten over de apostelbeeldjes. De grote waarde wordt nog eens nadrukkelijk bevestigd en geadviseerd wordt de beeldjes vakkundig te laten logen om het later aangebrachte polychroom te laten verwijderen. Dat is gebeurd. Vervolgens vraagt de pastoor het in 1939 aan het Aartsbisschoppelijk museum in bruikleen afgestane beeldje van St. Thomas weer terug te mogen ontvangen. Ook dat is gebeurd en nu zijn alle 13 apostelen weer bijelkaar (12 + Paulus, die apostel werd toen Saulus had plaats gemaakt.) De beeldjes staan tegenwoordig niet meer in de koorbank, maar op de galerij onder het orgel. Een veiliger bestemming voor de sieraden van deze parochiekerk.

TOP