Welkom bij Maria Vlucht
Welkom op de website van Maria Vlucht, Rooms Katholieke Parochie van Losser, Glanerbrug, Overdinkel en Lonneker.
  
Op deze website staat informatie over onze locaties, het laatste nieuws, blogs en nog veel meer.

We wensen u veel leesplezier!
Actuele informatie
Welkomsviering 27 november 2016
Voor de foto's van de welkomsviering, die zijn gemaakt door Yvonne Damhuis, klikt u op de link:
Gebedsviering op zaterdag voor Katholiek Losser
Op 10 december 19.00 uur wordt er een begin gemaakt om op zaterdag een gebedsdienst te houden in de H. Maria Geboortekerk...
Adventssamenzang in Lonneker
Zaterdag 17 december, om 19.00 uur is er een oecumenische adventssamenzang in de Jacobuskerk in Lonneker. Ook voor kinderen!
Theatergroep 'sTOF met Stille Nacht
Op zaterdag 17 en woensdag 21 december om 19.30 uur brengt theatergroep 'sTOF van het Jongerenpastoraat Maria Vlucht de voorstelling Stille Nacht op de planken in muziekschool De Sleutel in Losser.
Slotviering St. Martinus
Zondag 20 november jl. werd afscheid genomen van de St. Martinuskerk in Losser. Het was een mooie en emotionele viering. Na de viering werden de belangrijke kerkelijke voorwerpen naar de H. Maria Geboortekerk overgebracht.
Blog
Wat is diakonie?
Wat is diakonie?

Bij de diakonie gaat het om het werken aan een samenleving, waarin alle mensen tot hun recht komen. De inspiratie hiervoor putten wij onder meer uit de viering van de eucharistie: zoals Jezus Zijn leven aan ons geeft onder de tekenen van brood en wijn: Lichaam en Bloed van Christus; zo worden wij op onze beurt uitgenodigd om ons te solidariseren met mensen, die lijden. We zeggen dit wel eens zo: 'Ubi caritas et amor, Deus ibi est”: ‘waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’.

Welke houding past in de beweging van de diakonie?
Jezus toont zich als de dienaar van mensen bij uitstek. In Zijn Geest spoort Hij ons aan om dienaar te worden van de arme, de zieke, het kind, de noodlijdende, een ieder die kwetsbaar is. Dit doordenkend komen we met de diakonie in een bepaalde uitvoering. In deze nieuwe uitvoering willen we de geholpene (degene die om hulp vraagt) centraal stellen. Dit betekent, dat wij luisteren naar de verhalen van mensen en proberen te zien, wat zij ervaren. We kijken door hun ogen: wat vragen zij van ons? Wat hebben zij van ons nodig? Hoe kunnen wij hen weer stem geven in het maatschappelijk leven?

Delen en gastvrijheid
Concreet betekent deze dienstbaarheid aan mensen, die lijden, twee dingen: de dienst van het delen en de dienst van de gastvrijheid.
De dienst van het delen betekent, dat we als christelijke gemeenschap zo voor elkaar zorgen, dat er geen noodlijdende is. Hierin ervaren we het mysterie van God: Hij zorgt ervoor, dat mensen er mogen zijn. Deze christelijke gemeenschap is de meest concrete vormgeving van het Rijk Gods.

Gastvrijheid is een ander aspect van diakonale dienstbaarheid. Het betekent meer dan alleen de deur openen voor je gast. Het betekent ook, dat jouw innerlijke houding een open houding naar de gast toe is. Hij mag aan tafel zitten, meedoen, mee eten en ook delen. Zo wordt gastvrijheid ook in de Bijbel omschreven. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we de oproep om vreemdelingen op te nemen in de gemeenschap, en de herbergzaamheid niet te vergeten.

Geïnspireerd door het evangelie willen we als parochie in ons vieren en ons handelen dan ook prioriteit geven aan delen en gastvrijheid, als aspecten van een houding van diakonale dienstbaarheid.

Pastoor André Monninkhof

Deel op Social Media!