Oktobermaand - Rozenkransmaand


Oktobermaand – Rozenkransmaand

 

Oproep tot gebed voor de eerbiediging van het leven van iedere mens

en vrede, veiligheid en vrijheid voor alle mensen

 

 

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers en alle gelovigen

in het Aartsbisdom Utrecht

 

Utrecht, 30 september 2014

 

Broeders en zusters,

 

Vanouds is de maand oktober de tijd waarin bijzondere aandacht geschonken wordt aan het bidden van de rozenkrans. Door dit kostbare gebed overwegen wij het leven, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus en daarmee verbonden het leven en de tenhemelopneming van Maria, onze hemelse moeder en zuster in het geloof. Bij dezen roep ik u allen op om in de nu komende oktobermaand in onze parochies, instellingen en communiteiten de rozenkrans te bidden voor de eerbiediging van het menselijk leven en vrede, veiligheid en vrijheid voor alle mensen.

 

Immers, de situatie in onze wereld wordt steeds spannender. Een grote tragedie speelt zich af, met name in het Midden-Oosten. Vele medechristenen en andere minderheden, alsook moslims, leven in grote angst. Zij worden in hun voortbestaan ernstig bedreigd of zijn gedwongen op de vlucht te slaan. Velen die niet (meer) kunnen vluchten, worden vermoord. Mensen zijn wanhopig. Onze regering en die van andere landen staan voor moeilijke beslissingen die vergaande consequenties kunnen hebben.

 

In deze oktobermaand wil ik u daarom oproepen om persoonlijk en met anderen de rozenkrans te bidden, op voorspraak van de H. Maagd Maria, Koningin van de vrede;

met als bijzondere intentie dat alle mensen eens in vrede, veiligheid en vrijheid mogen leven.

En dat allen die nu in grote angst en onzekerheid leven Gods bijstand mogen ontvangen, en zo ook regeringsleiders bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Hierbij kunnen de volgende intenties genoemd worden bij de afzonderlijke tientjes van de rozenkrans:

 

1.    Voor de eerbiediging van het leven van iedere mens.

2.    Voor vrede, veiligheid en vrijheid voor alle mensen.

3.    Voor allen die leven in grote angst en voor hen die op de vlucht zijn.

4.    Voor onze medechristenen en alle minderheden die worden onderdrukt of vervolgd.

5.    Voor regeringsleiders en allen die in onze wereld een zware verantwoordelijkheid dragen.

 

Ik ben u dankbaar als wij ons zo in gebed kunnen verenigen. Maria zal als onze voorspreekster met ons meebidden tot God, van wie alle ontferming en vrede komt.

 

In Christo,

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,

Aartsbisschop van Utrecht


Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog


ReageerDoor op versturen te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens conform onze Privacyverklaring (AVG)


Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP