Nieuwsbrief pastoraal team 18 januari 2023

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 18 januari 2023
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 18 januari 2023
 
KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij vóór dinsdag sturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
 

Kerkbalans en verwarming


Oecumenische start Actie Kerkbalans in Losser 
Met het hijsen van de vlag bij de Rk Mariageboortekerk, een wandeling naar de oude Martinustoren, en een gezamenlijk luidmoment aldaar van de protestantse en katholieke kerk sámen ging de Actie Kerkbalans van start op zaterdag 14 januari 2023.
Omdat de jeugd de toekomst heeft en de kerk van morgen is, waren het kinderen die in de touwen hingen om de klokken te luiden. Het luiden werd ingeleid door Ad Willems van de katholieke pastoraatgroep.
Gezamenlijk gingen lopers en afgevaardigden van de beide kerken naar het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. Enkele muzikanten van Excelsior lieten feestelijk van zich horen aan de ingang van deze kerk. In de dagkapel gaf organist Carlo een miniconcert en sprak pastoor Daggenvoorde over het belang van de actie. Samen werd een lied over vrede gezongen. En bij de koffie konden de lopers van de beide kerken uit ieders eigen administraties looplijsten en enveloppen meenemen.
Meer informatie over de Actie Kerkbalans en de folders van de geloofsgemeenschappen van Maria Vlucht vindt u op: Actie Kerkbalans 2023. Voor foto’s zie: www.mariavlucht.nl/fotoalbums/inluiden-actie-kerkbalans-2023 .
RTV Losser maakte opnames t.g.v. het inluiden en de start van de Actie Kerkbalans voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestantse Gemeente Losser. O.a. is de toespraak van pastoor Paul Daggenvoorde te zien en te beluisteren. Deze opnames zijn te zien op de site van ‘Hallo Losser’ -weekoverzicht 3 - met de onderstaande link: 
https://hallolosser.nl/nieuws/2023/video-weekoverzicht-van-losser-week-3. Deze uitzending staat ook op de website van Maria Vlucht.


Enschede: Verwarming van de kerken
Helaas plaatsen de energieprijzen ons voor grote dilemma’s. De energiekosten zijn gigantisch. Contractueel betalen wij meer dan €3,-- per kubieke meter en ook de elektriciteit heeft een hoge kilowattprijs. Onze gebouwen hebben een sterk wisselend verbruik. Afhankelijk van de buitentemperatuur lopen de energiekosten voor een kerkviering op tot tussen de € 600,-- à  € 900,--. De kerk is dan op een temperatuur van 17 graden gebracht. Het is nog onduidelijk of wij van rijkswege in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Dit heeft ons doen besluiten de verwarming in de Jozefkerk en de H. Jacobuskerk niet aan te zetten. Wij gaan een uitzondering maken voor de St. Jankerk. Deze kerk heeft een veel lager plafond, een geringere inhoud en, heel belangrijk, het dak is bij de laatste renovatie goed geïsoleerd. De energiekosten bedragen hier, afhankelijk van buitentemperatuur en duur van gebruik, tussen de €100,-- en €200,--.
We hebben gemerkt dat de parochianen die de Jozefkerk of de Jacobuskerk bezoeken rekening houden met de temperatuur daar en zich daar op kleden. Het bezoek blijft redelijk constant. Parochianen die toch meer warmte nodig hebben kunnen terecht bij de St. Jan. Mocht het onverhoopt sterk gaan vriezen dan zullen wij het openhouden van de Jozefkerk en de Jacobuskerk laten afhangen van het kerkbezoek.
Voor uitvaarten, huwelijk e.d. kunnen betrokkenen zelf kiezen of zij warmte in de kerk willen. Wij rekenen dan in alle kerken een extra bijdrage van €400,-- ter compensatie van de energielasten.
 

Agenda volwassenen


Haaksbergen parochiezaal Bonifatius - vrijdag 20 januari: Nederlands-Poolse avond met Kerstliederen
Net als in de afgelopen jaren willen wij u uitnodigen om Poolse en Nederlandse Kerstliederen te zingen in de parochiezaal bij Bonifatiuskerk aan de Veldmaterstraat 61-63 in  Haaksbergen. Dit zal zijn op vrijdag 20 januari om 19.30 uur. Volgens Poolse traditie worden in Polen tot 2 februari (Maria Lichtmis) kerstliederen gezongen. Iedereen is van harte welkom. 
U kunt tijdens deze avond van een kopje koffie of thee genieten met een lekker gebakje erbij. Ik hoop dat deze avond gezellig wordt voor iedereen. Na afloop vragen wij vrije gift voor onkosten. Met vriendelijke groet, Teresa Busch Czarnecka


Enschede Sint Jan - vrijdag 20 januari: oecumenisch gesprek met muziek ‘Doe goed, zoek recht!’
In Enschede is er iedere avond een bijeenkomst, steeds voorbereid door twee Christelijke 
kerken / groepen. Onze parochie Jacobus de Meerdere is er daar een van. In de locatie St. Jan aan de Haaksbergerstraat 251 is er op vrijdagavond om 19.30 uur een bijeenkomst in het zaaltje. Deze is voorbereid, samen met de Baptisten Gemeente Enschede. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 uur beginnen we. We drinken eerst een kop koffie of thee. We lezen uit de bijbel, we bidden en gaan met elkaar in gesprek over het thema. We zingen liederen die voor veel mensen bekend zijn, met muzikale begeleiding. We bidden voorbeden en branden daarbij een kaarsje. We sluiten af met een gebed voor vrede en het oecumenische ‘Onze Vader’. U bent allen van harte welkom.
 

Glanerbrug - zondag 22 januari: Oecumenische viering Week van Gebed
In het Syrisch-Orthodoxe klooster te Glane bent u zondag 22 januari van harte welkom voor een warme, oecumenische viering, verzorgd door de katholieke en protestantse kerk van Glanerbrug ism de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Een mooi uur waarin we stilstaan bij verbinding naar aanleiding van het thema van dit jaar: "Doe goed, zoek recht". En natuurlijk weer een unieke kans om de sfeer van verbondenheid te proeven in deze mooie kloosterkerk. De viering begint om 10.30 uur en na afloop staat de koffie klaar!
Zie ook: www.mariavlucht.nl/actueel/oecumenische-viering-week-van-gebed-2023 


Enschede - dinsdag 24 januari: Informatieavond over Lourdesbedevaart
Niet vergeten! Dinsdag 24 januari om 19.30 uur is er in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede een informatieavond over de parochiële Lourdesbedevaart (van 27 april t/m 5 mei 2023). Deze bedevaart staat open voor alle parochianen van de samenwerkende parochies van Zuidoost Twente. Tijdens deze informatieavond hoort u er alles over en worden uw vragen beantwoord. Koffie en thee staat voor u klaar! U leest er meer over op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/informatieavond-lourdesbedevaart


Losser - woensdag 25 januari:  Schriftinstuif
In de parochie Maria Vlucht wordt al vele jaren een schriftinstuif gehouden. In deze schriftinstuif worden de lezingen van het weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij. Iedereen is daarbij welkom. Bijbelkennis is niet per se noodzakelijk. De avond staat open voor katholieken en protestanten. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrije gift voor koffie/thee is wel welkom.
De eerstvolgende avond vindt plaats op woensdagavond 25 januari van 20.00 tot 21.30 uur, deze keer in het Aleida Leurinkhuis, naast de Protestantse kerk in Losser (Raadhuisplein 4). Volgende keer, op woensdag 25 maart, komen we weer bij elkaar in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.


Buurse – 14 februari: Parochieavond in zaal Winkelman. Hoe gaan we verder met de geloofsgemeenschap in Buurse?
Beste parochianen, er zijn veel veranderingen gaande in de wereld en ook in de kerk. Daarom zijn we aan het overdenken hoe we verder willen met de geloofsgemeenschap van onze Maria Praesentatiekerk in Buurse.Daarbij is het de vraag wat we willen en of er vrijwilligers zijn die de organisatie een warm hart toedragen. 
Voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap in Buurse vinden wij het belangrijk om samen met u te inventariseren wat er aan concrete wensen en vragen zijn en wat we belangrijk vinden. Waar hechten we aan, wat willen we graag behouden en waar zien we mogelijkheden om ook in de toekomst een levendige geloofsgemeenschap te blijven. Wij willen graag weten wat jou aanspreekt en hoe we dit zouden kunnen realiseren.
Bij deze brief zit een enquête. Wij willen je vragen deze in te vullen en in te leveren voor 5 februari 2023 in de brievenbus in de pastorie aan de Broekheurnerweg 46. Ook kun je de enquête digitaal vinden op www.franciscusparochie.nl met de volgende link: www.franciscusparochie.nl/locatie-h-maria-praesentatie .
De ingevulde enquête kan ook gemaild worden naar buurse@franciscusparochie.nl. Zijn er meerdere parochianen (kinderen) in huis, die ook een vragenlijst willen invullen en insturen, kopieer dan deze lijst of download de vragenlijst op de website. 
Hierbij nodigen wij u en uw huisgenoten uit voor een parochieavond op dinsdag 14 februari 2023 bij Zaal Winkelman (aanvang 20.00 uur). Deze avond willen we graag met jullie in gesprek over de geloofsgemeenschap in Buurse en niet zozeer over de gebouwen. Dit zal op een later tijdstip aan de orde komen. Graag zien wij jullie op deze avond om samen de lijnen voor de toekomst uit te zetten.  De locatieraad en pastorale raad van de Maria Praesentatiekerk.
 

Agenda kinderen


Enschede Sint Jan – zondag 22 januari: Klokjesviering om 10.00 uur.
Een viering in het bijzonder voor kleine en grotere kinderen en ieder die erbij wil zijn.

Enschede Sint Jozef – zondag 5 februari: Kinderwoorddienst
Zondag 5 februari is er kinderwoorddienst in de Jozefkerk. Thema: Laat je licht stralen! Zondag noemt Jezus ons het zout van de aarde. Hij vraagt ons niet grote dingen te doen, maar de kleine dagelijkse dingen met grote liefde. Dan kun jij jouw licht laten stralen voor de mensen om jou heen.
 

De afgelopen week …


Enschede Zuid: Bloemetje van de Week
De bloemen zijn deze week voor Dhr. Willem de Ridder. Hij verblijft in de Posten appartement 506A.

Sint Jozef – Nieuwjaarsreceptie
Op het parochieel dienstencentrum werd afgelopen zondag na de viering in de Jozefkerk een informele nieuwjaarsreceptie gehouden.  Georganiseerd door de pastoraatgroep en de locatieraad Noord.

Dankjewel!
Afgelopen zondagmorgen werd Sini Punte (rechts op de foto) door Hermien Heijmer namens de nieuwe locatieraad Katholiek Losser, waarin ook.Lies Kerseborn, en Hans Oude Sogtoen zitten, tijdens de koffie na de viering heel hartelijk gehuldigd en met een groot applaus bedankt voor de coördinatie van tal van taken ten behoeve van de voortgang in Losser. Fijn dat ze dat in samenwerking met de nieuwe locatieraad blijft doen. Ook haar man Alphons kreeg bloemen. Voor zijn bijdrage aan wat er in en rondom het parochiecentrum (de Herberg van Ontmoeting) en op de begraafplaats wordt gedaan.
 

Ter inspiratie


Maand van de Bijbel 
Van 22 januari t/m 22 februari 2023 wordt voor de vierde keer alweer de Maand van de Bijbel gehouden. Tijdens deze maand zetten uitgeverijen en media (diverse kranten en omroepen) de Bijbel centraal, om iedereen te stimuleren erin te lezen en ervaringen en verhalen daarmee met elkaar te delen. Dat wordt voorgedaan in het speciale essay, geschreven door Leo Feijen en Andries Knevel. En wist u dat op zondag 22 januari ook de Zondag van het Woord van God wordt gevierd?
Daarover en meer leest u op onze speciale inspiratiepagina over de Bijbel: vol interessante, informatieve, inspirerende én gekke en grappige weetjes!
Neem eens een kijkje en lees meteen ook meer over deze speciale Maand van de Bijbel: www.mariavlucht.nl/bijbel
 


Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: Prefatie en Canon 2C


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Het is goed dat we hier zijn
door
parochievicaris Willy Rekveld
Uithouden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP