Nieuwsbrief pastoraal team 24 juni 2020

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente gedurende Corona-crisis
Woensdag 24 juni 2020

Lees ook:
Gebed voor Geestelijke Communie
Afgelaste activiteiten


Komende besloten vieringen op de zondag: 
 • Via Kerkradio: de vieringen in de Maria Geboortekerk te Losser en de Pancratiuskerk te Haaksbergen kunnen via de kerkradio gevolgd worden.
 • Via YouTube: live via het YouTube-kanaal St. Jozefkerk, live via het YouTube-kanaal Parochie Maria Vlucht en na afloop via het YouTube-kanaal Franciscusparochie.

HH. Bonifatius Haaksbergen, viering om 18.30 uur:
 • Zaterdag 27 juni met pastoor P. Daggenvoorde
 • viering toegankelijk voor max. 30 personen (reserveren verplicht)
H. Maria Geboortekerk Losser, viering om 9.00 uur:
 • Zondag 28 juni met pastor J. Kortstee
 • besloten viering, te volgen via YouTube
St. Jozefkerk Enschede, viering om 11.00 uur:
 • Zondag 28 juni met pastor W. Rekveld
 • besloten viering, te volgen via YouTube
H. Pancratius Haaksbergen, viering om 9.30 uur:
 • Zondag 28 juni met pastoor P. Daggenvoorde
 • viering toegankelijk voor max. 30 personen (reserveren verplicht)

NPO2: De Eucharistieviering op televisie kunt u volgen op zondag op NPO2 om 10.00 uur met voorafgaand een geloofsgesprek om 9.45 uur.
Livestream van het Ariënsinstituut: doordeweekse vieringen kunt u volgen via hun website en via hun Facebookpagina. Let op: er is een zomerstop vanaf maandag 29 juni. Op maandag 31 augustus worden de livestreams hervat.

Gebeds- en misintenties weekendvieringen Zuidoost Twente
In alle drie de parochies kunt u mis-/gebedsintenties per mail doorgeven. Geef daarbij aan voor welke viering. Geef daarbij aan voor welke viering. Het stipendium is € 8,00 in Maria Vlucht.

U kunt uw intentie per mail doorgeven aan:
Het stipendium kunt u overmaken op:
 • NL29RABO0103764119 t.n.v. ‘R.K. Parochie Maria Vlucht’
 • NL15RABO0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede'
 • NL87RABO0118098802 t.n.v.’Parochie Sint Franciscus van Assisië’
Collecte
De parochies missen momenteel veel collectegelden. Uw bijdrage wordt ook in deze tijd zeer op prijs gesteld. U kunt het overmaken op bovengenoemde bankrekeningnummers o.v.v. ‘collecte’.


RESERVEREN VOOR VIERINGEN

Op het moment dat vieringen weer openbaar worden, zult u gevraagd worden voor deze vieringen te reserveren. Vermeld bij reserveringen altijd:
 • De viering, waarvoor u reserveert (datum, tijd)
 • Voor- en achternamen van de personen voor wie u reserveert 
 • Telefoonnummers én email-adressen.
 • Eventuele bijzonderheden (jaargedachtenis; Eerste heilige Communie; jubileum)

Franciscus van Assisiëparochie
 • Boekelo Marcellinus: Voornemens te openen per 5 juli. U hoeft alleen maar vooraf te reserveren wanneer u met meer personen dan normaal de viering bij wilt bijwonen. U kunt dan mailen naar marcellinus@franciscusparochie.nl of bellen naar 06 204 16 683
 • Buurse Maria Praesentatie: Vooralsnog niet vóór 1 september open. U stuurt vóór donderdag een e-mail naar buurse@franciscusparochie.nl Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m donderdag bellen naar 06 127 73 335
 • Haaksbergen Bonifatius: Geopend. U stuurt vóór donderdag een e-mail naar joswestendorp@home.nl Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m woensdag bellen naar 06 186 00 463
 • Haaksbergen Lourdes: Voornemens te openen per 1 juli. U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretariaat op dinsdag- woensdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur op 053 574 39 29.
 • Haaksbergen Pancratius: Geopend. U stuurt vóór vrijdag een e-mail naar wetzelaergj.1@kpnmail.nl Als u niet kunt e-mailen, mag u van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur bellen naar 06 362 98 990. 
 • Haaksbergen Saalmerink: Vooralsnog geen vieringen.
 • Haaksbergen Wiedenbroek: Vooralsnog geen vieringen.
Jacobusparochie Enschede
 • Ariënsstaete: Vooralsnog geen vieringen.
 • Jacobus: Open per 12 juli voor vieringen op zondag. U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
 • Jan: Open per 5 juli. U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.zuid@katholiekenschede.nl Indien u geen e-mail ter beschikking heeft mag u op de vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 10.00 en 12.00 uur José Heitbrink bellen op 053 431 62 09.
 • Jozef: Besloten vieringen in juni. Voornemens te openen per 5 juli voor vieringen op zondag. U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.noord@katholiekenschede.nl 
 • Roef: Open per 9 juli. Bij de ingang worden de namen en telefoonnummers van de bezoekers genoteerd. 
 • Verrijzenis: Nog onbekend.
Parochie Maria Vlucht
 • Glanerbrug O.L.Vrouwe: Juni nog gesloten. Voornemens te openen per 12 juli. Tot 1 september alleen eucharistie op 2e zondag van de maand. Geen viering door de week. Over reservering wordt nog nagedacht.
 • Lonneker Jacobus: Juni nog gesloten. Voornemens te openen per 1 juli. Tot 1 september om de week een viering en géén vieringen door de week. Reserveren per e-mail: parochie_lonneker@hetnet.nl óf op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur via het secretariaat: 053 435 93 77.
 • Losser H.Maria Geboorte: Besloten vieringen in juni. Voornemens te openen per 1 juli. Per 1 juli ook door-de-weekse vieringen op woensdagochtend. Reserveren per e-mail: losser@mariavlucht.nl  óf telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat 053 538 12 24.
 • Overdinkel Gerardus / Overkant: Voornemens te openen per 1 juli. Doordeweekse vieringen op de donderdag om 9.30 uur vanaf 25 juni. Reserveren per e-mail: gastdamesgmpo@kpnmail.nl óf telefonisch op vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur via het parochiecentrum 053 538 13 04 óf via Marietje Röring 053 538 79 16 of via Mia de Vries 053 538 50 16.
Houdt tussentijds de parochie-websites en -Facebook in de gaten voor nadere informatie; ook en juist in verband met het reserveren voor vieringen.


Weer uitvaarten in bredere kring mogelijk in onze kerken in de Franciscusparochie
De afgelopen tijd vormden coronabeperkingen voor velen een blokkade om in de kerk samen te komen voor een uitvaart of avondwake. Vanaf 1 juli wordt het samenkomen van 100 mensen - met in achtneming van de 1,5 meter-regel - weer toegestaan. Dat biedt mogelijkheden om met een bredere kring van mensen, óók vrienden, buren en bekenden, in de kerk samen te komen, afscheid te nemen en troost te ervaren. We hopen, dat velen van deze mogelijkheid weer gebruik gaan maken.


Vanuit de Jacobusparochie Enschede: Hoe verder met onze kerk(en) in 2021?
In het afgelopen nummer van de Pelgrim schreef het parochiebestuur al, dat we een gesprek gaan beginnen over ‘hoe we samen als parochie de nabije toekomst in willen gaan’. Vooreerst zullen we niet verder denken dan 2023. Veranderingen gaan zo snel, dat wij ook voor het huidige pastoraal beleidsplan voor Zuidoost Twente een tijdshorizon van drie jaar hebben aangehouden. Maar als het gesprek er aanleiding toe geeft kan het anders worden. Parochiebestuur en pastoraal team gaan in eerste instantie het gesprek aan met pastoraat- en beheergroepen. Ons eerste gesprek zal maandag 29 juni plaatsvinden.
De eerste vraag die voorgelegd zal worden is: ‘Wat spreekt mij aan in het huidige pastoraal beleidsplan en wat zou ik op pastoraal gebied in de tijd tot 2023 beslist terug willen zien in onze parochie?’
Insteek van dit beleidplan was en is: ‘Het gaat om de ontmoeting! Met God, met je naaste, met jezelf'. Onderlinge verbondenheid wordt belangrijk gevonden. Bezinning en geloofsgesprek noodzakelijk. Daarbij wordt in dit plan de wens uitgsproken missionair aanwezig te zijn in onze samenleving en wel zo, dat er aangesloten wordt bij waar mensen zijn. Bij waar ze in hun leven mee bezig zijn en waar zij wonen. De inhoud, het pastoraat, is dus het uitgangspunt voor ons gesprek. De parochie is immers voertuig van het evangelie.
Vanuit onze wensen en verlangens zullen we daarna verder gaan kijken wat er qua menskracht en financiën reëel en mogelijk is. Uiteindelijk zullen ook onze gebouwen in het gesprek betrokken worden. Zoals gezegd beginnen we het gesprek in kleine kring, maar ligt het natuurlijk in de bedoeling ook de brede parochie bij het gesprek te gaan betrekken en mee te laten spreken. Hoe dat precies gaat en kan gebeuren ligt op dit moment nog open.
De pandemie zal wat dat betreft mede bepalen wat kan en wat niet kan, maar eind 2020, begin 2021 verwachten wij de gesprekken te verbreden in bredere parochiebijeenkomsten. We zullen u in ieder geval van elke stap die gezet wordt via onze media op de hoogte houden.

Namens het pastoraal team Zuidoost Twente, pastoraal werker Frank de Heus
Namens het parochiebestuur St Jacobus de Meerdere, vice-voorzitter Joop HassinkVanuit de Franciscusparochie: Tienermusical ‘Moet je Daniël zien’ in Corona-tijd
Een paar maanden geleden hebben we een al langer gekoesterde wens opgepakt om samen een musical voor tieners van groep 6, 7, 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs op de planken te zetten. En toen overkwam ons de pandemie. Dat zette alles op losse schroeven. Inmiddels denken we toch op een veilige manier na de zomervakantie te kunnen gaan repeteren in kleine groepjes. In eerste instantie kiezen we er nu voor om samen een musical-film te maken.
We hebben gekozen voor de musical “Moet je Daniël zien”. De musical gaat over Lisa, een meisje van elf jaar dat gepest wordt. Ze hoopt dat het op haar volgende school beter gaat. Op een dag wordt Lisa wakker, maar niet in haar eigen bed. Ze gaat op onderzoek uit en komt tot de ontdekking dat ze in de tijd van Daniël wakker is geworden. Lisa ontmoet Daniël en gaat met hem mee. Ze komt terecht in een wereld van 2500 jaar geleden.
We willen nu eerst een groepje volwassenen bij elkaar brengen, dat het project leidt en begeleidt. Denk aan taken op het gebied van financiën, regie, decor & techniek, filmregistratie, pr. Heb je belangstelling hiervoor laat het ons weten. Dit geldt ook voor jongeren. Zou je wel mee willen doen als speler, in het koor, of met de muziekgroep, schrjf je dan alvast in.
Meld je aan bij: ds. Job Stein: j.stein@pkn-haaksbergen.nl, 05357 38 956 of Pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33

Marion Röber en Ton ten Hagen


Vanuit de tuingroep van de Sint Jan te Enschede
Op initiatief van Pater Ben Engelbertink wordt er gewerkt aan een plan om de pastorietuin voor een brede groep open te stellen. Op het terras achter de pastorie is een mooie dot-painting-muurschilderij aangebracht met als titel: Lente op het Malieveld (zie foto), verwijzend naar de jongeren die op het Malieveld bijeenkwamen om te demonstreren voor een beter ecologisch beleid. In het zitje daaronder is het onder het genot van een kop koffie al goed toeven. Maar er zijn meer plannen. Langs de hoge tuinmuren kunnen bij mooi weer regelmatig schilderijen worden gehangen, waardoor diverse kunstenaars de gelegenheid krijgen om te exposeren. Ook komen er langs nieuwe en bestaande paden sokkels om beelden en keramiek te plaatsen. Er is een plan om onder de grote boom -die centraal staat in de tuin- een Mariakapelletje te bouwen. Perken met mooie bloemen en planten zullen het geheel voltooien.
Om dit alles te realiseren zouden we uw hulp zeer op prijs stellen. Enthousiaste vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken zijn er al. Ook wat bouwmateriaal en verf is er. Soms zoeken we specifieke dingen zoals rode dakpannen voor de Mariakapel of een gebruikt houten tuin-set. U kunt bijdragen in werk, in materialen, ook financieel voor gemaakte onkosten. De poort gaat open, rondleidingen worden gegeven, hopelijk ook voor schoolkinderen. U kunt komen kijken, een kaarsje aansteken, een kopje koffie/thee drinken, rustig zitten, want de tuin wordt er echt voor u, een oase in Enschede Zuid.

Namens de werkgroep: Henk Thüss, 053 433 03 22.
Financiële bijdragen kunnen gegeven worden op rekening van B.H. Engelbertink, NL43INGB0006859377 o.v.v. bijdrage tuin.


Bloemetjes van deze week
 • Maaike Schepers, Cornelia Schefferlaan vanuit de geloofsgemeenschap Enschede Zuid

Overleden
Hieronder vermelden we de namen van overleden parochianen, zoals die afgelopen week aan de telefoonwachten van de drie parochies zijn doogegeven. We zijn daarbij afhankelijk van wat uitvaartondernemingen of parochianen zelf aan onze telefoonwachten doorgeven. Veel uitvaarten vinden momenteel buiten de parochie om in besloten kring plaats. Deze week noemen wij:
 • 11 juni: Dhr. Jan A.J. Gaasbeek, 68 jaar, Vechtstraat 28, Enschede
 • 13 juni: Dhr. Bernardus J.M. Gering, e/v Wiebrigje Gering-Veltman, 82 jaar, Deppenbroekstraat 92, Enschede
 • 16 juni: Dhr. Joop Hilderink, 62 jaar, Bonifatiuslocatie Haaksbergen
 • 18 juni: Dhr. Jan Herman Reimerink, w/v Maria Theresia Reimerink-Ezendam 88 jaar, Enschede
 • 20 juni: Dhr. Willie Koller, 81 jaar, Losser

Bezinning door parochievicaris Willy Rekveld: De uitdaging

In het evangelie (Matteüs 10, 37-42) van aanstaande zondag horen en lezen we over de tegenstellingen in het leven. Jezus benoemt dat zo treffend bij naam. ‘Wie zijn .. meer bemint’, ‘Wie zijn kruis niet opneemt’, ‘Wie een van deze kleinen…. ‘ Ook in deze tijd van afstand ervaren en horen we verschillende meningen. Ook is er nog nooit zoveel gesproken en gediscussieerd over wat kan en mag, in spreken en doen en laten. Soms benauwt mij dat.

Hier zo over nadenkend, en zelf hierin een uitdaging te zien, bracht mij bij de wapenspreuk van Bisschop Huub Ernst van wie ik nog les heb gehad zo’n vijventwintig jaar geleden. Zijn wapenspreuk: ‘Christus heri et hodi’, ‘Christus gisteren en vandaag’, mag ons een weg wijzen. Het gisteren, de geschiedenis is er met goede en minder goede kanten en zo ook het vandaag, het nu. Ook zei deze bisschop in zijn eerste les die ik van hem kreeg: ‘In de ogen van je medemens lees je: ‘Dood mij niet, laat mij leven’.

In en met al de meningen over dat laten leven is de vraag: ‘Geven wij - ongeacht wie en wat we zijn - elkaar daarin de ruimte, respect en aandacht? Leren wij van het gisteren? Bouwen wij in het heden aan een toekomst, die voor vrouwen en mannen, voor ouderen en jongeren, voor wie of wat je bent, waar je ook geboren bent, welke kleur je ook hebt, rechtvaardig is?
Dat mag voor mij en ons allen een UITDAGING zijn.


 
Contact met pastoresteam
 
Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Pastoraal werker Margot Dijkman m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 06 389 03 999

Websites parochies:
 
Facebookpagina’s parochies:
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Waar kies je voor?
door
past. werker Frank de Heus
Vakantie, Deo Vacare
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP