Nieuwsbrief pastoraal team 28 april 2021

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 
Woensdag 28 april 2021
Gedurende Corona-crisis

Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 28 april 2021
 

Komen opdagen

De tijd na Pasen is meer dan anders een tijd van gebed. 
Om de Geest; dat het opnieuw zal waaien en werken vanuit de kerken. 

Iemand merkte eens op dat 80 procent van het leven bestaat uit gewoon komen opdagen.
Zo is het ook met gebed, las ik bij een ander. 
Dat is vooral gewoon komen opdagen, voor God. En God, God laten zijn. 
Als we zijn aanwezigheid voelen: geweldig. Zo niet: ook goed! 
God is toch wel aan het werk met ons. 
Immers God heeft de tijd, ziet beslist altijd kans, en zál die uitwerken.

Over opdagen gesproken:
In deze brief leest u over medeparochianen die heel trouw, vrijwillig komen opdagen. Ze werken eraan dat wij samen parochie zijn; Dat bestuur en beheer worden gedaan. Dat vieringen worden verzorgd en uitgezonden. Dat mensen worden getroost en geholpen.
Dat verdient een lintje. Al kan niet iedereen er een ontvangen.
Als onze inzet ongezien bleef, bedenk dan: God ziet en werkt in het verborgene.

We zoeken mensen dus. Bid mee, doe mee! 
Of maak iemand van bestuur, secretariaat of pastoresteam bekend met namen van wie jij denkt 
dat die misschien wel ergens voor gevraagd kunnen worden. 
Dat hoef je dan niet zelf te doen; wij doen het graag.

Pastoor Daggenvoorde 
 

Lintjesregen

In de gemeentes Haaksbergen, Enschede en Losser werden dit jaar 20 mensen koninklijk onderscheiden. Drie van hen zijn bekende parochianen: Martijn Fischer, Gerard Gervink en Annie Gerritzen
Martijn doet veel voor Losser. Velen kennen hem als acoliet in de H. Maria Geboortekerk. Gerard en Annie doen veel voor Overdinkel: Gerard voor de Gerardus Bedevaart en Annie voor de pastoraatsgroep. Daarnaast doen zij nog veel meer voor andere organisaties en verenigingen. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd!
Lees het hele nieuwsbericht op onze website: Vrijwilligers gedecoreerd.
 


Voor wie zich geroepen voelt…

Heb jij nog wat tijd over? Wil je zinvol bezig zijn en anderen een plezier doen? Heb je het afgelopen jaar misschien ontdekt, hoe belangrijk ‘gemeenschap’ is; het samen optrekken met andere mensen; hoe je het fysiek samenzijn met anderen mist, het horen van hun verhalen, het vertellen van je eigen verhaal, de koffie, de borrel en de gezelligheid? Misschien ook wel de verdieping van je leven?
Meld je dan aan als vrijwilliger in onze parochie! Voor doeners en denkers, ouderen en jongeren, financieel onderlegden, taalvaardigen, luisteraars en sprekers, mensen die graag binnen bezig zijn of juist buiten in de tuin, mensen met veel en mensen met weinig tijd, voor wie graag met kinderen werkt, jongeren, volwassenen, ouderen…. Het kan allemaal in de parochie!
Wij willen parochie zijn mét, vóór en dóór parochianen. Draag je de parochie een warm hart toe doe dan mee! Ieders inzet is welkom! Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van jouw parochie of locatie. Pastor, bestuurder of vrijwilliger van de parochie neemt dan contact met je op. 
 
 

Lectoren gezocht voor de Pancratiuskerk

De geloofsgemeenschap rond de Pancratiuskerk in Haaksbergen zoekt nieuwe lectoren. De lector heet in de viering de aanwezigen welkom, leest de lezingen, gaat voor in de voorbeden en kan gevraagd worden communie uit te delen. Je kunt zelf aangeven, hoe vaak je beschikbaar bent. Jaarlijks wordt er door pastoraal werker Frank de Heus een lectorentraining aangeboden, waaraan je als nieuwe lector gevraagd wordt deel te nemen.
Heb je interesse of wil je een verkennend gesprek voeren, neem dan contact op met Liesbeth Dijkhuis, 053 572 1489 of liesbeth.dijkhuis@gmail.com .
 

Leden gezocht voor de werkgroepen Actie Kerkbalans

In de drie parochies heeft de Actie Kerkbalans het dit jaar goed gedaan. Dat hebben we te danken aan héél wat vrijwillgers. Want er komt nogal wat bij kijken om deze uiterst noodzakelijke geldwerving te doen slagen: teksten schrijven, folders laten drukken, adreslijsten actualiseren, lopers zoeken én motiveren, folders en kaarten in enveloppen vouwen, en de uitkomst analyseren en helpen administratief te verwerken. Het is op onderdelen goed en plezierig uit te voeren werk. De kracht zit erin dat het groepswerk is.
Zowel in de Franciscusparochie als de Jacobusparochie zoeken we er mensen bij. In Enschede wordt de groep opnieuw ingericht; zodat met meer mensen makkelijker en sneller te doen is. Doet u mee. Of laat u mee doen?
Neemt u contact op met: secretariaat@franciscusparochie.nl of bestuur@katholiekenschede.nl 
 

Activiteit vanuit het Jongerenpastoaat:  Sirkelslag in Haaksbergen en Buurse 

Op 28 mei a.s. gaan de groep-acht-leerlingen van de Bonifatiusschool, de Paus Joannesschool, de Dr. Ariensschool en Basisschool Buurse met elkaar de strijd aan in JP Sirkelslag. 
In de eigen school werkt elke groep aan een klasseopdracht, terwijl ondertussen ook kleinere groepjes na elkaar korte opdrachten verrichten. 
Het doel: zoveel mogelijk punten verzamelen voor je groep in een zo kort mogelijke tijd. In elke school zullen twee juryleden namens het jongerenpastoraat, de opdrachten beoordelen. 
In het laatste spel wordt met de verdiende punten een slagzin worden ‘gekocht’. Wie wint dit leuke, spannende spel? Uiteraard is er, naast de eeuwige roem, een mooie prijs te winnen.
Maar bovenal willen we laten zien dat je d.m.v.. een spel een bijbels thema aan kunt bieden aan de kinderen van onze tijd.  
Ans te Lintelo
 

Sint Jankerk Enschede: Kids Time 30 april

Beste ouders en kinderen, 
Als alle corona maatregelingen het toelaten, komen we op vrijdag 30 april van 15.30 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Sint Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) weer bij elkaar. Het thema voor deze 4e bijeenkomst is ‘Moederdag’.
We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.
We lezen het verhaal van de twaalfjarige Jezus die in Jeruzalem achterbleef, terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan, na het Paasfeest. We hebben het samen over dit verhaal en knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn! 
We hopen heel veel kinderen (mogen) te ontvangen!
 • Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim  
 • Volgende keer: 18 juni (laatste Kids Time van dit schooljaar) 2021; Thema: St. Jan
 • Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur 
 • Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede 
 • Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal) 
 • Opgave: 06 22 379 624 of via saskiabal1900@hotmail.com 
 

Opgave Vormselproject 2021-2022: Losser en Haaksbergen

We gaan komend seizoen 2021-2022 aan de slag met een eigen project, dat voortbouwt op eerdere projecten ‘In Vuur en Vlam’ en ‘Vormselkracht’. We kunnen daardoor de dingen naar eigen hand zetten. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht en betekenis van de heilige Geest.

Leerlingen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook leerlingen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor leerlingen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn en jongeren uit Enschede . Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2022 plaats.
Het Vormselproject wordt komend seizoen 2021-2022 aangeboden in zowel Losser als Haaksbergen. In 2022-2023 vindt de voorbereiding weer plaats in Enschede.
Zondag 4 juli vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen, die in Losser meedoen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in en/of rond de Mariakerk te Losser. In Haaksbergen beginnen we na de zomervakantie.
Verdere informatie vindt u op www.mariavlucht.nl en www.franciscusparochie.nl . Daar vindt u ook het opgaveformulier. Met vragen kunt u terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
De deadline voor de opgave ligt op 20 juni voor Maria Vlucht en 4 juli voor de Franciscusparochie. Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend. Er worden ouders gezocht (liefst uit elk dorp één), die zitting nemen in de stuurgroep en samen met pastor Frank de Heus het project begeleidt en taken onder ouders verdeelt.

Sint Jan, Enschede: bloemetje van de week

Het bloemetje van de afgelopen week ging naar Gerrit Bouwmeester
 

Geloven Nu in Haaksbergen 

Op woensdag 21 april heeft Margot Dijkman afscheid genomen van de Geloven Nu groep die zij 5 jaar in de Franciscusparochie heeft geleid.
Geloven Nu is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. In een kleine groep spreken we aan de hand van een Bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de Bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het Bijbelverhaal wordt nader toegelicht.
Na een inspirerende bijeenkomst rond de Romeinenbrief van de apostel Paulus nam de groep met bloemen en cadeaus afscheid van Margot.
De groep zal vanaf nu worden geleid door Frank Beuger. Nieuwe deelnemers zijn vanzelfsprekend van harte welkom.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 19 mei van 19.30 tot 21.00 uur in de Lourdeszaal in Haaksbergen.
 

Rozenkransbidden in de Pancratiuskerk, Haaksbergen

Gedurende de mei-maand is er elke woensdagavond om 19.00 uur Rozenkransgebed in de Pancratiuskerk. U hoeft hiervoor niet te reserveren.
 

Een rijtje weetjes en inspiratie:

 • Vijftig dagentijd: We leven nu in de 50-dagentijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Kent u onze inspiratiepagina al? Kijk eens op Inspiratie Hemelvaart en Pinksteren: https://www.mariavlucht.nl/hemelvaart-en-pinksteren
 • Meer inspiratie: Op onze website www.mariavlucht.nl vindt u onder het menu Inspiratie nog veel meer interessante onderwerpen, zoals Nieuws uit de Wereldkerk (met elke maand een nieuwe Video van de Paus en boodschappen van paus Franciscus), over het Jozefjaar, Laudato Sí, Maria (Mei is Mariamaand!), de Bijbel en bij voorbeeld tips en Inspiratie met kinderen. Er is nog veel meer te lezen, voor elck wat wils! 
 • Sam's Kledingactie: Zaterdag 1 mei is er een kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie bij de H. Maria Geboortekerk in Losser. U kunt uw afgesloten zakken met kleren tussen 8.00-10.45 uur afleveren bij de fietsenstalling naast het parochiecentrum (tegenover de Cowyn). U leest meer achtergrondinformatie op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/kledingactie-in-losser
 • Bedevaart Eggerode gaat niet door: Zaterdag 8 mei is er een dagbedevaart naar Eggerode gepland vanuit Enschede, maar wegens de aanhoudende coronacrisis gaat deze dit jaar niet door.
 • Nieuws voor Vormelingen: Speciaal voor onze vormelingen, maar voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar is er alles over ons Jongerenpastoraat te lezen op onze informatiepagina Activiteiten JP Maria Vlucht (in het menu te vinden via Jeugd, Activiteiten JP Maria Vlucht): https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht.
 • Kinder- en Tienerkamp: Van 31 juli t/m 5 augustus is er een Kinderkamp voor kinderen van 7-12 jaar en een Tienerkamp voor jongeren van 13-16 jaar waar u uw kind(eren) alvast voor kunt opgeven, zie ons nieuwsbericht https://www.mariavlucht.nl/actueel/kinder-en-tienerkamp-2021!
 

Uitvaarten in Coronatijd

Of er in Coronatijd ook uitvaarten in de kerk mogelijk zijn? Ja zeker! 
Begrafenisondernemers weten dat. Namens de nabestaanden nemen ze contact op met onze parochies. Elk van de drie parochies in Zuidoost Twente heeft een eigen uitvaartwacht waar uitvaartleiders melding doen van overlijden. En waar ze de mogelijkheden voor een uitvaart bespreken: beschikbaarheid van de kerken, van kosters, koren en voorgangers. 

Hoeveel mensen er dan in de kerk mogen? Dat is per kerk verschillend. Want dat is afhankelijk door de ruimte die er is op looproutes is, en in de banken of tussen de stoelen. Want overal moet de 1.5 meter afstand kunnen worden gehouden. En ook moet overal op reiniging  kunnen worden toegezien. In de St. Jankerk bijvoorbeeld is daarom het maximaal aantal bezoekers bij uitvaarten vastgesteld op 50 mensen. 
 

Al één jaar livestreams!

Afgelopen weekend (25 april) was het precies een jaar geleden dat we begonnen zijn met livestreams.
 • Vanuit de H. Maria Geboortekerk in Losser werden inmiddels 75 livestreams gedaan met een totaal van 32.500 kijkers! Dat betekent gemiddeld zo onmgeveer 400 kijkers per uitzending. Onze dank gaat uit naar Carlo van den Beld, die dit telkens mogelijk maakt. En die van dienst is geweest bij de opstart van livestreams vanuit de Gerardus Majellakerk in Overdinkel. En vanuit de Jacobuskerk in Lonneker.
 • Vanuit de Josephkerk in Enschede deden we er inmiddels ook ongeveer 75. Met dank aan koster Remco ten Brugge, die er in het begin zijn laptop voor beschikbaar stelde en later ander materiaal wist te installeren.
 • In Haaksbergen werden de vieringen ook vrijwel meteen (semi)live uitgezonden. Met dank aan Gerard Vaanholt. Eerst via YouTube en nu via Kerkdienstgemist. De  uitzendingen vanuit de Pancracrtiuskerk worden binnenkort weer opgestart. Wanneer KPN de internetkabel buiten de kerk zal hebben opgegraven en aangesloten. Koster Jos Wetzelaer is er druk mee!   
 

Kanalen vieringen online

 

Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Waar gaat het om in het leven?
door
parochievicaris Willy Rekveld
Alles komt goed
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP