Nieuwsbrief pastoraal team 7 september 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 7 september 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 7 september 2022
 


KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdagmiddag 12.00 uur.
 

Agenda volwassenen

 
Haaksbergen: Donderdag 8 september 2022: Mariaviering ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria Geboorte
Op donderdag 8 september begint om 19.00 uur bij de kapel ‘Onze Lieve Vrouw van de Vrede’ aan de Veldmaterstraat – hoek Wagnerstraat een sfeervolle Maria’s-verjaardags-gebedsviering. Mochten de weergoden op het moment van aanvang ons in de steek laten, dan wordt uitgeweken naar de HH. Bonifatius en Gezellenkerk.
Ook dit jaar is de heer Robert ten Elsen bereid gevonden om tijdens deze viering de te zingen liederen op zijn accordeon te begeleiden. Na afloop van deze viering is er koffie en thee en alle gelegenheid om met elkaar (bij) te praten. 
 
 
Enschede Sint Jan: donderdag 8 september - Lezing Johannes van Patmos en de zeven gemeenten 
Op weg naar het feest van 100 jaar Sint Jan lezen we samen met pastor Frank de Heus de eerste twee hoofdstukken uit het boek Openbaring. Johannes heeft hierin zeven korte ‘brieven’ opgenomen gericht aan zeven christelijke geloofsgemeenschappen in de toenmalige Romeinse provincie Asia. Al lezend en kijkend naar beelden leren we Johannes een beetje beter kennen. We krijgen ook beter zicht op de eerste christelijke gemeenschappen uit de eerste eeuw. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 8 september van 19.30 tot 21.00 uur in de parochiezaal van de Sint Jan.
Opgave wordt op prijs gesteld: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33. 
 
 
Haaksbergen en Enschede: Filmavonden in september
Hoop is de drijvende kracht achter verandering. Daarom blijft David Attenborough zelfs op 95-jarige leeftijd vechten voor het behoud van deze aarde. Zijn documentaire ‘Breaking Boundaries’ uit 2021 is geen lichte kost, maar een must voor iedereen die deze mooie Godgegeven Schepping aan het hart gaat. Op vier avonden – twee in Enschede, twee in Haaksbergen – wordt deze documentaire (met Nederlandse ondertiteling) vertoond. In twee delen, omdat we dan ook tijd hebben voor een korte inleiding en een nabespreking met elkaar. Iedereen is welkom op:.
 • 8 en 15 september 19.30 uur in het Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2 Enschede
 • 22 en 29 september 19.30 uur in het Ariënshuis, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen
 
 
Zaterdag 10 september: Open Monumentendag met orgelmuziek in Losser en Haaksbergen
 • Losser: zaterdag 10 september – Orgelmuziek in de H. Maria Geboortekerk op Monumentendag: H. MariaGeboortekerk in Losser geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. Carlo van den Beld, organist, is op deze zaterdag aanwezig  tussen 13.30 uur en 15.00 uur om bezoekers het kerkorgel te laten horen, en  - wat een bijzondere en unieke gelegenheid is - een rondleiding te geven in en om het orgel. U bent van harte uitgenodigd.?
 • Haaksbergen: zaterdag 10 september – Orgelmuziek in de Pancratius- en Bonifatiuskerk op Monumentendag: van 11.00 tot 11.30 uur is er in Pancratiuskerk een orgelconcert verzorgd door Ton ten Hagen. Van 14.00 tot  14.30 uur is er in de Bonifatiuskerk een orgelconcert eveneens verzorgd door Ton ten Hagen
 
 
Haaksbergen: zaterdag 10 september – Geen bedevaart, wél een Kevelaersmis
Jaarlijks (al ruim 120 jaar) gaat de broederschap van de Haaksbergse Processie in september en op 1 november (Allerheiligen) naar Kevelaer. In zowel 2020 als in 2021 is deze vanwege corona niet doorgegaan. Ook dit jaar zijn voorlopig de bedevaarten naar Kevelaer door verschillende broederschappen geannuleerd. Het reizen met de bus wordt toch als groot risico gezien, het plein rondom de genadekapel en de basiliek zijn opgebroken. De Haaksbergse processie naar Kevelaer heeft derhalve besloten om dit jaar niet te gaan op zaterdag 10 september, noch op dinsdag 1 november. Jammer, dat we deze traditie al drie jaar achtereen niet kunnen laten doorgaan.
Toch is er de behoefte om naar Kevelaer te gaan of om bij dit Maria bedevaartsoord stil te staan van zowel het bestuur als de pelgrims. Het idee wat vorig jaar is ontstaan willen we dit jaar ook weer gaan doen om op zaterdag 10 september om 18.30 uur een Eucharistieviering te houden in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk en in het teken te stellen van Kevelaer, Maria Troosteres der bedroefden. Voorgangers zijn: pastores Herman de Jong en Willy Rekveld.
Wij hopen dat velen speciale Eucharistieviering Kevelaarsmis aanwezig zullen zijn. De Bedevaartskaars zal worden ontstoken en het Mariabeeld zal een plek krijgen op het priesterkoor. De kerk zal versierd worden met vaandels.
Misintenties voor deze viering kunt u opgeven bij de heer Jos Westendorp, joswestendorp@home.nl, 053 5727296. Het geplande Kevelaerlof op zondag 2 oktober om 19.00 uur in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk zal vooralsnog wel doorgaan in gepaste vorm. Noteer deze datum ook alvast.
Broederschap Haaksbergse Processie naar Kevelaer
 
 
Lonneker: zondag 11 september – Oecumenische oogstdankviering in de Jacobuskerk
 
De kerken van Lonneker (R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus en de Protestantse Kapelgemeente) organiseren op zondag 11 september om 10.00 uur een oecumenische oogstdankviering in de feestelijke versierde Jacobuskerk, voorafgaand aan het oogstfeest bij de Lonneker Molen. Deze dankdienst is een gezinsdienst en daarom nodigen wij u / jullie allen van harte uit. Kinderen maken gedeeltelijk de dienst in de kerk mee en gaan in de kindernevendienst broodjes vlechten die later op het molenerf gebakken worden.
Na de viering staan muziekvereniging Excelsior en de wagens van de Vereniging Het Aangespannen Landbouwvoertuig Lonneker (HALL) klaar om alle aanwezigen in optocht te begeleiden naar het molenerf ‘Vn de Lonnekermolen’, waar gezamenlijk koffie, thee, fris gedronken wordt. Daarna kan er feest gevierd worden door jong en oud. Er is van alle te beleven! Hartelijk welkom van 11.00 tot 17.00 uur!
 
 
Lonneker: zaterdag 17 september – Priesterwijding Joachim Oude Vrielink
Zaterdag 17 september wordt om 15.00 uur in de Jacobuskerk te Lonneker Joachim Oude Vrielink door kardinaal Eijk tot priester gewijd. Joachim is geboren in Lonneker. Hij is franciscaan. Om 14.45 uur komt hij met de koets voorrijden. Wees er buiten dus al op tijd bij! Op 9 oktober zal hij zijn ‘eerste mis’ eveneens in Lonneker vieren.
Verderop in deze brief onder ‘ter bezinnig’ vindt u een uitgebreid interview, dat mevrouw Van der Meer van hem afgenomen heeft.
 
 

Agenda kinderen en jongeren

 
Enschede Sint Jan: dinsdag 13 september: Basisschool Sint Jan bestaat 100 jaar!
Voor de vakantie lieten we al weten dat niet alleen de kerk, maar ook de st. Jan school 100 jaar bestaat.  De Sint Jan school organiseert een feestweek in de week van 12 september 2022 met als thema “Kunst”. Het is immers ook een hele kunst om een hele eeuw en dus generaties kinderen onderwijs te geven en te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
De verbondenheid met de kerk bestaat ook al 100 jaar en de school gaat nog steeds met onze leerlingen naar de kerk om een viering te doen.
Dit jaar hebben we op dinsdag 13 september om 8.30 uur een viering ter gelegenheid van dit 100-jarig bestaan. Hiervoor nodigen we de ouders van onze leerlingen uit, maar ook u, als parochiaan van onze mooie Sint Janskerk bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vieren doen we immers samen en hoe mee zielen hoe meer vreugd. Team en leerlingen basisschool Sint Jan 


Zondag 25 september gezinsactiviteit: Bezoek molen Usselo en pannenkoeken eten
We bezoeken Wissink’s Möl (1802 AD). Dit is de open standerdmolen bij Usselo. Een korenmolen. We verzamelen om 14.00 uur bij de molen. Kinderen doen onder begeleiding van eigen ouders en stuurgroepsleden in kleine groepjes de bezichtiging op de drie zolders in de molen. Een vrijwilliger van de molen geeft uitleg. We malen meel en eten samen (zelf gebakken?) pannenkoeken. Uiterlijk 16.30 uur sluiten we af.
Geef bij je opgave aan met hoeveel kinderen en volwassenen je komt: franciscusbende@franciscusparochie.nl. Liefst zo snel mogelijk, omdat we dit keer met een maximaal aantal kinderen te maken, dat mee kan doen. We vragen € 3,-- voor de onkosten. De activiteit is geschikt voor kinderen vanaf groep 4.
 
 
Voorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2022-2023 R.k. parochies Zuidoost Twente
De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastoraal werker Frank de Heus. Pastoraal werker Carla Berbée is betrokken bij de vieringen in Maria Vlucht. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd.
We werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen.
We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 17 oktober 2022.
De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden verspreid. Opgave kan via onze websitepagina Eerste Communie.

Startavonden:
 • Maria Vlucht: maandag 24 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser
 • Enschede Zuid: donderdag 3 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal Janskerk Enschede
 • Franciscusparochie: maandag 7 november, 20.00-21.30 uur, https://www.mariavlucht.nl/eerste-heilige-communieParochiezaal Bonifatiuskerk Haaksbergen
 • Enschede Noord: woensdag 9 november, 20.00-21.30 uur, Pastoraal Dienstencentrum Jozefkerk Enschede
 
Vieringen Eerste heilige Communie:
 • Zondag 14 mei, 10.00 uur, Jozefkerk Enschede: communicanten Enschede Noord.
 • Zondag 21 mei, 10.00 uur, Sint Jankerk Enschede: communicanten Enschede Zuid.
 • Zondag 4 juni, 10.00 uur, Pancratiuskerk Haaksbergen: communicanten Boekelo, Buurse en Haaksbergen.
 • Zondag 11 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser: communicanten Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel.
Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.
 

Gezocht

 
Vrijwilligers kerkdiensten Wiedenhof
Sinds jaar en dag komen bewoners van de Wiedenhof op zaterdagmorgen 10.30 samen om te vieren. Met hulp van vrijwilligers kunnen ook degene die niet mobiel zijn naar de kerkdiensten komen. Om dit mogelijk te blijven maken zijn we op zoek naar enkele nieuwe mensen.
We zoeken zowel iemand die de taak van koster op zich wil nemen als mensen die bewoners willen en kunnen begeleiden.
In beide gevallen is een goede conditie van belang omdat er onder meer enkele meubels verplaatst moeten worden en sommige rolstoelen zwaar zijn. De koster is er vanaf 9.30 uur, de andere vrijwilligers zijn er tegen 10.00 uur. Na afloop van de viering en nadat de mensen zijn begeleid naar hun woongroep drinken we samen koffie en praten even na. Als koster ben je ongeveer één keer per maand aan de beurt. Wie bewoners begeleiden wil kan aangeven of je eenmaal per maand of vaker kunt komen.
 
 

Afgelopen week: volwassenen

 
Enschede Jacobuskerk: En dan gaan de deuren open … 
 
Vrijdag 2 september rond de klok van twaalf uur. Passanten op de Oude Markt blijven nieuwsgierig voor de Jacobuskerk staan. Alle klokken luiden. De deuren openen. Ze zien pastoor Paul samen met acolieten Samer en Bart en veel, heel veel feestelijk geklede en blije mensen naar buiten komen Ze verzamelen zich op de trappen en dan……. Dan komt het bruidspaar naar buiten en klinkt een oorverdovend “Lang zullen ze leven! Gloria! Hoera!” Wat een blijdschap en geluk op deze zonnige vrijdagmiddag! Juliette Jonker van de pastoraatsgroep Jacobus trouwde met Roel Kemp. Wat was het mooi! We wensen ze van harte Gods zegen over een lang en gelukkig leven samen!
 
 
Enschede Jozefkerk: Grote belangstelling voor informatie over werkwijze streaming kerkdiensten
 

Een boven verwachting grote opkomst naar aanleiding van de bijeenkomst voor parochianen die wel eens wilden zien hoe de opnamen van de vieringen in onze kerken in zijn werk gaan.
Maar liefst 11 parochianen gaven gevolg aan de oproep. Vrijblijvend en zonder verplichting kennisnemen van hoe de mooie uitzendingen via YouTube te volgen zijn. 
Remco ter Brugge gaf een uitstekende uitleg. De groep was enthousiast over de kwaliteit en de mogelijkheden van het systeem. Men was het er ook over eens dat de basis simpel was en door leken makkelijk uit te voeren. Dit leidde er ook toe dat maar liefst 5 parochianen aangaven wel verder hiermee te willen. 
De aanwezigen waren in hoofdzaak afkomstig uit het gebied van de St. Jankerk, maar er was ook belangstelling van de andere locaties en zelfs buurman Lonneker kwam kijken. Het zou mooi zijn om een pool van mensen te hebben die in een schema voor continuïteit van de uitzendingen willen zorgen. Drie mensen waren verhinderd en zullen later instructie krijgen. Het zou mooi zijn dat daar nog wat mensen uit het gebied van de H. Jacobus en de Jozef bij aan zouden kunnen sluiten. Overigens zijn ook mensen die vrijblijvend, of puur uit nieuwsgierigheid, wel eens willen zien hoe een en ander werkt, van harte welkom. U kunt zich melden via vicevoorzitter@jkatholiekenschede.nl
Joop Hassink, vicevoorzitter St. Jacobus de Meerdere parochie.
 

Afgelopen week: alle leeftijden

 
Haaksbergen / Enschede: Impressie Startweekend pastoraal seizoen – maand van de Schepping
 

Voor het eerst hebben we afgelopen weekend de maand van de Schepping behoorlijk stevig neergezet met vieringen in de Bonifatius- en de Sint Jankerk, met film, gesprek, afval prikkende kinderen, schilderen, heel veel koffie, taarten, en een eerste ‘Laudato Si’-boom’, die geplant werd. Dat laatste gebeurde in de Veldmaat bij de Bonifatiuskerk in een dorre, dorre, droge tuin. Er moet goed voor gezorgd gaan worden. Het is een perenboom geworden. Wie er volgend jaar het eerst bij is, kan misschien al oogsten! Bij alle zwaarte, die ons omgaan met Gods schepping op dit moment oproept – want natuur en klimaat staan er niet best voor – was het eigenlijk een heel vrolijk begin van het pastoraal jaar. In de Sint Jan in een volle kerk, met samenzang uit volle borst onder de altijd bezielende leiding van Jolande Beijerink, met dopelingen, veel kinderen, studenten uit de wijdere wereld en mensen uit heel de parochie (De Sint Jozef en de Jacobus hielden we voor deze gelegenheid gesloten.) Dat gaf een warme verbondenheid en een goede start in het nieuwe pastoraal jaar. Mede dankzij heel veel vrijwilligers en geïnspireerd door de werkgroepen MOV / Laudato Si’! Hierboven ziet u een impressie …
 

Ter bezinning

 
Leven vanuit de volheid … door Frank de Heus, pastoraal werker
Heb je al die jaren zuinig geleefd, veel gespaard, en dan zie je alles verdampen, omdat de inflatie inmiddels boven de 13% ligt. Gaat de overheid er zometeen ook nog eens vermogensbelasting over heffen, terwijl je de afgelopen jaren door de belastingsdienst bent aangeslagen voor een rente op je spaarrekening, die je nooit gekregen hebt. En wie kwistig zijn geld heeft uitgegeven en nu op zwart zaad zit wordt financieel gesteund! Dat voelt zo oneerlijk! Of als je het gevoel hebt dat vader of moeder meer houdt van je broer of zus dan van jou. Nog zoiets!
Het overkomt de oudere broer in de parabel over de verloren zoon (Lucas 15, 1-32). Een prachtig verhaal, dat Jezus ooit vertelde om ons iets duidelijk te maken. Ons geluk, onze tevredenheid, meten we vaak af, aan hoe wij er voorstaan in vergelijking met anderen. Als de kloof tussen arm en rijk in een land te groot wordt ontstaat er ontevredenheid. Zelfs als je genoeg hebt om van te leven. Want het voelt niet eerlijk. Als vreemdelingen zomaar een huis toegewezen krijgen en je moet er zelf jaren op wachten, dan voelt dat niet eerlijk. Zelfs al heb je zelf al een dak boven je hoofd en weet, dat die vreemdeling heeft moeten vluchten, omdat het in zijn of haar land van oorlog geen leven meer was. Wat is dat toch in onszelf, dat we ons telkens afmeten aan wat een ander heeft of lijkt te hebben? Vaak ook lijkt te hebben, want de wereld, die ons via Facebook, Instagram… wordt voorgehouden, is vaak een wereld van schone schijn. Dat maakt tevreden en gelukkig leven in deze tijd misschien wel extra moeilijk. Maar hoe dan ook… Het is en blijft leven vanuit het gemis. 
De vader van de oudste en de jongste zoon in de parabel - de zoon die heel zijn erfenis van vader heeft verbrast met alles wat God verboden heeft – leeft vanuit de volheid van het bestaan. Hij is slechts blij, als hij zijn doodgewaande zoon weer in zijn armen kan sluiten. Geen woord over wat zijn zoon hem misdaan heeft. Vader wil alleen maar blij zijn en feesten, en wel met zijn oudste zoon en heel zijn huis. Dat is knap. Als je zo in het leven kunt staan. Blij met alles wat God je geeft.
 
Interview bij priesterwijding van Joachim Oude Vrielink door bisschop Eijk
Joachim wordt op 17 september 2022 in onze kerk tot priester gewijd door aartsbisschop Eijk. 
Hij werd geboren als vierde en jongste kind van het echtpaar Oude Vrielink op, zoals wellicht bij velen van u bekend, de Adahoeve in de Lonneker Achterhook. Hij bezocht als telg van een katholiek gezin de St. Liduinaschool. Onderweg naar groep zes werd hij rond zijn negende jaar misdienaar. “Onze” Pastoor Pas was hier in Lonneker de Pastoor. Dat, zo vertelde Joachim, was een vanzelf-sprekendheid: misdienaar zijn. Dat hoorde erbij. Hij deed het graag en goed, want hij mocht ook misdienaar zijn bij uitvaarten. ‘En… dan kregen wij na afloop van onze Pastoor Pas een chocoladereep gekocht bij Griep’ zegt hij lachend. ‘En een uurtje vrij van school.’ Velen van u zullen zich dat nog herinneren. Over deze periode vertelt Joachim: ‘Daar leerde ik al over leven en het einde van het leven. Het opgroeien op de boerderij hielp daar zeker bij. Nu, achteraf, is dat voor mij een zegen’ aldus Joachim. Ouder wordend werd hij acoliet: hij was actief bij onder andere Hoogfeesten en eigenlijk deed hij toen wat hij nu nog steeds zich doet, zich bezighouden met de eredienst.
Joachim bezocht de HAVO en daarna de Hogere Laboratoriumschool in Enschede. Hij ging werken in Leiden, deed veel onderzoek (hij vindt het werken met getallen en cijfers mooi) en bleef dat meer dan tien jaar doen. Hij bemerkte bij zichzelf dat hij zeker ook bezig was met “niet-tastbare dingen” , met heilige dingen en de Kerk. Hij vertelt dat naar de kerk gaan een manier werd om ruimte en tijd af te bakenen voor het heilige. In zijn 33ste levensjaar voelde hij de roeping dat hij wilde toetreden bij de Minderbroeders Franciscanen. “Ik wil leven zoals Franciscus”. 
 “Prijs en zegen mijn Heer en dank en dien Hem in grote nederigheid!”
                    
Wie was Franciscus van Assisi?
Franciscus geboren in 1181/1182. Hij heeft een droom waarin hem de vraag wordt gesteld: Wie wil je dienen: de Heer of de knecht? De Heer natuurlijk. In Assisi wacht hij op de opdracht van de Heer. Korte tijd later ontmoet Franciscus een melaatse. In plaats van zich uit de voeten te maken stijgt hij af van zijn paard en geeft de melaatse een vredeskus. Vanaf dat moment weet hij dat hij voor de armen, de minderen wil zorgen. Franciscus weet op een gegeven moment wat hij wil: Het Evangelie te leven door arm te zijn, door de wereld te trekken en voor de armen en de minderen te zorgen en mensen op te roepen tot bekering. Zo wil hij Christus navolgen. Tot zijn verbazing trekt dit volgelingen aan. Twaalf “broeders” besluiten zich “minderbroeders” te noemen. Ze gaan naar de Paus om goedkeuring te vragen en krijgen die. 
Joachim gaat Theologie studeren aan de Universiteit van Tilburg die ook een locatie heeft in Utrecht. Dit is ontstaan na een fusie tussen de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) uit Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg. Studenten die theologie willen studeren kunnen zowel in Utrecht als in Tilburg terecht. Deze universiteit is de enige theologische opleiding in Nederland die officieel erkend is door het Vaticaan. 
Bij de Minderbroeders kan iedereen toetreden theologen, afgestudeerden, ook handarbeiders. Minderbroeders franciscanen wonen nooit hun hele leven op één plek, maar verhuizen nogal eens. In de lage landen is dat verspreid over Nederland en Vlaanderen. Er zijn ook minderbroeders die alleen wonen. Er zijn tien communiteiten. Joachim woont in de communiteit Amsterdam. 
Joachim wat is jou doel? Op de eerste plaats komt voor mij volgeling zijn van Jezus Christus en wel op de wijze van Franciscus van Assisi. Leven volgens de regels van de minderbroeders en ook onderzoek blijven doen naar de Liturgie van de kerk. 
Joachim wij wensen je Gods zegen toe en bidden voor je. Het interview is afgenomen door mevrouw van de Meer.
 
Gebed van Franciscus van Assisi
 
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede;
dat ik liefde mag brengen… waar haat leeft,
vergiffenis… waar schuld weegt,
eensgezindheid… waar tweedracht woekert,
betrouwen… waar wanhoop drukt,
licht… waar duisternis hangt,
vrede…  waar droefheid weent.
 
Goede meester, geef dat ik niet zozeer zoek
om getroost te worden… dan te troosten,
om begrepen te worden… dan te begrijpen,
om bemind te worden… dan lief te hebben.
 
Want
met zichzelf weg te schenken… schenkt men,
met aan anderen te vergeven… krijgt men vergiffenis,
met de dood te aanvaarden… krijgt men het Leven.

 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 


Eucharistisch gebed komend weekend: Canon 8

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 

Kanalen vieringen online


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Met vallen en opstaan
door
pastoor Paul Daggenvoorde
Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP