Begraafplaats Overdinkel
De Rooms Katholieke begraafplaats is gelegen rechts naast de H. Gerardus Majella kerk.
 

Graf:

De begraafplaats kent twee soorten graven n.l. particulier (urnen-) graf en een kindergraf. (zie begraafplaatsreglement van de Parochie Maria Vlucht.)
 
 

Urnenmuur:

Medio 2005 is er op de R.K. begraafplaats een urnenmuur gerealiseerd.
 

De muur bestaat uit nissen waar de urn met as van de overledene in geplaatst kan worden.

De nissen zijn afgedicht met een plaat. Op deze plaat wordt de naam van de overledene vermeld.
De urnenmuur biedt nabestaanden de gelegenheid hun dierbare overledene te herdenken en te eren.
 
Onderhoud:
Het onderhoud van de begraafplaats geschiedt door een aantal vrijwilligers die wekelijks hier zorg voor dragen.
 

Onderhoud aan  graven is de verantwoording van de nabestaanden. Van graven die niet worden onderhouden en verwaarloosd zijn en waarvan de grafrechten zijn verlopen, zal na mededeling aan de rechthebbende, het monument (grafsteen) worden geruimd.

Kerstversieringen op de graven dienen uiterlijk een week voor Pasen verwijderd te worden. Bij in gebreke blijven zullen deze door de begraafplaatsbeheerder worden verwijderd.
 
Actualiteit: (nadere informatie volgt)
 
Contact:
(Post)adres: Begraafplaatscommissie Overdinkel
Hoofdstraat 78
7586 BV Overdinkel
Telefoon: Zie onderstaand
 
Leden Begraafplaatscommissie Overdinkel:
        
Hans Morshuis     Beheerder  begraafplaats   053 - 5382178
Tonnie Breuker    Beheerder / onderhoud       053 - 5383309
Johan Abbink       Penningmeester                  053 - 5382180
 
Voor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.
Deel op Social Media!