Verwarming op minimum in de kerk


PrintversieAankondiging maatregelen in de parochies van ZOT m.b.t. stijgende energiekosten
 

Aan : Besturen, Locatieraden, Pastorale raden en overige belanghebbenden van Parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de Meerdere en de Franciscusparochie
Betreft : Maatregelen energiekosten

 

Namens de besturen en het pastoraal team Zuidoost Twente worden in het kader van inflatie en hoge energiekosten de volgende afspraken afgekondigd:

Ingaand vanaf 3 november (na Allerzielen):
  1. De verwarming in de kerk gaat uit (met minimum van 5 graden om de kerk vorstvrij te houden).
  2. In bijgebouwen mag de verwarming aan met een maximum aantal graden van 19 (bijvoorbeeld bij koorrepetities, doopvoorbereidingen e.d.)
  3. Er zal een toeslag van € 400,-- berekend worden bij huwelijk, uitvaart of andere bijeenkomsten in de kerk.
  4. Waar mogelijk kan met verwarming gevierd worden in parochiezaal of vergelijkbare ruimte.
Uitzonderingen zijn:
  • Kerstavond
  • Eerste Kerstdag
  • Paaswake
  • Paasdag
Deze afspraken zullen gelden tot aan 1 mei 2023.
De uitgangspunten zullen, indien daar serieuze redenen toe zijn, eerder worden herzien. In tussentijd beraden wij ons op slimmere oplossingen.

Het verwarmen van kerken kost veel geld, dat kan oplopen van €500,-- tot wel €1800,--, afhankelijk van welk kerkgebouw, per viering. Uitgangspunt is om in de gemeenschappen zoveel mogelijk 
vieringen en bijeenkomsten door te kunnen laten gaan. We zullen vaker een warme jas moeten aanhouden.
Wij vragen uw medewerking bij het informeren hierover en het naleven ervan en nodigen u van harte uit mee te denken over hoe de uitgaven in de hand te houden en te kunnen blijven vieren.
Voor vragen kunt u de besturen benaderen via de secretariaten van uw parochie.

Namens de besturen van 
Parochie Maria Vlucht, Parochie St. Jacobus de Meerdere, de Franciscusparochie en het pastoraal team Zuidoost Twente (ZOT)

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Een Blijde Boodschap
door
past. werker Frank de Heus
Advent 2023
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP