Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 11 januari 2023
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij vóór dinsdag sturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl


Kerkbalans

Actie Kerkbalans gaat van start!
Van 14 t/m 28 januari start Actie Kerkbalans, de jaarlijkse gezamenlijke actie van o.a. de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk (PKN). Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u uw betrokkenheid bij het kerkelijk leven duidelijk. Onze kerken hebben een financiële bijdrage erg nodig. Geef dus gul!
Elke geloofsgemeenschap verspreidt een eigen folder.
U kunt die van parochie Maria Vlucht lezen in het uitgebreide bericht www.mariavlucht.nl/actueel/actie-kerkbalans-2023

 
 

Agenda volwassenen

 
Haaksbergen, donderdag 12 januari – ‘Nieuw geloof in veranderende tijden’
We gaan ons, onder de bezielende leiding van dominee Jan Bouwmeester, bezighouden met het volgende: “Zonder geloof vaart niemand wel”, zei ooit eens de bekende theoloog Harry Kuitert en zo is het nog steeds. Wat is er de laatste decennia veranderd, wat hebben we achter ons gelaten? En is daar wat voor in de plaats gekomen? Waaraan kunnen we ons vasthouden en wat kunnen we loslaten? Hoe kunnen we in deze tijden van zoveel onzekerheden nog ‘duurzaam’ blijven geloven?
We nodigen u van harte uit om samen met deze vragen aan de slag te gaan. Harry Maathuis, voorzitter Werkgroep Wittem.
  • Bij voorkeur een week voordien aanmelden via wittem@kbo-haaksbergen.nl .
  • Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  • Locatie: De Richtershof
  • Bijdrage: € 5,=. 
 
Losser - zaterdag 14 januari: Inluiden Actie Kerkbalans
Met het luiden van de drie klokken van de oude toren door katholieke en protestantse kinderen wordt op zaterdag 14 januari om 13.00 uur gezamenlijk het startsein gegeven voor Kerkbalans 2023. Tegelijkertijd beieren ook de klokken van de H. Maria Geboortekerk, van de Protestantse kerk en van kapel Oldenhove. Aansluitend spreekt pastoor Daggenvoorde van parochie Maria Vlucht in de H. Maria Geboortekerk over het belang van de actie en speelt organist Carlo van den Beld op het orgel. Daarna is er koffie en tijd om na te praten in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.
 

Enschede Sint Jan: zondag 15 januari - Start week gebed eenheid van de kerken ‘Doe goed, zoek recht!’
Op zondag 15 januari begint de ‘Week van gebed voor eenheid’. In de St. Jankerk hebben we dan een woord- en communieviering. We bidden, dat God onze Vader ons allen heeft uitverkoren en met de Heilige Geest heeft gedoopt. Dat er binnen de Christelijke kerken meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. We lezen uit de bijbel in gewone taal. We zingen van harte samen en worden daarbij begeleid, door fluit en orgel. Ik hoop velen van u te zien en er met elkaar een goede en betekenisvolle viering van te maken! Tiny, Theresy en Valery.

 
Enschede Sint Jan: vrijdagavond 20 januari – Oecumenische gebedsdienst
In de week van 15 tot 22 januari is het de ‘Week van gebed voor eenheid’. Het thema dit jaar is: Doe goed, zoek recht. Ook in Enschede doen we daaraan mee. Hieronder vindt u het schema. 
Vanuit de parochie Jacobus de Meerdere, zal er op vrijdagavond in de St. Jan om 19.30 uur een gebedsviering zijn. Die wordt voorbereid en begeleid samen met de Baptisten Gemeente Enschede. Zo wordt er elke avond door 2 geloofsgemeenschappen een viering voorbereid en begeleid. Op donderdagavond is het in De Wonne. Volgende week vertel ik iets meer over de inhoud, waarmee we aan de slag gaan. Tiny Hannink
Alle hieronder genoemde vieringen beginnen om 19.30 uur:
  • Maandag 16 januari: Stadskerk de Verbinding ism GKV Noord; locatie: in de Stadskerk de Verbinding
  • Dinsdag 17 januari: CGK Maranatha kerk ism Leger des Heils; locatie: in de CGK Maranatha kerk
  • Woensdag 18 januari: Studenten vereniging IFES ism Int. Fellowship Church Enschede; locatie: in de Evangelische Gemeente Enschede
  • Donderdag 19 januari: De Wonne RK ism Evangelischegemeente Enschede; locatie: in De Wonne
  • Vrijdag 20 januari: RK parochie St Jacobus de Meerdere ism Baptisten Gemeente Enschede; locatie: in de St Jan

Haaksbergen parochiezaal Bonifatius: vrijdag 20 januari - Nederlands-Poolse avond met Kerstliederen
Net als in de afgelopen jaren willen wij u uitnodigen om Poolse en Nederlandse Kerstliederen te zingen in de parochiezaal bij Bonifatiuskerk aan de Veldmaterstraat 61-63 in  Haaksbergen. Dit zal zijn op vrijdag 20 januari om 19.30 uur. Volgens Poolse traditie worden in Polen tot 2 februari (Maria Lichtmis) kerstliederen gezongen. Iedereen is van harte welkom. 
U kunt tijdens deze avond van een kopje koffie of thee genieten met een lekker gebakje erbij. Ik hoop dat deze avond gezellig wordt voor iedereen. Na afloop vragen wij vrije gift voor onkosten. Met vriendelijke groet, Teresa Busch Czarnecka
 
 
Glanerbrug - zondag 22 januari: Oecumenische viering Week van Gebed
In het Syrisch-Orthodoxe klooster te Glane bent u zondag 22 januari van harte welkom voor een warme, oecumenische viering, verzorgd door de katholieke en protestantse kerk van Glanerbrug ism de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Een mooi uur waarin we stilstaan bij verbinding naar aanleiding van het thema van dit jaar: "Doe goed, zoek recht". En natuurlijk weer een unieke kans om de sfeer van verbondenheid te proeven in deze mooie kloosterkerk. De viering begint om 10.30 uur en na afloop staat de koffie klaar!

 
Zuidoost Twente: dinsdag 24 januari - Informatieavond Lourdesreis voor onze drie parochies
De parochies van Zuidoost Twente gaan weer samen op reis naar Lourdes, en wel met de bus van 27 april – 5 mei 2023. Na een (te) lange periode van het kan niet, het mag niet, het is beter om het nog niet te doen, willen we weer met veel enthousiasme een busreis naar Lourdes organiseren met pastorale begeleiding, Pastoor Daggenvoorde, en ervaren bus-reisleidster Annigje Jannink. In 2019 zijn we ook vanuit onze drie parochies op pad geweest en alle betrokkenen hebben daar mooie en kostbare herinneringen aan over gehouden.
Ter voorbereiding op de reis van 27/4 -5/5 2023 houden we voor geïnteresseerden een informatieavond op dinsdag 24 januari 2023. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Locatie: Parochie Centrum, Nieuwe Schoolweg 2. Dit is achter de Jozefkerk, Oldenzaalsestraat in Enschede. Er is parkeergelegenheid.
Aanvang: 19.30 uur
Vind de link naar meer informatie op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/informatieavond-lourdesbedevaart
 

Agenda jeugd

 
Haaksbergen Pancratiuskerk: zaterdag 14 januari – Als je jong bent, kom dan in de touwen hangen om klokken te luiden!
Aanstaande zaterdag 14 januari gaan we om 13.00 uur kerkklokken luiden. Niet elektrisch, maar met de hand. Gewoon trekken aan een klokkentouw. Best spannend om de kerktoren te beklimmen
én de klokken te luiden. Geef je snel op! Opgave per mail vóór vrijdag 13 januari.
Stuur je bericht naar Thij Willems t.willems@franciscusparochie.nl 
Deelnemers moeten aanstaande zaterdag om 12.45 bij de Pancratiuskerk zijn. Er staat warme chocolademelk voor je klaar.
 
 
Enschede Sint Jozef: zondag 15 januari – Kindernevendienst met thema: ‘Zie, het Lam Gods’
In de Heilige Schrift worden veel namen voor Jezus genoemd. Bijvoorbeeld Goede Herder, Levend Water of Messias. Welke namen ken jij? En wat betekenen deze namen voor jou? Op 15 januari gaat het over de naam "het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt". Luister maar eens goed tijdens de viering van de Eucharistie. Hoor jij het ook?
Groetjes, Leonie, Linda, Louise, Christiaan en Marijke
 
 

In de afgelopen week …


Zuidoost Twente: Bezoek aan Museumpark Orientalis
Met twee busjes vertrokken we op 5 januari naar Museumpark Orientalis bij Nijmegen.
We verwonderden ons over de uitgelichte natuur en gebouwen. We kwamen langs een pleisterplaats in de woestijn. Zouden Maria en Jozef zo gezocht hebben naar onderdak? Toen we doorliepen, zagen we een uitgelichte waterloop: water, bron van leven. Verder in de route hingen gigantische grote uitgelichte vlinders en kaarsen. Met vragen aan de bomen werd je aan het denken gezet: wat is nu echt belangrijk in jouw leven? Ook kwamen we langs het paleis met binnenplaats van Pilatus, dat deel wordt intensief gebruikt in de tocht rond Pasen. 
De foto’s hieronder zijn gemaakt in het prachtig verlichte Arabische Dorp. Moslims zien Jezus als één van de vele profeten. De islam kent een herdenkingsdag over de geboorte van Mohammed. 
In het Jodendom heet het lichtfeest ‘Chanoeka’; het duurt 8 dagen. Het is echt familiefeest: mensen komen iedere avond thuis bij elkaar om te eten, te zingen, cadeautjes uit te delen en spelletjes te spelen.  
“Engelenspel” was een gigantische grote toren gemaakt door een Duitse kunstenaar. Het bovenste gedeelte kon je met je voet in werking stellen: voor wie ben jij een engel? In het labyrint kon je al lopend tussen een spoor van lampjes helemaal tot jezelf komen. In de Romeinse herberg hebben we lekkere appelpunch gedronken. En in het hoofdgebouw stonden heel veel kerstgroepen uit Duitsland opgesteld, de een nog mooier dan de ander. Het was een inspirerende reis. Zeker aan te bevelen voor een volgend jaar. 
Bekijk alle foto's op onze website: www.mariavlucht.nl/fotoalbums/jp-bezoekt-museumpark-orientalis
 
 
Enschede: Communicanten stellen zich voor aan medeparochianen
Op zondag 8 januari hebben de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie, zich gepresenteerd in de St. Jankerk. Het was ook het feest van Driekoningen. De kinderen hebben allemaal een geschenk meegebracht, niet voor het kindje Jezus, maar voor de Voedselbank. Het kinderkoor JM heeft enthousiast gezongen en Eliore speelde een lied op haar klarinet. Het was een leuke viering. Namens de Werkgroep Eerste Communie, Annelies Tenbergen

 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week
Het bloemetje van afgelopen week ging naar mevr. Alice Snijders aan Assinklanden.
 
 

Ter inspiratie

 
Een geestelijk thuis vinden door Frank de Heus, pastoraal werker
Komende zondag horen we in het evangelie (Johannes 1, 29-34) hoe Johannes de Doper in Jezus de zoon van God herkent. Johannes herkent die zoon van God in Jezus, omdat hij ziet, hoe Jezus – begeesterd als hij is – mensen inspireert. Jezus komt hem voor als een lam. Bij Hem heb je niets te vrezen. Mensen voelen zich veilig bij Jezus en leren van Hem. Het doet mij ook even denken aan de oude Simeon in de tempel, die hetzelfde overkwam. Jezus was toen nog maar een baby. Pas geboren. Heel zijn leven, had Simeon naar de Messias uitgezien en dan, op zijn oude dag, krijgt hij dat kind in zijn armen gelegd om het te zegenen. Johannes heeft net zo naar die Messias uitgekeken. Hij heeft Hem met donder en vuur verkondigd, mensen gedoopt; en dan eindelijk mag hij het meemaken! Mooi toch?
Hij ontmoet de zoon van God. Johannes vertelt de mensen, dat hij Jezus niet kende. Dat vind ik vreemd. Ze waren toch familie van elkaar? Zeker in die tijd van zogenaamde ‘extended families’ moet je elkaar toch gekend hebben. Of bedoelt Johannes te zeggen, dat hij dit niet eerder in Jezus had gezien? Zoals wij verrast kunnen worden door mensen, die we al veel langer kennen, maar opeens in een ander daglicht of een andere context zien? Hoe dan ook. Erg lang heeft Johannes Jezus daarna niet meer meegemaakt. Hij werd letterlijk een kopje kleiner gemaakt door Herodes. Leerlingen van Johannes evenwel besluiten om met Jezus mee te gaan. Ze zijn op zoek naar een woning, een geestelijk huis, waar je het leven leert leven. En dat is precies wat Jezus wil zijn. Een geestelijk huis. Zij horen Johannes zeggen: ‘Zie, het lam Gods’ en ze besluiten bij Hem te blijven.


Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: Prefatie en Canon 12D


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Bidden voor vrijwilligers
door
pastoor Paul Daggenvoorde
Verheugt u en juicht
door
parochievicaris Willy Rekveld

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP