Oecumenische Sobere Maaltijd


Oecumenische sobere maaltijd in de veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Ruimte maken
Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van, of je beperken in, bv. alcohol of roken, van snoepen , shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer.

Aandacht voor solidariteit
Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn. De weg van ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen kan een goede weg zijn om ons met hen te verbinden.

Sober leven en hierover nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in de Stille of Goede Week vóór Pasen. 

Sparen voor Vastenactie
De maaltijd is gratis, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het project van Vastenactie 2023: voor vluchtelingen in Zuid-Soedan

Praktische informatie sobere maaltijd Enschede
  • Waar: Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 te Enschede (ingang zaal achter de kerk, via de Diekmanstraat).
  • Wanneer: in de Stille Week op dinsdag 4 april 2023 van 18.00-19.00 uur
  • Opgave vooraf is noodzakelijk vóór 4 april via rinavdhulst@kpnmail.nl 
  • Voor meer informatie kun je altijd mailen naar rinavdhulst@kpnmail.nl

Namens de sobere maaltijdgroep: Rina van der Hulst

Lees voor achtergronden over de Veertigdagentijd onze inspiratiepagina Aswoensdag en 40-dagentijd!

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De intocht in Jeruzalem
door
past. werkster Carla Berbée
Vrolijk opstaan uit je graf?
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP